Zoek op

materiële schade

letselschaderecht: schade die direct in geld is uit te drukken. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=materiële schade

materiële schade

letselschaderecht: schade die direct in geld is uit te drukken. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/materiële schade

Materiële schade

Schade die direct in geld is uit te drukken. Bijvoorbeeld een kapotte bril of misgelopen inkomen. Bij immateriële schade (smartengeld) is de schade niet aan het bezit of vermogen, maar is bijvoorbeeld iemands goede naam aangetast of bestaat zijn schade uit verdriet, smart en geestelijk gemis
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10201

materiële schade

De kosten die de schade met zich meebrengt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Materiële schade

Schade die direct in geld is uit te drukken, bijvoorbeeld een kapotte bril of misgelopen inkomen. Zie ook immateri?le schade en smartengeld
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Materiële schade

Schade die direct in geld is uit te drukken.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Materiële schade

[Nederlands] Stoffelijke schade, schade aan bezittingen
Gevonden op https://quizlet.com/125853711/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.