Zoek op

administratie

financiëe zaken, markten: geheel van bescheiden die betrekking hebben op de financiën van een lichaam, natuurlijk persoon ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=administratie

administratie

bestuursrecht: overheidsorganisatie. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=administratie

administratie

accountancy: geheel van bescheiden die betrekking hebben op de financiën van een lichaam, natuurlijk persoon die een bedrijf ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/administratie

administratie

bestuursrecht: bediening, de feitelijke uitvoering van een bestuurstaak dus afgezien van het nemen van beslissingen; het ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/administratie

administratie

ondernemingsrecht: de boekhouding. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/administratie

administratie

de administratie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɑtminiˈstra(t)si] Verbuigingen:   administratie|s (meerv.) 1) beheer van financiële of andere gegevens Voorbeelden:   `de administratie van een bedrijf`, `ledenadministratie` 2) afdeling w...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/administratie

ADMINISTRATIE

1) Bedrijfsafdeling 2) Beheer 3) Beheer van de stukken 4) Beheer van geldelijke zaken 5) Beheer van papieren 6) Beheer van zaken en gelden 7) Bekend 8) Bewindvoering 9) Correspondentie 10) Deel van een bedrijf 11) Het administreren 12) Onderafdeling van een hypermarktorganisatie 13) Waarneming
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ADMINISTRATIE/1

Administratie

Administratie wil in veel gevallen zeggen: kantoorwerk in de breedste zin van het woord. Vroeger ging het veelal om het bijhouden van financiële verantwoording door middel van boekhouding bestaande uit onder andere kasboeken, journaaloverzichten. Voorheen gebeurde dat meestal handgeschreven. In de loop van de 20e eeuw werd de typemachine steeds m...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Administratie

Administratie

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Administratie``] of bestuur van het leger. Als men onder de militaire organisatie van eenen staat, den aard en de wijze der zamenstelling van zijn legerwerktuig verstaat, dan is de A. daar, om dit werktuig in eenen geregelden en regelmatigen gang te houden. Het krijgsbeheer moet zoowel in vredes- als in...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0002.htm

administratie

beheer (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/administratie

Administratie

De boekhouding. De registratie van alle processen in een bedrijf of organisatie.
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

administratie

het bijhouden van de gegevens van een bedrijf vb: onze administratie is perfect in orde
het kantoor waarin de gegevens worden bijgehouden vb: waar vind ik de administratie?
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=administratie

Administratie

Het systematische verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de gemeentelijke organisatie en ten behoeve van de verantwoording orden afgelegd.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

administratie

•de plaats waar gegevens zorgvuldig worden vastgelegd zodat ze later terug te vinden of te controleren zijn.
Gevonden op https://nl.wiktionary.org/wiki/administratie

Administratie

1) De boekhouding.
2) De registratie van alle processen in een bedrijf of organisatie.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Administratie

mensen die zorgen voor betalingen, en alle brieven, enz..
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10199

administratie

Alle zaken en handelingen die betrekking hebben op het beheer van een organisatie, met name in verband met het budget, het personeel en de productie. De term administratie wordt in engere zin ook gebruikt voor al de schriftstukken die tot een dergelijk beheer behoren.
Categorie: Informatievormen > documentatie naar vorm of functie.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10491

administratie

[Belgisch Nederlands] ministerie
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11377
Geen exacte overeenkomst gevonden.