Zoek op

bureaucratie

staatsrecht: het ambtenarenapparaat; de heerschappij van de ambtenaren; organisatiestructuur met name binnen het ambtenarenapparaat ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bureaucratie

bureaucratie

de bureaucratie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [byrokra(t)ˈsi] Verbuigingen:   bureaucratie|ën (meerv.) sfeer van traagheid en starheid door te veel ingewikkelde regels en een te grote macht van ambtenaren Voorbeelden:   `het terugdringen van de bureaucra...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/bureaucratie

bureaucratie

Een organisatiestructuur die gekenmerkt wordt door aan regels gebonden procedures, verantwoordelijkheden, hiërarchie en onpersoonlijke relaties. Het is de bij een rechtsstaat behorende ambtelijke organisatie. De `onpersoonlijke relatie` moet het bevoordelen van familie en vrienden (nepotisme) door ambtenaren voorkomen. In het dagelijks verkeer wor...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/bureaucratie

BUREAUCRATIE

1) Ambtenaarheerschappij 2) Ambtenaarsheerschappij 3) Ambtenarij 4) Burocratisme 5) Heerschappij van de ambtenaren
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BUREAUCRATIE/1

Bureaucratie

Bureaucratie is een organisatiestructuur die gekenmerkt wordt door aan regels onderheven procedures, verdeling van verantwoordelijkheid, hiërarchie en onpersoonlijke relaties. Bureaucratisering is sterk verbonden met rationeel-legaal gezag en zorgt met centralisatie en juridisering voor een verdichting van de afhankelijkheidsbetrekkingen binnen e...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bureaucratie

bureaucratie

heerschappij van de ambtenaren
Jaar van herkomst: 1847 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

bureaucratie

(de overheersing van) het ambtenarenapparaat, leidt vaak tot vertraging bij het tot stand komen van nieuwe ontwikkelingen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_su.htm

bureaucratie

heerschappij van de ambtenaren (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/bureaucratie

bureaucratie

toestand waarin alles via papieren en regels verloopt vb: het is een echte bureaucratie in dat bedrijf
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=bureaucratie

bureaucratie

• [sociologie] is een organisatiestructuur die gekenmerkt wordt door aan regels onderheven procedures, verdeling van verantwoordelijkheid, hiërarchie en onpersoonlijke relaties.
Gevonden op https://nl.wiktionary.org/wiki/bureaucratie

Bureaucratie

Instanties en personen die betrokken zijn bij de totstandkoming en de uitvoering van besluiten, met name ambtenaren. Het woord heeft een negatieve bijklank omdat ambtelijke molens langzaam malen en burgers vaak verwezen worden. Voor hun gevoel worden ze nogal eens 'van het kastje naar de muur' gestuurd. Ze lopen dan de kans te verdwalen in de bureaucratie. ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Bureaucratie

- de macht-regering is in handen van ambtenaren
- een interactiemodel dat gekenmerkt wordt door grote zorgvuldigheid en preciese, efficiënte administratie
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10645

Bureaucratie

interactiemodel dat gekenmerkt wordt door grote zorgvuldigheid en een preciese, efficiënte administratie
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10645

bureaucratie

grote macht van ambtenaren
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10675
Geen exacte overeenkomst gevonden.