Zoek op

Provinciale Staten

(PS) staatsrecht: volksvertegenwoordiging per provincie, rechtstreeks gekozen en samen met Gedeputeerde Staten en de Commissaris ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/Provinciale Staten (PS)

Provinciale Staten

De twaalf provincies vormen in Nederland de bestuurslaag tussen de rijksoverheid en de gemeenten. De burgers binnen de provincie kiezen hun vertegenwoordigers rechtstreeks. Deze Provinciale Staten kiezen uit hun midden een bestuur, de zogeheten Gedeputeerde Staten. Dit provinciale bestuur heeft onder meer zeggenschap over milieu en infrastructuur. ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/provinciale-staten

Provinciale Staten

In Nederland vormen de Provinciale Staten (meestal kortweg de Staten genoemd) sinds 11 maart 2003 het collectief van volksvertegenwoordigers binnen de provincie. Voor deze datum vormden de Provinciale Staten juist het bestuur van de provincie. De hoofdtaak van de Provinciale Staten is thans het controleren van het bestuur, dat gevormd wordt door d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Provinciale_Staten

Provinciale Staten

Begrippenlijst: Nederland 1648-1780 - vergadering van afgevaardigden van de standen (adel, soms ook geestelijkheid, steden, soms ook platteland) uit een gewest. Oospronkelijk een college voor advies aan en overleg met de vorst. Vanaf 1588 in de noordelijke gewesten zelfstandig.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bnl48.htm

Provinciale Staten

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Bestuurslichaam die belast zijn met het besturen van een provincie, gekozen door de inwoners van die provincie.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bstaats.htm

Provinciale Staten

Gekozen door de inwoners van een provincie die voldoen aan het kiesrecht. De Provinciale Staten staat in feite aan het hoofd van een provincie en heeft het bestuur in handen. Zij keurt de plannen goed van het College van G.S. en controleer ook hun daden. De P.S. kiezen ook de leden van de Eerste Kamer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10208

provinciale staten

Afk.: PS Def.:
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Provinciale Staten

De Provinciale Staten is het volksvertegenwoordigende orgaan binnen de provincie. De belangrijkste taak van de Provinciale Staten is het controleren van de Gedeputeerde Staten. Ook kiezen ze de leden van de Eerste Kamer. De leden van de Provinciale Staten worden eens in de vier jaar rechtstreeks gekozen door de inwoners van elke provincie. Het aant...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Provinciale_Staten

Provinciale Staten

Gekozen door de inwoners van een provincie die voldoen aan het kiesrecht. De Provinciale Staten staat in feite aan het hoofd van een provincie en heeft het bestuur in handen. Zij keurt de plannen goed van het College van G.S. en controleer ook hun daden. De P.S. kiezen ook de leden van de Eerste Kamer.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Provinciale Staten

[Maatschappijleer] Het door de burgers gekozen orgaan van de provincie. Zij stemmen over provinciale besluiten en hebben een controlerende taak
Gevonden op https://quizlet.com/101376399/maatschappij-politiek-hoofdstuk-6-10-flash-ca

Provinciale Staten

gekozen volksvertegenwoordigers van een provincie, met als taken onder meer het kiezen en controleren van de Gedeputeerde Staten en het kiezen van de leden van de Eerste Kamer Minder specifiek: provinciaal bestuur
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/2847

Provinciale Staten

zie: Provinciaal bestuur
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Provinciale%20Staten
Geen exacte overeenkomst gevonden.