Kopie van `Aquarius Wholism - Kleine Lexicon van Belastende Omgevingsfactoren`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Religie en filosofie > Omgevingsfactoren
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 58


Aardgas
Voor aardgas geldt in grote lijnen hetzelfde als voor leidingwater; Het van nature schone aardgas raakt door de diverse bewerkingen en verpomping energetisch vervuild. Ook wanneer de gasleiding plekken met sfeerbelasting passeert of negatieve aardstralen o.i.d. kruist, bouwt de vervuiling zich verder op. Omdat aardgas in de meeste huishoudens de CV-ketel van brandstof voorziet, wordt de energetisch vervuiling via de CV-radiatoren de woning ingestraald.

Aardbreuklijnen
Via breuklijnen in het aardoppervlak kunnen verstorende energieën naar boven toe uitstralen. Dit kan licht radioactieve en magnetische straling zijn. Normaal gesproken is een basis-neutralisatie hiertegen afdoende. In een enkel geval bleek de plaatsing van een Ozaliet Parel noodzakelijk om de radioactiviteit daadwerkelijk te neutraliseren. Het plaatsen van extra Benzoliet had hier alleen het effect dat de radioactiviteit als het ware weggedrukt werd.

Aardstralen
Aardstralen is de algemene benaming voor de energiebanen van de Aarde. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen o.a. Hartmann-lijnen (het globaalnet), Currie-lijnen (het diagonaalnet), en Ley-lijnen. Deze energiebanen kunnen zowel positief, neutraal als negatief zijn voor de mens. In het laatste geval kunnen tal van klachten ontstaan variërend van slaapstoornissen tot kanker afhankelijk van de aard van de verstoring en de constitutionele aanleg van de betreffende persoon. Voor het goed kunnen neutraliseren van negatieve informatie die meereist op deze energiebanen is het niet nodig te weten wat voor soort aardstraal het precies betreft. Het is belangrijker om te bepalen of een aardstraal een al dan niet verzwakkende invloed heeft op de mens. Neutralisatie van aardstralen gebeurt bijna altijd automatisch wanneer de BPM wordt uitgevoerd.

Amateur-zenders
Voor amateur-zenders voor radio of 27 MC gebruik geldt hetzelfde als voor de `gewone` radio- en TV-zenders alleen werken ze met een kleiner bereik en zijn zwakker. Toch kan de invloed ervan voor de direct omwonende zwaar belastend zijn.

Auto/vrachtwagen
Vervoermiddelen kunnen in alle gevallen met één verpakking Benzoliet geneutraliseerd worden. Deze verpakking kan willekeurig waar in de wagen geplaatst worden. De overal aanwezige staalconstructies en elektrische bedrading zorgen voor verspreiding van de Benzoliet informatie.

Batterijen
Batterijen in horloges, mobiele telefoons e.d. hebben een verstorende invloed op de mens. Eenmalig neutraliseren door er een verpakking Benzoliet langs te strijken is voldoende, mits evt. opladen verder met geneutraliseerde elektra gebeurt.

Beeldschermen
Zie: computers

Bluetooth
Een recent geïntroduceerde techniek voor draadloze communicatie is Bluetooth. Op dit moment worden Bluetooth chips in talloze apparaten ingebouwd om ad hoc netwerkjes mee te kunnen aanleggen. Zo kan een pocket PC bijvoorbeeld direct gegevens synchroniceren met de kantoor PC op het moment dat de werknemer het kantoor binnen komt lopen. Een andere toepassing die veel gebruikt zal gaan worden is die van de draadloze headset voor de mobiele telefoon. Een klein hoorntje achter het oor communiceert hierbij onzichtbaar met de GSM telefoon.
Op het moment van schrijven (februari 2004) wordt er nog hard gewerkt om de energetische invloed van Bluetooth op te heffen via het Benzoliet. Hoewel er al veel vooruitgang is geboekt, is volledige neutralisatie op dit moment nog niet mogelijk.

Bomen en planten
Tuinbeplanting is over het algemeen gediend bij neutralisatie van de tuin (zie: Tuinen). Daarnaast kan éénmaal per jaar een kleine hoeveelheid Ozaliet als bemesting worden toegediend. Als vuistregel geldt één kilo Ozaliet per hectare (100 gram per 1000 m2)
Kamerplanten kunnen eens in de paar weken een snufje Ozaliet aan het water toegevoegd krijgen.

Bodemverontreiniging
Energetische belasting veroorzaakt door chemische verontreiniging in de bodem onder de woning of het bedrijf. In de meeste gevallen is eenmalig behandelen met Ozaliet voldoende.
TIP: bind een 250 grams verpakking Ozaliet aan het eind van een bezemsteel en `strijk` hiermee over de vloer.

Caravans
Caravans kunnen eenvoudig geneutraliseerd worden door de elektra (indien aanwezig) en de butagas, indien mogelijk gecombineerd, te neutraliseren door plaatsing van één verpakking Benzoliet, daar waar de leidingen binnenkomen. Meestal kan dit in de disselbak gebeuren. Houd rekening met vocht! Drinkwater kan apart geneutraliseerd worden door er een verpakking Benzoliet permanent bij te plaatsen of door nieuwe watertanks te neutraliseren door er een verpakking langs te strijken.

Cosmetica
Zie: Chemische verontreiniging (cosmetica, medicijnen, reinigings-middelen e.d.)

Computers
De computer behoort, samen met de telefoon, tot de meest verzwakkende apparaten die we kennen. Ongelukkigerwijs staan ze vaak ook samen op ons bureau. Het computerscherm werkt d.m.v. een elektronenkanon dat onder hoogspanning een breed scala aan frequenties produceert. Deze straling werkt verzwakkend tot op enkele meters van het scherm. In de meeste gevallen werken we met ons gezicht op ongeveer 50 á 60 cm van het scherm. Extra vermoeiend voor de ogen zijn monitoren die op een lage vernieuwingsfrequentie draaien (bv. 60 Hz). Hoe hoger de vernieuwingsfrequentie hoe beter voor de ogen. Ook als een TL-lamp rechtstreeks op het scherm schijnt, ontstaat een voor de ogen zeer vermoeiende interferentie omdat de TL op 50 Hz straalt. Indirect licht is daarom beter. De platte beeld-schermen die werken met transistoren zijn relatief stralingsarm. Computers worden bij een goede neutralisatie volledig ontstoord.

Computernetwerken
In bedrijven maakt men in de regel gebruik van computernetwerken. Standaard zijn dit kabelnetwerken waarmee de computers onderling verbonden zijn. Deze netwerken zijn met de Benzoliet Octaëder volledig te neutraliseren.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van draadloze netwerken (WLAN) dan is er sprake van een verhoging van de etherbelasting. In deze situaties is het zaak zorgvuldig te testen op de kwaliteit van de neutralisatie en in geval van twijfel extra maatregelen te nemen.

DECT telefoon
Zie: telefoon

Diepere aardse belasting
Diepere aardse belasting is kosmische belasting die door de aarde heendringt. Hier door wordt zij vaak verward met geopathische belasting. Zie ook: kosmische belasting.

Draadloze netwerken
Met de toename van het aantal computers in huis neemt ook de behoefte toe aan het delen van bestanden en Internet. Hiervoor is een netwerk nodig (LAN = Local Area Network). Steeds vaker wordt hiervoor gebruik gemaakt van draadloze techniek (WLAN = Wireless Local Area Network). Hierbij communiceren computers via draadloze netwerkkaarten met elkaar volgens een techniek die WiFi (spreek uit: waaifaai) genoemd wordt. WiFi is een afkorting van Wireless Fidelity en maakt gebruik van de 2.4 Ghz frequentie (dezelfde als de magnetron!). In een groot aantal europese landen en in Japan en de US wordt ook gebruik gemaakt van de 5 Ghz bandbreedte. Het bereik van deze zenders is binnenshuis ongeveer 30 meter. Dit verschilt per apparaat. Net als bij DECT telefoons en andere draadloze apparatuur geldt dat deze straling dwars door alles heen gaat. Dus wanneer een of meerdere van de buren van deze techniek gebruik maken dan geniet de directe omgeving daarvan mee. In steeds meer steden worden WiFi netwerken aangelegd die de totale gemeente afdekken. Het biedt iedereen de mogelijkheid om goedkoop toegang tot Internet te hebben. Dat het tevens een goedkope manier is om de etherbelasting verder te verhogen spreekt voor zich.
De Benzoliet Octaëder is afdoende om de negatieve gevolgen hiervan te transformeren.

Edelstenen
Edelstenen raken op den duur vaak energetisch vervuild doordat ze energieën uit de omgeving absorberen. Soms vallen ze spontaan uit elkaar, ze worden dof en vaak gaan ze wat `lekken`. Door de stenen enkele dagen naast of op een 250 grams verpakking Ozaliet te leggen worden ze gereinigd en weer helder. Dit is ook de manier om `gestresste` edelstenen te behandelen. Stress bij stenen wordt veroorzaakt door de wijze waarop ze worden gewonnen. Bij commerciële winning worden vaak explosieven gebruikt. De schok van de explosie veroorzaakt diepe stress bij de steen. Hoe groter de stenen des te langer heeft Ozaliet nodig om de vervuiling te transformeren.

Elektrosmog
Benaming voor het totaal van elektromagnetische velden in b.v. een woning . Dit zijn velden die ontstaan rondom elk elektrisch apparaat en iedere stroomdraad waar spanning op staat.
Het is niet overdreven te stellen dat iedere moderne woning letterlijk `bol` staat van deze stoorvelden. Het is bekend dat de schadelijkheid van deze en andere stoorvelden toeneemt naarmate het aantal storende invloeden groeit. Er is dus sprake van een cumulerend effect. Om deze reden is het dus belangrijk de verschillende invloeden niet los van elkaar te zien maar steeds in combinatie met elkaar.

Elektro-stress
Benaming voor de invloed van elektromagnetische velden op de mens. Naast een direct aura-verkleinend effect verhoogt elektro-stress ook de spierspanning (spasmofilie) waardoor o.a. reumatische klachten, aanhoudende hoofdpijnen, hartkloppingen, kramp in de ledematen en restless leggs kunnen ontstaan.

Elektriciteitshuisjes
Zie: Transformatiehuisjes

Entiteiten
Entiteiten zijn delen van overledenen die na overlijden niet zijn overgegaan naar de regionen waar ze thuis horen.
Entiteiten kunnen een belangrijke rol spelen in het uitblijven van succesvolle neutralisatie.
Lees voor meer informatie bijlage 2: aura- of geestelijke entiteiten.

Etherbelasting
Benaming voor verzwakkende invloed van allerlei stralingsvormen die zich via de ether verplaatsen. Denk hierbij aan o.a. radar, radio, televisie en GSM-zendstraling.
Alle vormen van straling verplaatsen zich via de ether. Het element ether houdt echter niet op bij de muren van ons huis. Ether kun je zien als de eindeloze ruimte tussen de materie. Daarom kun je ook binnenshuis een transistorradio afspelen of een GSM telefoon gebruiken. Van kosmische straling is bekend dat deze dwars door de aarde heen gaat. Daarom wordt het vaak verward met geopathische belasting. (zie: kosmische en diepere aardse belasting)
Als we in dit verband praten over etherbelasting bedoelen we echter de kunstmatige straling van zenders en satellieten.
Tot begin `99 kon vrijwel iedere woning volledig geneutraliseerd worden door een neutralisatie uit te voeren volgens de meter-methode (plaatsing van Benzoliet op elektra, gas, water, telefoon). Uitzondering hierop waren huizen die dicht bij hoogspanningsleidingen of treinrails stonden. Na begin `99 bleek in steeds meer gevallen de stralingsdruk via de ether zo te zijn toegenomen dat deze a.h.w. door de bescherming van het Benzoliet heen kwam. Waarschijnlijk is de groei van het aantal GSM-zenders hier debet aan. Het gevolg is dat zulke woningen niet goed geneutraliseerd zijn. Met andere woorden; ze krijgen geen Aquarius energie. Hierdoor blijven naast de etherbelasting ook de invloeden van evt. aardstralen, wateraders, sfeerbelasting e.d. aanwezig.

Gas
Zie: Aardgas

Genetische manipulatie
Door veranderingen aan te brengen in het DNA van levende organismen kunnen bepaalde eigenschappen veranderd worden. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld gewassen gecreëerd worden die zelf een bepaald afweermiddel tegen `ongedierte` aanmaken, of pitloze mandarijnen gekweekt worden. Door deze handelswijze ontstaat er een frictie tussen de fysieke delen van het organisme en de niet-fysieke delen. De aura, die de niet-fysieke blauwdruk van het organisme bevat komt niet meer overeen met de uiteindelijke fysieke verschijningsvorm. Door onszelf met deze voedingsmiddelen te voeden nemen we deze frictie ook in ons systeem op. Wat de gevolgen hiervan zijn is nog goeddeels onbekend maar het is niet ondenkbeeldig dat de toename van onvruchtbaarheid bij de mens en de toename van geboorteafwijkingen hiermee verband houden. GM is één van de weinige gebieden waarop directe neutralisatie middels Ozaliet niet `toegestaan` is. Hierdoor zou op een oneigenlijke wijze in de schepping ingegrepen worden.

GSM-telefonie
Zie: mobiele telefonie

Hoogspanning
Hoogspanningsleidingen vervoeren elektriciteit van de centrales naar de woongebieden. Het voltage waarmee de elektra vervoerd wordt verschilt per leiding. Hoogspanning creëert een sterk elektromagnetisch veld dat een vrij groot bereik heeft. In de regel heeft dit veld een verzwakkende invloed op de mens tot op ongeveer een halve kilometer van de leiding vandaan. Daarna valt de invloed weg in het totaal van de aanwezige stoorvelden.
Indien de woning geneutraliseerd is met de Benzoliet Octaëder en de afstand tot de leidingen bedraagt tussen de +-- 30 en 500 meter dan is er sprake van een volledige neutralisatie. Bij afstanden tot 30 meter is de invloed van het elektro-magnetisch veld zo sterk dat dit ook op fysiek niveau doorwerkt op de mens. Het lichaam gaat a.h.w. meetrillen op de frequentie van de hoogspanning. Energetische neutralisatie is dan weliswaar nog steeds haalbaar maar de invloed op het fysieke niveau is dan zo nadrukkelijk dat langdurig verblijf af te raden is.

Huisdieren (algemeen)
De meeste huisdieren zijn gevoelig voor straling en worden ziek als ze noodgedwongen op belaste plaatsen moeten verblijven. Katten vormen een uitzondering op deze regel. Zij staan erom bekend juist de plekken met negatieve straling op te zoeken. Na neutralisatie van een woning raken katten dan ook vaak van slag en moeten ze weer nieuwe plekjes vinden. Honden en paarden zijn gediend met een buisje Ozaliet in de mand of op het lijf bevestigd (bv. in een rubberen slangetje in de manen gebonden). De meeste dieren reageren snel op een behandeling met Ozaliet en Benzoliet.

Kabel t.b.v. radio en televisie
De informatie die via de kabel de woning binnenkomt is zeer belastend. De invloed is te verdelen in de subtiele verzwakkende energieën die op iedere energiedrager meelopen en het radio- en televisie-signaal. Neutralisatie met de Benzoliet Octaëder is voldoende om de technische invloeden op te heffen. Door een buisje Ozaliet op de kabel te plakken wordt ook de niet-technische belasting (intentie-energieën) van het tv-signaal getransformeerd. Zie ook: Televisie.

Kosmische belasting
De negatieve omgevingsfactoren die vanuit de kosmos komen, zijn net zo onbekend als die, welke dieper vanuit de aarde komen. Meestal komt kosmische belasting van boven, een enkele keer dringt kosmische belasting dwars door de aarde, waardoor het schijnbaar diepere aardse belasting is (zie ook: diepere aardse belasting).
De werking van kosmische- en diepere aardse belasting is identiek. Deze straling wordt door de zon en door andere hemellichamen gecreëerd en uitgezonden. De energie waarmee dit gebeurt is duizenden tot miljoenen malen sterker dan welke soort straling ook. Naast gamma- en röntgenstraling onderscheiden we ook de regen van elektrisch geladen deeltjes die door de dampkring heendringen. Hoewel dit feitelijk geen straling is, valt deze invloed gemakshalve wel onder de noemer kosmische straling. Deze deeltjes verplaatsen zich met snelheden van 300.000 km per seconde door de ruimte. Het grootste deel ervan botst tegen de atomen van de aardatmosfeer, slechts een klein gedeelte bereikt het aardoppervlak. Kosmische straling kan plaatselijk versterkt of verzwakt worden door afwijkingen in de structuur van het aardoppervlak of door de soort gesteente onder de oppervlakte. Vaak wordt kosmische straling gecentreerd gevonden (soms maar een halve meter in diameter) en kan als aansteekpunt fungeren om aardbanen of wateraders te belasten.
Kosmische en diepere aardse belasting zijn niet helemaal plaatsgebonden, maar bewegen over een baan van enkele meters. Stel je er bij metingen op in om alleen het midden van deze baan te meten.

Koelkasten (CFK`s/HFK`s)
De CFK`s of HFK`s in koelkasten zijn verantwoordelijk voor een negatieve energetische invloed op het voedsel. De invloed wordt opgeheven wanneer de Benzoliet Octaëder wordt toegepast.

Kunststoffen (PVC`s e.d.)
Welke invloeden kunststoffen op de mens hebben is nog niet volledig te overzien. Er bestaat een sterk vermoeden dat bepaalde chemische componenten in kunststoffen door het lichaam worden aangezien voor oestrogenen. Hierdoor vinden allerlei ongewenste hormonale reacties plaatst. Op energieniveau kunnen kunststoffen geneutraliseerd worden met Ozaliet (er langs strijken). Het is nog niet duidelijk of dit alle mogelijke invloeden, dus ook die op chemisch niveau, ondervangt.

Landbouwgrond
De vitaliteit van landbouwgrond is door jarenlang gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen vaak zo achteruit gelopen dat er van enige balans geen sprake meer is. Dit werkt het ontstaan van ziekten en insektenvraat in de hand. De gewassen hebben immers geen natuurlijke bescherming meer tegen deze plagen. Behandeling met Ozaliet (éénmaal per jaar strooien, 1 kg per hectare) helpt deze balans te herstellen. Neutralisatie van de bodem om b.v. de invloeden van onder- en bovengrondse hoogspanningsleidingen en gas- en waterleidingen neutraliseren kan door om de 25 meter een verpakking Benzoliet in te graven.

Levensmiddelen
Alle levensmiddelen, behalve datgene wat je rechtstreeks uit je eigen achtertuin haalt, is energetisch vervuild door opslag in koelhuizen, vervoer, fabrieksmatige verwerking, verpakkingsmachines etc. Deze verontreiniging zit over het algemeen niet zo diep in de aard van de producten als het geval is bij volledig kunstmatige producten.
Neutralisatie van levensmiddelen vindt plaats door er een potje of navulverpakking Ozaliet langs te strijken. Dit kan ook geautomatiseerd worden door een potje Ozaliet bij de deur te plaatsen waar normaal gesproken de boodschappen het huis binnen komen. Hiervoor is een potje Ozaliet opgenomen in het Neutralisatie Pakket.
Omdat de aura en daarmee de levensenergie, van levensmiddelen door neutralisatie toeneemt, is het over het algemeen ook minder snel aan bederf onderhevig.

Medicijnen
Zie: Chemische verontreiniging (cosmetica, medicijnen, reinigings-middelen e.d.)

Mobiele telefonie
De schadelijke effecten van mobiele telefonie zijn tweeledig:
- De invloed op de beller.
- De invloed van de GSM-zenders op de omwonenden.
Er is al heel veel geschreven over de mogelijke effecten op de gezondheid van het gebruik van mobiele telefoons (zie ook bijlage: GSM-telefonie, verzwakkende werking onderschat). Voor een goede neutralisatie wordt éénmalig Benzoliet langs de batterij gehaald en vervolgens wordt de batterij verder opgeladen met geneutraliseerde elektra.
De GSM-zenders die overal op hoge gebouwen en langs wegen verschijnen, zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor een enorme toename van de ether-belasting. Deze stralingsdruk is in sommige gevallen zo groot dat de bescherming van de basis-neutralisatie van woning of bedrijfspand niet voldoende is. In deze gevallen moet er extra Benzoliet zo hoog mogelijk, centraal in het pand worden aangebracht om voldoende tegenwicht te bieden. Hoeveel extra Benzoliet is afhankelijk van de omstandigheden. Zie ook de bijlage: `GSM-telefonie, verzwakkende invloed wordt onderschat`.

Negatieve omgevingsfactoren
Verzamelnaam voor alle vormen van externe aura-verkleinende, verzwakkende invloeden.

Planten
Zie: Bomen en planten

Radioactiviteit
Dat radioactieve straling één van de meest destructieve invloeden is die we kennen staat buiten kijf. De invloed van deze straling ligt in de subtiele fijnstoffelijke energie regionen en om die reden is er een mogelijkheid dat Ozaliet de gevolgen van radioactiviteit kan neutraliseren. Dit is nog niet aangetoond. Om die reden mag er ook geen enkele verwachting in die richting gewekt worden. Met proefnemingen en experimenten zullen we proberen meer zicht te krijgen op de mogelijkheden die er zijn om radioactiviteit te neutraliseren.

Radio
Zie: radar-, radio- en televisiezenders

Radar-, Radio- en televisiezenders
De ether wordt als transport medium gebruikt voor allerhande informatie verkeer. Naast radar-, radio- en televisiesignalen is het ook het mobilofoonverkeer van hulpdiensten, satellietstraling en de GSM-telefonie die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een belasting die via de ether onze woning of werkruimte binnendringt. Deze stralingsdruk is de laatste jaren enorm toegenomen en vormt op dit moment één van de belangrijkste bronnen van verzwakking in onze samenleving.
Vanaf medio oktober 2002 zal er een nieuwe bron van etherbelasting bijkomen; TV en radio ontvangst via kleine ontvangers die in huis komen te staan. Het signaal is afkomstig van nieuwe zenders die op de reeds bestaande masten worden geplaatst. Het bedrijf dat deze dienst gaat verzorgen heet Digitenne. Zie verder: Etherbelasting.

Reinigingsmiddelen
Zie: Chemische verontreiniging (cosmetica, medicijnen, reinigings-middelen e.d.)

Satellietbelasting
Aansteekpunten veroorzaakt door satelliet-belasting zijn cirkels van 20-30 cm doorsnede die een aardstraal of waterader negatief kunnen maken. Dit verschijnsel komt eigenlijk alleen voor bij spiritueel georiënteerde mensen. Het idee bestaat dat buitenaardse intelligenties de rondom de Aarde aanwezige satellieten gebruiken om een verzwakkende energie te richten op deze plekken. Vandaar de naam satellietbelasting. Toepassing van de Benzoliet Octaëder is voldoende om deze invloed op te heffen.

Schotelantennes
Schotelantennes (satellietontvangers) pikken een deel van de signalen op uit de ether en geven dit signaal door aan een decoder die er een Tv-signaal van maakt. Het is dus een misverstand te denken dat deze schotels zelf straling veroorzaken. Ze vangen alleen straling op en voeren dat via een kabel geconcentreerd door aan de decoder. Deze kabel is een belastende factor. Indien de woning echter geneutraliseerd is met de Benzoliet Octaëder geldt hiervoor hetzelfde als voor alle inkomende energiestromen; ze wordt bij binnenkomt geneutraliseerd.

Sfeerbelasting
Verzamelnaam voor alle soorten indrukken die in gebouwen en in de aarde zijn achtergebleven na heftige of langdurige inwerking van (negatieve) emoties. Voorbeelden: plaatsen waar martelingen, verkrachtingen of veldslagen hebben plaatsgevonden. Sfeerbelasting wordt geneutraliseerd met de Benzoliet Octaëder.

Snijbloemen
Snijbloemen blijven tot tweemaal langer mooi als er een snufje Ozaliet aan het bloemenwater is toegevoegd. Uiteraard wordt dit effect versterkt als de waterleiding met Benzoliet geneutraliseerd is.

Stacaravan
Zie: Woonboot-stacaravan

Synthetische kleding
Synthetische kleding vormt een barrière voor de aura en belemmert dus een gezond energiesysteem. Deze beperking wordt opgeheven door er eenmalig met een 250 grams verpakking of potje Ozaliet langs te strijken. Deze neutralisatie blijft ook na het wassen doorwerken.

Televisiezenders
Zie: radar-, radio- en televisiezenders

Televisie
De invloed van de televisie valt uiteen in een paar elementen:
- de invloed van de elektra,
- de invloed van de kabel,
- de energetische invloed door de programma`s zelf en de intenties van de makers.
Door toepassing van de Benzoliet Octaëder worden de eerste twee invloeden geneutraliseerd. Voor de derde kan een buisje Ozaliet op de kabel worden geplakt.

Telefooncentrales
Telefoontoestellen en centrales worden normaal gesproken volledig geneutraliseerd met de BPM en behoeven dus geen aparte aandacht. Wanneer bij bedrijfspanden echter gekozen wordt voor neutralisatie volgens de gas-water-elektra methode dan dienen de volgende zaken in aanmerking te worden genomen;
Er is onderscheid te maken tussen analoge en ISDN telefooncentrales. In beide gevallen gaat het om apparaten die een zeer verzwakkende werking hebben op het moment dat ze in gebruik zijn. Opmerkelijk genoeg lijken ISDN-centrales iets minder belastend te zijn dan analoge. Er is relatief veel Benzoliet nodig om (bedrijfs)centrales te kunnen neutraliseren. Het is echter niet mogelijk dit exact aan te geven omdat er zoveel verschillende soorten en uitvoeringen zijn. Een richtpunt is dat er per binnenlijn één verpakking Benzoliet nodig is. Nauwkeurig testen is hier op z`n plaats.

Telefoon
De telefoon is één van de meest verzwakkende apparaten die we kennen. Deze invloed geldt overigens alléén als de telefoon in gebruik is. Op dat moment namelijk vormt de telefoon een verbinding tussen onszelf en een wereldwijd netwerk van koperdraad, glasvezel en satellietverbindingen. Van alle energetisch vervuiling die continue op dit netwerk aanwezig is loopt een gedeelte via de telefoon ons energiesysteem binnen.
Telefoontoestellen en telefoondraden hoeven niet apart te worden geneutraliseerd wanneer de BPM is toegepast.
Tegenwoordig wordt in veel huishoudens en bedrijven gebruik gemaakt van draadloze DECT telefoons. DECT staat voor Digital Enhanced Cordless Telecommunications. De hierbij gebruikte techniek is vergelijkbaar met die van GSM. Beide werken op hoogfrequente gepulseerde signalen. DECT werkt op de bandbreedte van 1.88 tot 1.9 Gigahertz.
Doordat het DECT basisstation een continu signaal uitzend vormt deze techniek een voortdurende belasting voor ons energiesysteem. Dit geldt ook in geval de buren een DECT telefoon in gebruik hebben! Neutralisatie met de Benzoliet Octaëder transformeert de technische belasting hiervan.
Zie ook: Telefooncentrales.

Transformatorhuisjes
De transformatorhuisjes (Travo-huisjes) die gebruikt worden om de hoogspanning te transformeren naar 220 Volt voor gebruik in huis,staan vaak in woonwijken op korte afstand van woningen. Deze gebouwtjes creëren een sterke negatieve straling. In onze ervaring echter is deze invloed niet sterk genoeg om het plaatsen van extra Benzoliet noodzakelijk te maken. De Benzoliet Octaëderis in bijna alle gevallen voldoende om deze invloed te neutraliseren. Alertheid is echter geboden.

Tuinen
Voor het neutraliseren van tuinen gelden de volgende richtlijnen:
Om de 25 meter wordt één verpakking Benzoliet aangebracht. Als de tuin niet breder is dan 25 meter worden deze verpakkingen dus midden in de tuin achter elkaar geplaatst met tussenliggende afstanden van steeds 25 meter. Bij tuinen die breder zijn dan 25 meter vormen zich 2 of meer van deze rijen, steeds om de 25 meter. De verpakkingen kunnen worden ingegraven, in een glazen pot (let op dat ze voldoende diep komen te liggen) of opgehangen worden aan bomen o.i.d..

Vliegtuig- /verkeerslawaai
Geluid plant zich voort op zgn. geluidsgolven. Op deze golven loopt ook allerlei voor de mens verzwakkende informatie mee. Om deze reden is lawaai van vliegtuigen en (snel)wegen een invloed die negatief op ons inwerkt. Neutralisatie van de woning zal de hoorbare overlast niet verminderen maar neutraliseert wel de negatieve invloed ervan. Over het algemeen wordt het geluid na neutralisatie ook als minder belastend ervaren.
Water (leiding)
Door de chemische reiniging van het drinkwater en door het gebruik van elektrische pompen raakt water energetisch zeer belast. Bij gebruik van water voor de bereiding van eten en lichaamsverzorging wordt deze vervuiling op ons overgedragen. Leidingwater wordt geneutraliseerd met de Benzoliet Octaëder. Voor vitalisatie van het leidingwater wordt een kleine hoeveelheid Ozaliet naast of op de waterleiding geplaatst. Hiervoor is een potje Ozaliet bijgevoegd aan het Neutralisatie Pakket.

Wateraders
Onderaardse waterstromen die verzwakkende informatie meevoeren. Net als andere soorten van geopathische belasting hebben wateraders verschillende energieniveaus. Het is daarom van belang af te stemmen op het hoogste verzwakkende niveau. Deze kan nl. ergens anders stromen dan de fysieke waterader. Het apart neutraliseren van wateraders is overigens alleen nodig als er geen neutralisatie met de Benzoliet Octaëder plaatsvindt of indien het een stuk grond betreft dat niet geneutraliseerd wordt zoals aangegeven bij het hoofdtuk `tuinen, terreinen en landbouwgrond`.

WiFi
Zie: Draadloze netwerken

Woonboot/stacaravan
Hier is, net zoals bij woningen, sprake van een aantal inkomende energiestromen; elektra, water en in bepaalde gevallen stookolie of gas. Meestal moeten al deze energiestromen apart geneutraliseerd worden. In sommige gevallen is er minder Benzoliet nodig. Zorgvuldig testen is hier op zijn plaats.