Zoek op

fractie

politiek: de leden van een vertegenwoordigend lichaam (parlement, provinciale staten of gemeenteraad), die tot eenzelfde ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=fractie

fractie

nationaal - politiek: leden van een vertegenwoordigend lichaam (parlement, provinciale staten of gemeenteraad) die tot eenzelfde ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/fractie

fractie

politiek: de leden van een vertegenwoordigend lichaam (parlement, provinciale staten of gemeenteraad), die tot eenzelfde ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/fractie

Fractie

Alle leden van één politieke partij in de gemeenteraad. Soms bestaat een fractie uit slechts één persoon. Een fractie wordt geleid door de fractievoorzitter. Meer informatie over fractie in de politiek, Meer informatie over fractievoorzitter
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

fractie

•klein deel.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/fractie

fractie

leden van dezelfde partij in een volksvertegenwoordiging
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Fractie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), (rek.) breuk; [figuurlijk] deel eener politieke partij; de liberale -, de liberale leden eener wetgevende vergadering.
*...TUUR,
*...TURE, v. breuk, breking (van eenig lichaamsdeel); soort drukletter.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0009.htm

Fractie

Let op: Spelling van 1858 breuk; breking; deel van eene politieke partij. Fractuur, (heelk.), breuk, bijzonder beenbreuk; gebroken schrift, met gebrokene of hoekige letters
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

fractie

Een fractie, ofwel een deel van een aandeel (meestal van een beleggingsfonds) kan worden verkregen door te beleggen door middel van een beleggersgiro. ( > beleggen > effecten > beleggingsfondsen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/fractie.htm

fractie

Korrelgroottefractie of fractie is de benaming voor een groep korrelgroottes. Bij bv.het mengen tot beton wordt bedoeld het deel aan zand grind, of het deel aan fijn of grof toeslagmateriaal.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

Fractie

Alle leden van één partij in een vertegenwoordigend lichaam. Een fractie wordt geleid door een fractievoorzitter.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10182

Fractie

Een fractie is een groep van volksvertegenwoordigers die zich binnen het parlement organiseert met het oog op inhoudelijke en logistieke samenwerking. De leden van een fractie behoren in beginsel allen tot dezelfde politieke partij. Men spreekt van een fractie vanaf drie volksvertegenwoordigers.
Een fractie wordt erkend als ze bij het begin van ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10338

fractie

frac·tie de; v -s 1 deel ve geheel 2 groep volksvertegenwoordigers van dezelfde politieke partij: de liberale ~ in de Tweede Kamer
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Fractie

Een fractie is een groep van volksvertegenwoordigers die zich binnen het parlement organiseert met het oog op samenwerking. De leden van een fractie behoren in principe allen tot dezelfde politieke partij of dezelfde strekking. Men spreekt van een fractie vanaf drie volksvertegenwoordigers.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10629

fractie

Een groep partijleden die via de kandidatenlijst van een partij verkozen zijn. Tijdens de wekelijkse fractievergadering bepalen de leden gezamenlijk standpunten over onderwerpen die in de Kamer worden behandeld. Een fractie staat onder leiding van een fractievoorzitter.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

fractie

deel
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Fractie

Beleggingseenheid in een levensverzekering, waarbij het verzekerde kapitaal afhankelijk is van een belegging in een beleggingsfonds.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Fractie

Delen van aandelen, te verkrijgen door te beleggen door middel van een Beleggersgiro. Het is ook een beleggingseenheid in een levensverzekering, waarbij het verzekerd kapitaal afhankelijk is van een beleggingsfonds.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/fractie

Fractie

Engels:Fraction deel
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/f

fractie

klein beetje vb: hij is maar een fractie groter dan zijn broer
in een fractie van een seconde [heel snel]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=fractie

Fractie

Beleggingseenheid in een levensverzekering, waarbij het verzekerde kapitaal afhankelijk is van een belegging in een beleggingsfonds.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Fractie

[Politiek] Groep vertegenwoordigers van een politieke partij in de Kamer
Gevonden op https://quizlet.com/109895285/woordenschat-politiek-flash-cards/

Fractie

[Politiek] Deel
Gevonden op https://quizlet.com/38156144/toets-politiek-flash-cards/

fractie

[Nederlands] 1) Een gedeelte 2) groep vertegenwoordigers van een politieke partij in een gekozen orgaan
Gevonden op https://quizlet.com/86165841/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.