Zoek op

agrarische sector

economische sector die grondstoffen en voedsel levert, met onderdelen als akkerbouw, bosbouw, tuinbouw, veeteelt en visserij Meer specifiek: landbouw visserij Minder specifiek: economische sectoren
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/3647
Geen exacte overeenkomst gevonden.