Zoek op

argument

het argument zelfst.naamw.Uitspraak:   [ɑrxyˈmɛnt] Verbuigingen:   argument|en (meerv.) goede reden Voorbeelden:   `argumenten voor of tegen`, `Dat is geen argument om te laat te komen.`een steekhoudend argument  (een argument dat deugt) © Kern...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/argument

ARGUMENT

1) Allegatie 2) Betooggrond 3) Beweegreden 4) Bewijs 5) Bewijsgrond 6) Dooddoener 7) Kaarthoek 8) Motief 9) Motivering 10) Overweging 11) Poolhoek 12) Rechtsgrond 13) Reden 14) Staving 15) Taalkundige term 16) Tegengrond
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ARGUMENT/1

Argument

[argumentatieleer] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Argument_(argumentatieleer)

Argument

[complex getal] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Argument_(complex_getal)

Argument

[landmeetkunde] - Het argument is de hoek die een lijn AB in het platte vlak maakt ten opzichte van de positieve Y-as, rechtsom gezien vanuit A. Het argument wordt ook wel kaarthoek genoemd en wordt veel gebruikt in de landmeetkunde en geodesie bij de plaatsbepaling in het platte vlak. Vergelijk het argument met het azimut,...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Argument_(landmeetkunde)

Argument

[logica] - Een argument is in de logica datgene wat men stelt om op grond daarvan een conclusie te trekken, iets te betogen of te bewijzen. De term is verwant aan premisse, maar heeft een bredere betekenis. In verschillende disciplines heeft de term argument een iets andere definitie of wordt er een andere term voor het beg...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Argument_(logica)

Argument

[taalkunde] - Een argument is in de taalkunde een zinsdeel dat onlosmakelijk is verbonden met een werkwoordsvorm, waar het een thematische relatie mee heeft. In de meeste talen zijn de twee belangrijkste argumenten het onderwerp en het lijdend voorwerp, de zogeheten kernargumenten. Ook het zogenaamde ondervindend voorwerp h...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Argument_(taalkunde)

argument

bewijsgrond
Jaar van herkomst: 1265-1270 (CG Lut.K )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Argument

Let op: Spelling van 1858 argumentum, Lat., bewijsgrond, inhoud. Argumentatie, betoog, bewijs. Argumenteren, betoogen, bewijzen, besluiten. Argumentum katanthrepon, ad hominem, (redeneerk.) bewijs door overreding, of op eigene gronden der partij zelve
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

argument

bewijsmiddel (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/argument

Argument

Wat aangevoerd wordt om een stelling te bewijzen of te ontkrachten. Etymologie (lat) Arguere = bewijzen, betogen
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/argument.html

argument

waarom je het doet of vindt vb: zijn argument voor het kopen van die auto is dat het station zo ver is Synoniemen: grond reden motief overweging
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=argument

argument

•een aangevoerd feit in een discussie om een zienswijze te ondersteunen. •een reden om iets te doen. • [wiskunde] , [informatica] een variabele waar een functie van afhangt.
Gevonden op https://nl.wiktionary.org/wiki/argument
Geen exacte overeenkomst gevonden.