Zoek op

branche

algemeen: sector. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=branche

branche

economie: sector. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/branche

branche

branche zelfst.naamw.Uitspraak:   ['brɑ̃nʃ(ə)] Verbuigingen:   branche|s (meerv.) alle bedrijven in eenzelfde vakgebied samen Voorbeelden:   `automatiseringsbranche`, `entertainmentbranche`Synoniem:   bedrijfstak © Kernerman Dictionaries. ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/branche

Branche

Een branche of economische sector is een groep van bedrijven die samen actief zijn in een bepaalde groep goederen en diensten. Voorbeelden van branches zijn de verzekeringsbranche, autobranche, automatiseringsbranche of horecabranche. In de economie spreekt men van een branche wanneer organisaties homogene productie-eenheden produceren, verhandelen...
Gevonden op https://www.finler.nl/branche/

BRANCHE

1) Afdeling 2) Bedrijfstak 3) Beroepsgroep 4) Handelstak 5) Tak 6) Tak van handel 7) Vak
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BRANCHE/1

Branche

Een verhaal uit een grote cyclus
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_b.htm

Branche

Een branche is een afgebaakende (bedrijfs) tak U kunt hierbij onder andere denken aan: horeca, groothandel, onroerendgoed en industrie. Deze branches zijn ondeling nog onder te verdelen gespecialiseerde bedrijven. Bijvoorbeeld de branche onroerend goed, is onder te verdelen in bedrijfsonroerendgoed en woningen. Vrijwel elke branche heeft een eigen ...
Gevonden op http://www.bedrijfspand.com/vastgoed-begrip/branche/

branche

Term uit de romanistiek voor een op zichzelf staande tekst die deel uitmaakt van een groter geheel. Zo bestaat de (kern van de) Roman de Renart uit een vijftiental afzonderlijke verhalen (branches), geschreven door verschillend auteurs tussen 1174 en 1205.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Branche

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-s), tak, afdeeling, zijlinie; (ook) wandluchter.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

branche

afdeling
Jaar van herkomst: 1847 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

branche

Winkels die ongeveer dezelfde artikelen verkopen, horen bij dezelfde branche. Denk aan mode of levensmiddelen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Branche

Het schade- en het levensverzekeringsbedrijf kent verschillende branches, d.w.z. takken van verzekering. Een limitatieve opsomming van de branches en welke benamingen daarvoor worden gehanteerd is te vinden in de Bijlage branches bij de Wet op het financieel toezicht (Wft). ~ Zie ook: Levensverzekeringsbedrijf, Schadeverzekeringsbedrijf.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

branche

tak van de handel; vak
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Branche

Een branche wordt ook wel een economische sector genoemd. Het is een naam voor alle bedrijven die werken in een bepaalde categorie diensten en producten, zoals de horeca. In een branche zitten dus alle bedrijven die zich met hetzelfde bezighouden. Zo is de bouw een branche, maar bijvoorbeeld ook de kinderopvang. Al die bedrijven in dezelfde branche...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Branche

branche

tak van wetenschap, handel of nijverheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/branche

Branche

Bedrijfstak
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Branche

Het schade- en het levensverzekeringsbedrijf kent verschillende branches, d.w.z. takken van verzekering. Een limitatieve opsomming van de branches en welke benamingen daarvoor worden gehanteerd is te vinden in de Bijlage branches bij de Wet op het financieel toezicht (Wft). Zie ook `Levensverzekeringsbedrijf`, `Schadeverzekeringsbedrijf`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Branche

[Nederlands] Bedrijfstak; verzamelnaam voor bedrijven die hetzelfde produceren
Gevonden op https://quizlet.com/103045459/nederlands-flash-cards/

branche

[Management-en-organisatie] binnen een bedrijfstak zijn branches aanwezig: een groep organisaties die niet alleen dezelfde productie- of distributietechniek hanteren, maar ook grotendeels dezelfde producten leveren.
Gevonden op https://quizlet.com/115574244/3strategisch-management-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.