Zoek op

urbanisatie

groei en conjunctuur: Verstedelijking: verschijnsel dat een steeds groter deel van de bevolking zich in de stad vestigt ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=urbanisatie

urbanisatie

urbanisatie zelfst.naamw. een trek van de landelijke gebieden naar de stad, verstedelijking    Voorbeeld: `De urbanisatie nam in dat land toe. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'urbanisatie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de s...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/urbanisatie

Urbanisatie

Urbanisatie is de ontwikkeling dat steeds meer mensen zich in of rondom een stad (suburbs) gaan vestigen. Ook wel verstedelijking genoemd.
Gevonden op https://www.finler.nl/urbanisatie/

urbanisatie

Het proces van verstedelijking; mensen trekken van het platteland naar de steden voor werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geografie-en-demografie/urbanisatie

URBANISATIE

1) Concentratie van het leven in steden 2) Ruimtelijke ordening 3) Urbanisering 4) Verstedelijking
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/URBANISATIE/1

urbanisatie

•een trek van de landelijke gebieden naar de stad.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/urbanisatie

Urbanisatie

Percentage van de bevolking dat in een stad woont.
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

Urbanisatie

Verstedelijking
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

urbanisatie

De toenemende concentratie van de bevolking in stedelijke gebieden. De oorzaken van urbanisa- tie zijn de ruraal-urbane migratie en de eigen na- tuurlijke groei van de steden. De urbanisatie vond m.n. plaats in de urbanisatie fase van het verstedelijkingsproces. De Westerse landen kenden een sterke urbani- tie tijdens en na de Industriële Revoluti...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

Urbanisatie

Trek van de mensen vanaf het platteland naar de stad. De 1e fase was in de 19e eeuw, de tweede fase vlak na de Tweede Wereldoorlog, toen er in de steden veel werk te verdelen was.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_brd.htm

Urbanisatie

Ook wel : verstedelijking. De grote trek van mensen van het platteland naar de stad.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_indone.htm

urbanisatie

Dit begrip kan twee betekenissen hebben: 1.het migratieproces van platteland naar de stad. Vooral ten tijde van de industrialisatie. 2.het proces waarbij een toenemend aandeel van de bevolking woonachtig is in als stedelijk geclassificeerde gemeenten.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_ro.htm

Urbanisatie

Een migratiebeweging van bewoners van het platteland naar de stad. Het tegenovergestelde is suburbanisatie. Ook wel concentratieproces.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

urbanisatie

(=verstedelijking) komt in ontwikkelingslanden veel voor doordat grote groepen mensen van het platteland naar de stad verhuizen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

Urbanisatie

de migratiestroom van het plattelend naar de stad.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10212

Urbanisatie

verstedelijking
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

Urbanisatie

In Nederland verhuizen veel mensen. Een deel van de mensen verhuist van het landelijke gebied naar de grote stedelijke gebieden. Door de toename van het aantal mensen in de stad groeit niet alleen het aantal inwoners. De stad breidt zich ook ruimtelijk uit. Steeds meer oppervlakte wordt ingenomen door de stad. Dit heet urbanisatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Urbanisatie

Een migratiebeweging van bewoners van het platteland naar de stad. Het tegenovergestelde is suburbanisatie. Ook wel concentratieproces.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Urbanisatie

Urbanisatie of verstedelijking is de benaming voor de groei van stedelijke gebieden als gevolg van een trek van het platteland naar de stad. Hoewel grote steden al langer bestonden, vormde de industriële revolutie eind 18de eeuw het begin van grootschalige urbanisatie. De komst van fabrieken in de stad leidde tot een afnemende belangstelling voor ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Urbanisatie

urbanisatie

[Belgisch Nederlands] ruimtelijke ordening
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

urbanisatie

verschijnsel dat dorpen uitgroeien tot steden vb: door de urbanisatie wonen steeds meer mensen in een stad
verschijnsel dat plattelandsbevolking verhuist naar de stad vb: door de urbanisatie wonen er steeds minder mensen op het platteland
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=urbanisatie

urbanisatie

betekent verstedelijking. Een steeds groter deel van de bevolking gaat zich in een stad vestigen.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip09.htm

urbanisatie

betekent verstedelijking. Een steeds groter deel van de bevolking gaat zich in een stad vestigen.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

urbanisatie

[Aardrijkskunde] proces waarbij mensen vanaf het platteland naar de stad trekken
Gevonden op https://quizlet.com/97853599/aardrijkskunde-begrippen-hoofdstuk-1-flash-car
Geen exacte overeenkomst gevonden.