Zoek op

Overheidsinformatie

Informatie die door of namens de overheid wordt geproduceerd, verzameld, bewaard, verspreid, in allerlei vormen, voor zowel interne doeleinden (voor ambtenaren) als voor het publiek. Overheidsinformatie wordt in bibliotheken, archieven en documentatiecentra opgeslagen, beheerd en ontsloten.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.