Zoek op

Grondwet

(GW) staatsrecht: wet van 24 augustus ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/Grondwet (GW)

grondwet

de grondwet zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ˈxrɔntwɛt] Verbuigingen:   grondwet|ten (meerv.) belangrijke wet met de principes voor de regering van een land Synoniem:   constitutie © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'grondwet
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/grondwet

Grondwet

De belangrijkste Nederlandse wet. In de Grondwet zijn naast de bevoegdheden van Koning, regering en parlement ook de taken van provincies en gemeenten op hoofdlijnen geregeld. Ook zijn in de Grondwet de belangrijkste rechten en plichten van de burgers vastgelegd. Voor wijziging van de Grondwet is een tweederde meerderheid in het parlement nodig. Bo...
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

grondwet

• [regering] wet die de principes van een staat definiëren
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/grondwet

grondwet

wet waarin staat hoe het land bestuurd wordt en welke rechten het volk heeft
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Grondwet

Begrippenlijst: Europese geschiedenis - Verzameling hogere wetten. De Grondwet bevat grondrechten van de burgers en regels voor het staatsbestuur.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/beurop.htm

Grondwet

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Verzameling hogere wetten. Deze bevat grondrechten van de burgers en regels voor het staatsbestuur.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bstaats.htm

Grondwet

De belangrijkste Nederlandse wet. In de Grondwet zijn onder meer de bevoegdheden van koning, regering en parlement geregeld. Ook zijn in de Grondwet de belangrijkste rechten en plichten van de burgers vastgelegd. Voor wijziging van de Grondwet is een tweederde meerderheid in het parlement nodig. Bovendien moeten wijzigingen twee keer worden goedgek...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10182

Grondwet

zie constitutie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10208

Grondwet

Basis van onze rechtsstaat, waarin de parlementaire democratie is verankerd en de bevoegdheden van koning, ministers en parlement vastliggen. Regelt tevens de grondrechten van de burgers ten opzichte van de overheid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Grondwet

opperste wet, grondslag van alle wetten , geheel van opperste regels die aan de burgers bepaalde vrijheden verzekeren en die de instellingen van het land en hun respectievelijke machten organiseren
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10366

grondwet

Het gedeelte van het rechtsstelsel waarin de fundamentele rechten zijn vastgelegd. In Nederland en België bevat de grondwet een opsomming van de grondrechten, maar bijv. in de Franse grondwet komen de grondrechten nauwelijks aan de orde. In Nederland en België mag een rechter de wetten niet toetsen aan de grondwet, in bijv. Duitsland wel. Sommige...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Grondwet

in de Grondwet staan de basisprincipes van de democratische rechtstaat. Onze grondwet bevat volgende basisprincipes:
- Alle Belgen zijn gelijk voor de wet
- De scheiding der machten, dit zijn de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht
- Wetten komen tot stand bij meerderheidsbesluiten
- Er is een onafhankelijk ge...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10629

Grondwet

Verzameling van klassieke en sociale grondrechten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Grondwet

In de grondwet staan de grondrechten en plichten van burgers, en de bevoegdheden van het parlement, de ministers en de Koningin. Er staat in hoe gemeenten en provincies moeten functioneren, hoe wetten worden gemaakt en hoe de rechtspraak in zijn werk gaat.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

Grondwet

In de Grondwet staat de constitutie opgenomen, dit is de staatsinrichting van een land. De Nederlandse Grondwet kent acht hoofdstukken. De Grondwet kan worden gezien als het primaire recht dat de betrekkingen binnen de overheid en tegenover zijn onderdanen regelt. In Nederland werd in het jaar 1814 het eerste deel van de Grondwet ingevoerd door Kon...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Grondwet

grondwet

constitutie (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/grondwet

Grondwet

De grondwet voor de Europese Unie beschrijft hoe de Europese Unie werkt. Het dient ter vervanging van alle bestaande Europese Verdragen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/grondwet

grondwet

wet waarin de voornaamste regels staan voor het regeren van een land vb: in de grondwet staat dat er niet gediscrimineerd mag worden
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=grondwet

Grondwet

In de grondwet staan de grondrechten en plichten van burgers, en de bevoegdheden van het parlement, de ministers en de Koningin. Er staat in hoe gemeenten en provincies moeten functioneren, hoe wetten worden gemaakt en hoe de rechtspraak in zijn werk gaat.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Grondwet

[Politiek] Hierin staan de belangrijkste rechten en plichten van de burgers precies omschreven, net als de bevoegdheden van de overheid
Gevonden op https://quizlet.com/103662227/maatschappij-politiek-hoofdstuk-1-5-flash-car

grondwet

[Geschiedenis] Document waarin is vastgelegd wat de rechten en plichten van burgers zijn en hoe het bestuur is geregeld.
Gevonden op https://quizlet.com/118226866/geschiedenis-flash-cards/

grondwet

[Politiek] de belangrijkste wetten van het land, waarin onder andere staat hoe het land geregeerd moet worden (organisatie van het land)
Gevonden op https://quizlet.com/45214053/aan-het-woord-41-politiek-in-belgie-flash-card

Grondwet

De Grondwet vormt de basis voor het Nederlandse recht. Hierin staat de grondrechten, de vrijheidsrechten. Daarnaast bevat het ook regels voor de regering, het parlement en de rechtspraak. Zo waarborgt de Grondwet de vrijheid van vereniging en de vrijheid van godsdienst, waardoor iedereen zich mag verenigen en een geloof mag aanhangen en uitbeelden....
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/grondwet/
Geen exacte overeenkomst gevonden.