Zoek op

Inkomensverzekering

Verzekering tegen risico’s die samenhangen met gederfd arbeidsinkomen of met ontoereikend inkomen in verband met bepaalde noden of andere persoonlijke omstandigheden (zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom of overlijden).
In de regel zijn inkomensverzekeringen wettelijk geregeld via de sociale verzekering of wettelijk besc...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=350
Geen exacte overeenkomst gevonden.