Zoek op

analyse

de analyse zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [anaˈli:zə] Verbuigingen:   analyse|n, analyse|s (meerv.) onderzoek naar hoe iets in elkaar zit Voorbeelden:   `onderwerpen aan een grondige analyse`, `chemische analyse`, `psychoanalyse` © Kernerman Dictionar...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/analyse

Analyse

Abstract: Het analyseren is een deelvaardigheid van het aanvankelijk lezen en spellen: het verdelen van een grotere eenheid in kleinere, bijvoorbeeld een gesproken woord in fonemen of een geschreven woord in grafemen.
Tekst: Vaak wordt bij het aanvankelijk lezen en spellen onderscheid gemaakt tussen auditieve analyse en visuele analyse. In het e...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364

Analyse

Samenvatting van de gegevens in een archiefstuk .
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10273

Analyse

Het ontleden in delen voor verdere bestudering.
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/analyse.html

analyse

onderzoek, ontleding (tegenovergestelde van synthese (aanmaak))
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Analyse

Let op: Spelling van 1858 analysis, de ontbinding, ontleding, ontwikkeling, van begrippen en opgaven. Analyseren, oplossen, ontwikkelen, ontleden. Analytica, de ontbindingsleer der verstandswerkingen, leer van het ontstaan der zuivere verstandsbegrippen. Analytisch, oplossend, ontwikkelend, ontledend; a...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608

analyse

Ontleding in bestanddelen voor nadere beschouwing.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Analyse

ontleding
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Analyse

De ontleding in bestanddelen ter nadere beschouwing
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

analyse

het uiteenrafelen van iets vb: hij maakte een grammaticale analyse van de moeilijke zin
uitleg die aangeeft hoe een probleem in elkaar zit vb: hij maakte een analyse van wat er gebeurd was
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=analyse

Analyse

De ontleding in bestanddelen ter nadere beschouwing
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Analyse

Engels:Analysis ontleding
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/a

Analyse

De zins- en woordontleding
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_a.htm

Analyse

Wanneer er binnen de beleggingswereld over analyse wordt gesproken, doelt men meestal op technische analyse. Dit is het herkennen van patronen en trends in koersontwikkeling om zo een hogere winst te behalen. Buiten technische analyse staat het iedereen natuurlijk vrij zijn eigen analyse te maken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Analyse

Engels:Analysis ontleding
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/a

analyse

Def.: de ontleding in bestanddelen ter nadere beschouwing
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

analyse

•de ontleding van iets ter bestudering. • [wiskunde] de studie van functies, rijen, reeksen, limieten, afgeleides en integraal
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/analyse

Analyse

[Techniek] Bij analyse van een probleem, kijk je hoe het probleem in elkaar zit. Je splitst het grote probleem op in deelprobleempjes die je aan kunt pakken.
Gevonden op https://quizlet.com/89522143/naut-groep-8-thema-3-techniek-om-ons-heen-flas

Analyse

[Nederlands] Onderzoek
Gevonden op https://quizlet.com/114992595/nederlands-flash-cards/

analyse

ontbinding
Jaar van herkomst: 1806 (WNT Suppl )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Analyse

[wiskunde] - Analyse is een tak van de wiskunde, ontwikkeld uit de rekenkunde en de meetkunde. De analyse houdt zich bezig met het bestuderen van functies van reële en complexe getallen. Het gaat hierbij met name om de mate van verandering binnen functies, zoals hellingen en krommingen. De uitvinding van de analyse wordt t...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Analyse_(wiskunde)

Analyse

Analyse is het ontleden van een bepaald (denk-)object tot de constituerende elementen. Specifieke vormen van analyse zijn onder meer: ==Zie ook== ==Referenties== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Analyse

Analyse

Een analyse is een systematisch onderzoek waarbij een probleem ontleed wordt. Alle elementen waaruit dit probleem bestaat moeten in een analyse worden beschreven en uiteengezet. Analyses kunnen plaatsvinden op alle mogelijke niveaus, binnen elke denkbare discipline. Het woord ‘probleem’ in deze context verwijst daarom naar alle mogelijke situat...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Analyse

analyse

ontleding (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/analyse

ANALYSE

1) Analyseren 2) Bestudering 3) Deel van de wiskunde 4) Deel van de scheikunde 5) Kritisch onderzoek 6) Nauwkeurig onderzoek 7) Onderzoek 8) Ontbinding 9) Ontleden 10) Ontleding 11) Ontleding in bestanddelen 12) Oplossing 13) Scheiding van grondsoorten 14) Scheikundige term 15) Uiteenzetting 16) Verklarende ontleding 17) Woordontleding
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ANALYSE/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.