Kopie van `Begrippen Agressieve gedragsstoornissen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Medisch > gedragsstoornissen
Datum & Land: 28/02/2007, NL
Woorden: 6


Agressieve gedragsstoornis
op jeugdige leeftijd voorkomende stoornis waarbij een kind of jongere zich opstandig, agressief en kwetsend naar anderen gedraagt

Antisociale gedragsstoornis
herhalend en aanhoudend gedragspatroon dat op kinderleeftijd voorkomt, waarbij de elementaire rechten van anderen of bij de leeftijd behorende regels of normen worden overtreden, met als kenmerken vormen van agressie tegen mens en dier, vernielingen, liegen of stelen en het overtreden van allerlei gedragsregels

CD
Conduct Disorder; antisociale gedragsstoornis

Disruptieve gedragsstoornis
een overkoepelende term voor ODD en CD met drie groepen gedragsverschijnselen, te weten oppositionele, agressieve en antisociale. Bij CD komen alle drie de groepen gedragsverschijnselen terug. Ook wel DBD (Disruptive Behavior Disorder) genoemd.

Gedragsstoornis
verzamelnaam voor stoornissen, waarbij storend gedrag het belangrijkste kenmerk is; bijvoorbeeld een agressieve gedragsstoornis of ADHD

ODD
Oppositional Defiant Disorder; stoornis met als kenmerken negatief, vijandig en openlijk ongehoorzaam gedrag