Zoek op

Prospectief onderzoek

Synoniem: prospective research (Eng)
Bij prospectief onderzoek wordt eerst een steekproef van onderzoeksobjecten getrokken en worden daarop de metingen of waarnemingen gedaan. Bij retrospectief onderzoek zijn de metingen of waarnemingen al verricht en zijn de onderzoeksobjecten gegeven.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.