Zoek op

Erosie

Verplaatsing van stenen en zand (verweringsmateriaal) door een rivier, gletsjer, zee of de wind. Door een uitschurende werking wordt steeds meer materiaal `afgeschaafd` en meegenomen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_brd.htm

erosie

De verplaatsing van materiaal door een bewegend medium, zoals water, ijs en de wind. Deze met puin beladen media hebben ook een afbrekende werking.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_geolog.htm

erosie

De afbraak (verwering) en het transport van zand, klei en ander gesteente. Dit transport gebeurt door rivieren, gletjers, de wind en de zee.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

erosie

Erosie is het losmaken en transporteren van gesteente door plantengroei, weer en zwaarte- kracht. In gebieden met veel reliëf zal het transport van gesteente relatief eenvoudig zijn. Als er veel verschil is in dag- en nachttemperaturen en-of zomer- en wintertemperaturen zal er meer erosie zijn als in gebieden met minder verschillen. Ook de invloed...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

Erosie

Het verdwijnen van de vruchtbare bovenste bodemlaag door de schurende werking van water, ijs of wind.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_turkij.htm

Erosie

Erosie ook wel afbraak genoemd, is het gecombineerde effect van alle processen die meewerken aan de afbraak van losse en vaste gesteenten. Hiertoe behoren o.a. verwering, transport, chemische en mechanische werking van stromend water en de mechanische werking van wind, ijs, enz
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Erosie

afsluiting of uitholling van land door werking van de wind, stromend water, zee of ijs. Er zijn verschillende soorten erosie. Je kunt bodemerosie onderverdelen in 3 soorten. Namelijk watererosie, winderosie en bodemuitputting.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

erosie

Het opnemen en verplaatsen van gronddeeltjes door wind, water of ijs. De kans op bodemerosie is het grootst op stukjes onbeschermd aardoppervlak, bijvoorbeeld een akker.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

erosie

het afslijten en meenemen van materiaal door stromend water, ijs, de zee, de wind
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Erosie

Het door wind of water verweren van de bodem en het verspreiden van grond.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10165

Erosie

Het algemeen proces of de groep van processen waarbij materiaal van de aardkorst losgemaakt of opgelost wordt en gelijktijdig via de natuurlijke weg wordt verplaatst. Erosie omvat verwering, corosie en transport door water of wind.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10382

Erosie

Uit- of wegslijten van grond door stromend water (fluviatiele erosie) of de wind (eolische erosie).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

Erosie

Afslijting van land en grond door de inwerking van regen, wind, stromend water, ijs, zee. Een groot deel van alle voedingsstoffen in een regenwoud is `opgeslagen` in planten en dieren. In deze kringloop van voedingsstoffen wordt het voedsel direct weer gebruikt door de planten. Wanneer een regenwoud wordt gekapt, is de kringloop verstoord en kunnen...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10503

Erosie

Het meenemen - weghalen - van los materiaal door de zee (=abrasie), door rivieren (=fluviatiele erosie) of bewegend ijs (=glaciale erosie). Een speciaal type erosie waarbij vooral de mens als oorzaak kan worden aangewezen is bodemerosie. Oorzaken kunnen zijn ontbossing, afbranden, ploegen op hellingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10642

erosie

afslijting van land door wind of water
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

erosie

oppervlakkige beschadiging
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Erosie

Oppervlakkige beschadiging van huid, slijmvlies, of kraakbeen..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Erosie

het verdwijnen van een verffilm veroorzaakt door het weer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10831

erosie

Syn.: uitschuring Def.: het proces waarbij grond, gesteente en dergelijke verplaatst worden door c.q. wegspoelen onder invloed van wind, stromend water of bewegende ijsmassa's.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Erosie

Slijtage of aantasting (van bijvoorbeeld een dijk of een oever*) door wind, water en lucht
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10924

Erosie

Oppervlakkige beschadiging. Voorbeelden: slokdarm-, maag- of darmwand-erosie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262

Erosie

(Bodemerosie) Het afslijten van de grond door wind en regen. Duindoorn (Hippophae rhamnoides) en hazelaar (Corylus avellana) zijn bijzonder geschikt om bodemerosie te voorkomen.
Gevonden op http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

erosie

afslijten door wind of water vb: aan de zuidkant van de berg is sprake van erosie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=erosie

Erosie

Erosie omvat het natuurlijke proces van slijtage van sedimenten (zoals rotsgesteente, bodem,...) waarbij het materiaal wordt verplaatst, en dit door de werking van wind, stromend water, ijs of levende organismen (bio-erosie). Niet hetzelfde als `verwering`.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.