Zoek op

pandbrief

financiële zaken: Schuldbewijs van een hypotheekbank. (Schöndorff c.s.) ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=pandbrief

pandbrief

vermogensrecht: schriftelijk stuk waaruit blijkt dat een bepaald geldbedrag rentedragend aan een ander is geleend. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=pandbrief

pandbrief

pand- en hypotheekrecht: obligaties die door hypotheekbanken worden uitgegeven; schuldbewijs van een hypotheekbank. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/pandbrief

pandbrief

vermogensrecht: schriftelijk stuk waaruit blijkt dat een bepaald geldbedrag rentedragend aan een ander is geleend. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/pandbrief

Pandbrief

Schuldbewijs van een hypotheekbank.
Gevonden op https://www.finler.nl/pandbrief/

PANDBRIEF

1) Effect 2) Kwitantie van de bank van lening 3) Obligatie 4) Schuldbewijs 5) Schuldbrief
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PANDBRIEF/1

pandbrief

schuldbekentenis
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Pandbrief

Een pandbrief is een obligatie die door een hypotheekbank is uitgegeven. De door de hypotheekbank verstrekte hypotheken vormen het onderpand van de obligatie. En die hypotheken zijn weer gedekt door hypothecair onderpand; vandaar de naam pandbrief. Door dit onderpand had de obligatie een (voor de bank) iets gunstiger rentetarief. Door de bankencri...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Pandbrief

Pandbrief

Een pandbrief is een schuldbrief, uitgegeven door een hypotheekbank.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Pandbrief

Schuldbrief, uitgegeven door een hypotheekbank.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Pandbrief

door een hypotheekbank uitgegeven obligatie. Dit papier geeft in tegenstelling tot hetgeen de naam doet vermoeden geen enkele extra zekerheid op het onroerend goed waartegen de bank een hypothecaire lening heeft verstrekt. De opbrengst wordt echter wel voor de financiering van hypotheken aangewend.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Pandbrief

Obligaties die door hypotheekbanken worden uitgegeven. Een pandbrief is een obligatie die door een hypotheekbank is uitgegeven.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/pandbrief

Pandbrief

Een pandbrief is een obligatie die uitgegeven is door een hypotheekbank.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_p.asp

pandbrief

is een soort obligatie van een hypotheekbank.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip05.htm

pandbrief

is een soort obligatie van een hypotheekbank.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.