Kopie van `Aquariumgids`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Planten en dieren > Aquarium Woordenlijst
Datum & Land: 18/04/2012, BE
Woorden: 241


Algenbloei
Dit is een plotselinge en massale ontwikkeling van algen, ook wel eens groene soep genoemd of draad algen, een aan elkaar plakkende groene draden

Alg
Dit is een groep van éénvoudig groene slierten planten die tot veel ergernis kan zorgen bij de vijverbezitters

Carbonaathardheid
Ook wel afgekort als KH

Detritus-eters
Tot die groep van afval opruimers zijn de gewone schijfslak en posthoornslak

Denitrificatie
Het voordeel van denitrificatie is dat het de benodigde hoeveelheid zuurstof voor de afbraak van organische verbindingen vermindert

Delen
De eenvoudigste manier om planten te vermeerderen, waarbij een polvormende plant wordt opgegraven en in meerder stukken wordt gesneden of gescheurd die vervolgens weer worden geplant

Dimilin
De merknaam van diflubenzuron

Diflubenzuron
Diflubenzuron is ook bekend onder de merknaam Dimilin

Dicotylen
Eén van de klassen van bloeiende planten

Diamond Ginrin
Deze schubben kunnen zo sprankelen dat het lijkt of het zijn diamanten

Doitsu Kojaku
Deze koi behoort tot de Hikari Moyomono variëteit

Doitsu Kikisui
Het betekent ook 'waterchrysant' en is een doitsu koi soort

Doitsu
Hoewel bepaalde koi soorten enkel schubben langs de dorsaal- en de lateraallijn kan hebben

Downflow
Zo volgt het water de weg van de zwaartekracht, dat dus altijd naar beneden is

Drijfplant
Drijfplanten nemen in de natuur een eigen plaats in, deze hebben drijvende bladeren met vrij hangende wortels

Drainagepot
Dit is een systeem dat in Koi vijvers veel gebruikt wordt, ook wel gravity genoemd

Draadalg
Dit zijn de algen die je aan de kant van de vijverrand vind, maar ook aan de waterplanten waardoor de draadalgen de planten verstikken, en verder verkleuren deze ook de stenen

Eenslachtig
Een plant met bloemen die of alleen mannelijke, of alleen vrouwelijke geslachtsorganen bezitten

Eenhuizig
Plant die zowel mannelijke als vrouwelijke voortplantingsorganen bezit, zij het niet noodzakelijkerwijs in dezelfde bloem

Eenjarige
Plant die slechts 1 jaar - vaak korter - leeft of die in de tuin over het algemeen zo wordt behandeld

Eivormig, omgekeerd
Bladvorm

Eivormig
Bladvorm

Elliptisch
Bladvorm

Eutrofiëring
Eutrofiëring van water is de stijging van het gehalte aan stoffen, die voedsel zijn voor planten

Externe filter
Dit zijn filters die droog opgesteld worden, dus uit de vijver

Exoftalmie
Exoftalmie is een term die wordt gebruikt voor vissen die symptomen hebben van uitpuilende of opgezwollen ogen

Familie
Groep plantengeslachten die een aantal fundamentele kenmerken gemeen hebben, zoals samenstelling van de bloem

Fenolen
Verbindingen met een hydroxygroep aan een benzeenring

Filtersubstraat
Dit de benaming voor een poreus gesteente

Flubenol
Eén van de merknamen van flubendazole

Flubendazole
Dient te worden gebruikt tegen huid- en kieuwwormen en tegen niet geëncysteerde darmnematoden

FMG
Het woord FMG wordt vaak gebruikt om het verschil met FMC aan te geven

FMC
FMC staat voor Formaline, Malachietgroen en Methyleenblauw

Fotosynthese
Fotosynthese is een biochemisch proces waarbij licht als energiebron wordt gebruikt om kooldioxide en water als grondstoffen om te zetten in suikers

Fosforen
Fosforen is een verzamelnaam voor moleculen met een fosforgroep (P) als karakteristieke groep, als bijvoorbeeld (ortho)fosfaat

Formaline
Formaline is een 40% oplossing van het zeer giftige formaldehyde

Formaldehyde
Dit sterk ontsmettende geneesmiddel wordt veelal gebruikt in een 40% oplossing die men Formaline noemt

Fukinagaski
Deze eigenlijke sok is zeer handig om koi te scheppen

Fuji
Deze is gemakkelijk te herkennen aan de kleine bobbeltjes bij jonge koi

Fucarin
Fukurin is een term die hoofdzakelijk refereerde naar het Ogon-type van Koi

Fytoremediatie
Een aantal plantensoorten zijn in staat om bodem, water en atmosfeer te reinigen door vervuilende stoffen om te zetten in onschadelijke stoffen of door deze op te nemen en vast te leggen

Fyto-extractie
Synoniem voor metaal-immobilisatie

Fytotransformatie
Dit proces kan enkel worden gebruikt bij watervervuiling of vloeibare vervuiling

Fytostabilisatie
Vervuilde grond wordt door een stevige wortelmassa vastgehouden, zodat de vervuiling verhindert wordt om zich te verspreiden

Geslacht
Een groep planten met gemeenschappelijke kenmerken

Germicidal-action
De Engelse term voor afdoding van micro-organismen

Genus
Voor meer informatie zie: Geslacht

Gezamelijke hardheid
Dit geeft aan de hoeveelheid in het water opgeloste calcium- en magnesiumzouten en dit dus uitgedrukt in hardheidsgraden

GH
Een synoniem voor gezamelijke hardheid en de afkorting er van

Ginsui
Deze metallic Shusui behoort tot de Hikari Moyomono variëteit

Ginrin
Dit een verwijzing naar de glimmende schubben

Ginginrin
Het is een geschubde koi waarvan de schubben dus een zilveren spiegeling heeft

Ginbo
Een voorbeeld een koi variëteit is de zwarte Doitsu Koi met alleen wat zilver op zijn rug

Gin
Dit komt meestal voor op sumi (zwart) of shiro (wit)

Gin Kabuto
Deze zwarte koi waarvan de schubben een zilveren rand hebben aparte verschijning

Gin Matsuba
Deze metallic zilveren koi is van de Hikarimono variëteit

Gin Shiro
Deze metallic behoort tot de Hikari Utsurimono variëteit

Gin Showa
Deze metallic showa behoort tot de Hikari Utsurimono variëteit

Goten Zakura
De andere willen het dan weer omschrijven als kersenbloesem

Goten-zakura Kohaku
Een Kohaku waarbij het rood geheel of gedeeltelijk is getekend als een denneappel op de schubben

Goshiki Shusui Doitsu
Dit is een Doitsu niet-metaalachtige blauwe Goshiki

Goshiki
Deze koi soort behoort tot de Kawarimono variëteit

Goromo
Dit is een synoniem voor Koromo

Gondan
Een variëteit die deze vijfdelige tekening patroon heeft de Gondan Kohaku

Gon
Dit is Japans voor vijf

Go Sanke
Tot deze groep behoren de Showa, Sanke en Kohaku variëteiten

Gravity filter
Dit filtersysteem staat op gelijke hoogte met de vijver

Grasachtigen
Gramineae

Gramineae
Grasachtigen

Gyrodactylidae
Gyrodactilae is de Latijnse benaming voor huidwormen

Hartvormig
Bladvorm

Hariwake Matsuba
Een zilverkleurige en gele metaalachtige koi met een zwart patroon in iedere schub

Hariwake
Dit is een koi met twee kleuren; waarvan er een platina is als basiskleur en de andere metaalachtig oranje of geel

Hanatsuki
Een Shusui waarbij het rood patroon tot de mond doorloopt

Hanatsuhi Kohaku
Kohaku met een rode tekening die tussen de ogen naar beneden loopt tot aan de punt van de neus

Hana Shusui
Deze naam werd gegeven aan een Shusui waarvan de rode kleur zich bevindt tussen de middenlijn van de flanken en de rij schubben op de rug, dus het gedeelte dat normaal gezien een blauwe kleur heeft

Hageshiro
Een zwarte, niet-metaalachtige koi met witte uiteinden aan de borstvinnen en met een witte kop en een witte neus

Herbivoor
Deze dieren leeven van planten en bijgevolg is zijn muil goed aangepast aan het malen van de plantenvezels

Helofytenfilter
Dit filtersysteem is beplant met moerasplanten

Helofyten
>Waterplanten met hun wortels in het water en de groene delen boven water

Helofyt
Deze groep van waterplanten staat met zijn blad boven water

Hikari-Utsurimono
De verschillende soorten Hikari Utsurimono zijn allemaal voortgekomen uit een kruising met een Ogon en een Utsuri of een Showa

Hikarimono
Hikarimono worden ook wel eens Hikari-Muji of Ogon genoemd

Hikarimoyo-mono
Hikarimoyo-mono is een combinatie van alle metaalkleurige koi behalve Hikarimono en Hikari-Utsuri

Hikari
Afhankelijk van het type van deze patronen kan deze variëteit normalerwijze ingedeeld worden in drie categorie HIKARI MUJIMONO, HIKARI -MOYOMONO en HIKARI -UTSURIMONO

Higoi
Een rode koi, een vroegere voorganger van de huidige Kohaku

Hi Showa
Deze Showa heeft meer Hi dan Sumi en Shiro

Hi Shusui
Bij deze SHUSUI reikt het rood dat zich normaal op de flanken bevindt, tot tegen de rugvin en bedekt zodoende heel de rug

Hi Utsuri
Een Utsuri waarbij de tweede kleur rood is, meestal zie je dat het meer oranje is dan het dieprood wat het moet zijn

Hi Asagi
Een Asagi waarbij het rood veel verder doorloopt op het lichaam van de Koi, dus tot boven de zijlijn soms zelfs tot aan de rugvin

Hi botan
Een koi afkomstig van de Utsuri met een tekening die lijkt op die van een Bekko

Hi
Het rood in het patroon of de vlek licht op een basiskleur (vb: wit) van een koi

Hookazuki
Ook een vroege voorvader van de Kohaku

Hoo Aka
Dit is een vroege voorvader van de Kohaku

Hon sumi
Hon sumi is een verwijzend naar de zwarte vlekken op een Koromo Sanke

Huidmondje
De openingen in een bladwaardoor zuurstof, koolstofdioxide en waterdamp gaan tijdens de fotosynthese en dissimilatie

Ichidan
Een omschrijving in een koi patroon dat uit 1 trap bestaat of 1 vlek bestaat

Intraperitoneale injectie
Dit gebeurt met een korte naald war bij de inspuiting in de zijkant van de vis gebeurt

Intramusculaire injectie
Via een inspuiting (naald) ga je een medicijn rechtreeks in de bloedbaan of waar de spieren goed doorbloed zijn inspuiten

Inazuma
Koi met een zigzag HI-patroon op de rug dat soms ook bliksemschicht genoemd wordt, dat reikt vanaf het hoofd tot aan de staartvin