Zoek op

agglomeratievoordelen

economische voordelen die een bedrijf heeft wanneer het zich in een agglomeratie vestigt
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

agglomeratievoordelen

De voordelen van bedrijfsvestiging in een grote stad. Voordelen zijn: aanwezigheid van een afzetmarkt, arbeidsmarkt, toeleveringsbedrijven en goede infrastructuur.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_mainpo.htm

agglomeratievoordelen

Voordelen van grote stedelijke gebieden voor de locatie van bedrijven, vooral door de goede infrastructuur, grote en gevarieerde arbeidsmarkt, aanwezigheid van andere bedrijven enz.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_ro.htm

Agglomeratievoordelen

Positieve redenen die bedrijven hebben om zich op een bepaalde plek te vestigen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_spanje.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.