Zoek op

Ideografisch schrift

Schrift met tekeningen, maar tekeningen hebben meerdere betekeniseen bv een zon kan voor licht, warmte of dag staan.
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

Ideografisch schrift

beeldschrift om moeilijk afbeeldbare zaken of abstracties aan te geven. Onder ideografiek vallen ook pictogrammen en mnemogrammen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10137
Geen exacte overeenkomst gevonden.