behandeling

de behandeling zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [bəˈhɑndəlɪŋ] Verbuigingen:   behandeling|en (meerv.) 1) medische verzorging medisch Voorbeeld:   `homeopathische behandeling` 2) de keer dat je ergens over spreekt of schrijft Voorb...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/behandeling

behandeling

chemisch of fysisch procédé, zoals verhitten, roken, zouten, marineren, doorzouten of drogen, om het vlees of de produkten van dierlijke oorsprong al dan niet samen met andere levensmiddelen, langer te kunnen conserveren, of een combinatie van deze verschillende procédés
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/behandeling

behandeling

de behandelingen die leiden tot de concentratie van radionucliden in een kleiner volume en tot een overeenkomstige reductie van de radioactiviteit in het overblijvende materiaal, waardoor dit materiaal kan worden geloosd of teruggevoerd
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/behandeling

behandeling

Zorg van meer kortdurend aard, zoals de huisartsenzorg, de medisch-specialistische zorg, de paramedische zorg, etc
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/behandeling

behandeling

geneeskundige verzorging vb: hij is in behandeling bij de fysiotherapeut
met iets of iemand omgaan vb: de behandeling van leerlingen is vaak erg neerbuigend
bespreken of afhandelen vb: wanneer is de behandeling van deze zaak door de rechtbank?
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=behandeling

behandeling

bejegening bewerking hantering, procédé, therapie, werkwijze, handelwijze, plan
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/behandeling

behandeling

•een handeling gericht op herstel.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/behandeling

BEHANDELING

1) Aanwending 2) Afhandeling 3) Beschrijving 4) Beurt 5) Bewerking 6) Bejegening 7) Deel van ziekte 8) Gebruik 9) Geneeskundige verzorging 10) Hantering 11) Handwerk 12) Kuur 13) Procedé 14) Therapie 15) Treatment 16) Tara 17) Verzorging
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BEHANDELING/1

behandeling

Zie verwerking
Gevonden op http://www.belgoprocess.be/
Geen exacte overeenkomst gevonden.