Zoek op

alarm

het alarm zelfst.naamw.Uitspraak:   [aˈlɑrm] hard geluid dat als waarschuwing klinkt als iets helemaal verkeerd is Voorbeelden:   `Als een inbreker het gebouw ingaat, klinkt een alarm.`, `brandalarm` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'alarm
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/alarm

ALARM

1) Alarminstallatie 2) Algehele opschudding 3) Beveiliging 4) Consternatie 5) Geraas 6) Getier 7) Gevaar 8) Gevaarsignaal 9) Hulpgeroep 10) Hulpkreet 11) Noodkreet 12) Noodsein 13) Noodsignaal 14) Noodteken 15) Onrust 16) Ontsteltenis 17) Oploop 18) Opschudding 19) Rumoer 20) Signaal 21) Signaal voor onraad 22) Sirene 23) Tumult 24) Waarschuwen 25)...
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ALARM/1

Alarm

Het woord alarm komt van het Frans: à l`arme, dus: te wapen! ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Alarm

Alarm

[apparaat] - Een alarm is een gebeurtenis die waarschuwt voor een bijzondere (meestal gevaarlijke) situatie. Over het algemeen moet bij een alarm een mens een bepaalde actie ondernemen. Er zijn twee soorten alarm te onderscheiden: een alarm dat ontstaat doordat een mechanisch of elektronisch apparaat een bijzondere gebeurte...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Alarm_(apparaat)

Alarm

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Alarm``] roep te wapen. Troepen in kampen of kantonnementen worden door het slaan en blazen van den generalen marsch gealarmeerd, dat is te zeggen te wapen geroepen, als de slagvaardigheid plotseling en onverwacht, bijv. bij eene vijandelijke overvalling, moet hersteld worden. In alle kampen en kantonne...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0002.htm

alarm

noodsein, onrust
Jaar van herkomst: 1488 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Alarm

Let op: Spelling van 1858 oploop, oproer, vrees, zorg, opschudding. Alarmeren, opschudding maken: zich alarmeren, ongerust worden. Alarmist, een, die opschudding veroorzaakt
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

alarm

waarschuwing dat er gevaar dreigt vb: toen de inbreker het raam insloeg, ging het alarm af
alarm slaan [doorgeven dat er gevaar is]
loos alarm [een waarschuwing terwijl er niets aan de hand is]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=alarm

alarm

In vogelcontext meestal gebruikt voor alarmroep: geluid dat geproduceerd wordt als gevaar dreigt dat zich nog op afstand bevindt. Dient als waarschuwing voor andere individuen. Alternatieven: gealarmeerd
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&selected=definiti

alarm

•een waarschuwing tegen gevaar.
Gevonden op https://nl.wiktionary.org/wiki/alarm

Alarm

Spreekwoorden: (1914) Alarm
is eigenlijk een wapenkreet, ontleend aan het fr. alarme of het ital. allarme, eig. all' arme, te wapen, dat later in den vorm alarme als znw. gebruikt werd. In figuurlijke toepassing werd het als noodkreet gebruikt bij gevaar of onraad in het algemeen; vgl. Kiliaen: alarm, ad arma, te wapen. O...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10778

alarm

Def.: attentiesignaal Toelichting: Naar aanleiding van de onderstaande oorzaken kan een alarm worden afgegeven: - wanneer een voorspelde waarde te veel afwijkt van de gemeten waarde ; - bij een waarde-onderschrijding of -overschrijding (waardealarm) ; - een storing binnen het systeem (systeemalarm)
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880

alarm

(ITIL Serviceproductie) Waarschuwing dat een drempelwaarde is bereikt, er iets is veranderd, of er een fout is opgetreden. Een alarm wordt vaak gecreëerd en beheerd door systeembeheerinstrumenten en worden beheerd door het eventbeheerproces.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11407
Geen exacte overeenkomst gevonden.