Zoek op

WAARDEN

1) Koopwaar 2) Ronddwalen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/WAARDEN/1

waarden

[Vergeten woorden] (zw. -de) 1) hoogachten, met eerbied behandelen, waardig bejegenen
2) eren, hulde bewijzen
3) eren, loven, prijzen [= Duits werten, IJslands virða, van waard]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

waarden

Waarden zijn gemeenschappelijke overtuigingen die zichtbaar worden in het gedrag van ieder lid van de organisatie. Elke waarde is een richtsnoer voor denken en handelen van alle leden van de organisatie.
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

Waarden

fundamentele, gemeenschappelijke ideeën van mensen over wat zij belangrijk vinden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

Waarden

abstracte idealen of streefdoelen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10645

waarden

De dingen die een groep belangrijk vindt (om te zijn). Eerlijk, beleefd enzovoort.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Waarden

de zaken van fundamenteel belang in de filognosie. De morele basis van het Spel van de Orde en de reguolerende beginselen of principes.Tegenover de dierlijke waarden, van eten, slapen, vechten en voortplanten, staan de apollinische waarden van de persoon begiftigd met rede en logica. De filognosie baseert zich daarbij op de vedische formulering van...
Gevonden op http://www.theorderoftime.com/ned/spiritueel/termen.html

Waarden

(2) Waarden zijn gemeenschappelijke overtuigingen die zichtbaar worden in het gedrag van ieder lid van de organisatie. Elke waarde is een richtsnoer voor denken en handelen van alle leden van de organisatie.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Waarden

(3) Waarden zijn idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden beschouwd. Waarden zijn opvattingen over wat wenselijk is. Er bestaan twee soorten waarden: 1) Instrumentele waarde: een betekenis die door concrete personen of groepen feitelijk wordt verleend aan personen, zaken of gebeurtenissen. Waarden zijn veelal...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Waarden

Die gegevenheden in het menselijk bestaan die we als belangrijk ervaren, en waar we ons mee verbonden voelen.
Gevonden op http://www.universele-beschaving.nl/Universele_beschaving__definit/body_uni

waarden

[Maatschappijleer] uitgangspunten of principes die mensen belangrijk vinden en die ze daarom willen nastreven
Gevonden op https://quizlet.com/102291960/maatschappijleer-begrippen-voorkennis-12-flas

waarden

[Maatschappijwetenschappen] zaken die mensen het nastreven waard en waardevol vinden. Bijvoorbeeld: eerlijkheid, trouw, dienstbaarheid, enz. Waarden hebben alles te maken met de cultuur van een volk.
Gevonden op https://quizlet.com/12904889/mw-inl-hoofdstuk-2-benaderingswijzen-van-maats

waarden

Belangrijke maatstaven of principes die het eigen gedrag sturen en op grond waarvan men het eigen gedrag en dat van anderen beoordeelt. Zie ook normen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/waarden
Geen exacte overeenkomst gevonden.