Zoek op

NAW-gegevens

privacyrecht: gegevens over de naam, het adres en de woonplaats van een bepaalde persoon. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=NAW-gegevens

NAW-gegevens

privacyrecht: gegevens over de naam, het adres en de woonplaats van een bepaalde persoon. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/NAW-gegevens

NAW-gegevens

NAW-gegevens, of kortweg NAW, is een verkorte benaming voor een reeks van veldnamen in een handmatig of geautomatiseerd adressen- of klantenbestand. De benaming is afgeleid van: naam, adres en woonplaats. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/NAW-gegevens

NAW Gegevens

Naam, Adres en Woonplaats gegevens.
Gevonden op http://www.callcenterwoordenboek.nl/site/content.php?page=1&item=119

naw-gegevens

naam-, adres- en woonplaatsgegevens van een persoon Minder specifiek: persoonsgegevens
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/8918
Geen exacte overeenkomst gevonden.