Zoek op

Toeleveringsbedrijf

[Aardrijkskunde] Een bedrijf dat onderdelen vervaardigt die door andere bedrijven in een eindproduct worden verwerkt
Gevonden op https://quizlet.com/86256037/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.