Zoek op

canon

zakenrecht: de jaarlijks door de erfpachter aan de eigenaar te betalen vergoeding in geld of in natura. Zie: Wet van 10 ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=canon

Canon

Canon is een Engelse jongensnaam. Het betekent `heilige tekst`.
Gevonden op http://babybytes.nl/namen/jongens/Canon

canon

verzameling geschriften die tot de bijbel worden gerekend
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Canon

Een verdrag opgesteld in de 5de eeuw voor Christus waarin de regels stonden die alle Griekse kunstenaars moesten volgen, om stijlbreuk in het Griekse landschap te voorkomen.
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

canon

De canon is de heffing (huur) over grond die in erfpacht wordt uitgegeven
Gevonden op http://www.allesoverhuisentuin.nl/snelzoeker/woon-encyclopedie/18

canon

richtsnoer, 'wat hoort in de bijbel en wat niet.'
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Canon

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. zie KANON.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

Canon

Nederlandsche handelswoorden uit het Frans (1914): jaarlijksche pacht.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0005.php

Canon

Let op: Spelling van 1858 regel, rigtsnoer, voorbeeld; kerkelijke wet; een kettinggezang, waarin eene en dezelfde melodij door alle stemmen zoo herhaald wordt, dat de eene stem altoos iets lager invalt, dan de andere. Ook eene verzameling van zekere bijbelsche (canonische) boeken. Canoniek, in de muzijk...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

canon

Verschillende groepen zingen hetzelfde, alleen `achter elkaar aan`. Denk aan het bekende `Vader Jacob`.
Gevonden op http://www.digischool.nl/mu/leerlingen/mt/begrippen/muziekbegrippen.htm#uit

Canon

Onder de canon verstaan we de (meestal) jaarlijkse heffing over grond die in erfpacht wordt uitgegeven. ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/canon.htm

canon

de verzameling belangrijke literaire werken 'die men gelezen móet hebben'. De literaire canon staat met enige regelmaat ter discussie. Hierbij speelt ook de vraag of het literatuuronderwijs zich meer moet richten op het ontwikkelen van leesplezier, of van literaire en culturele competentie. Een ander discussiepunt heeft betrekking op de inhoud van...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

Canon

Wanneer de grond waarop uw huis gebouwd is niet in eigendom is, maar in erfpacht, dan bent u jaarlijks verplicht de canon af te dragen. Dit is een soort huur voor de grond. Ofwel een jaarlijkse vergoeding voor grond in erfpacht, te betalen door de erfpachter aan de erfverpachter.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Canon

Wanneer de grond waarop uw huis gebouwd is niet uw eigendom is, maar in erfpacht, dan bent u ieder jaar verplicht de canon af te dragen. Dit is een soort huur voor de grond. De canon is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Canon

De jaarlijkse heffing over grond die in erfpacht wordt uitgegeven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10265

Canon

Via erfpacht verwerft een pachter het recht om grond te gebruiken. De canon is de jaarlijkse vergoeding die de erfpachter moet betalen aan de eigenaar van de grond.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10375

canon

bedrag jaarlijks voor een erfpacht te voldoen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

Canon

(1) vaste reeks misgebeden van prefatie tot Onze Vader;
(2) reeks als authentiek erkende bijbelboeken;
(3) reeks door de kerk erkende heiligen;
(4) vastgestelde regel(s) van een concilie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

Canon

kettingzang, waarbij de ene partij na de andere invalt, hetzelfde thema zingt en dat enkele keren herhaalt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

Canon

De jaarlijkse heffing over grond die in erfpacht wordt uitgegeven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Canon

Vergoeding die de erfpachter betaalt voor het gebruik van de grond: de jaarlijkse pachtsom.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Canon

Jaarlijkse pacht, verschuldigd wegens erfpacht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Canon

Een jaarlijks bedrag dat de gebruiker van de grond (de erfpachter) moet betalen aan de eigenaar van de grond voor het gebruik daarvan. De hoogte van het bedrag kan vast zijn over de gehele looptijd of periodiek worden vastgesteld. De erfpacht heeft veelal een vooraf vastgestelde looptijd maar kan ook eeuwigdurend zijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11080

Canon

De canon is het geldbedrag dat iemand moet betalen (aan de erfpachter) voor het gebruiken van een stuk grond dat niet van hem is, de erfpacht. Dit wordt opgenomen in de notariële (erfpacht)akte. De canon kan jaarlijks verschuldigd zijn of ook in één keer worden afgekocht. Lees meer over de canon op Wikipedia. - Meervoud van Canon: canons
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/canon/
Geen exacte overeenkomst gevonden.