Zoek op

consumptief krediet

consumenten en producenten: Doorlopende lening voor consumenten, waarvoor geen zekerheid hoeft te worden gesteld. De kredietruimte ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=consumptief krediet

consumptief krediet

consumentenrecht: doorlopende lening voor consumenten, waarvoor geen zekerheid hoeft te worden gesteld. De kredietruimte ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/consumptief krediet

Consumptief krediet

Consumptief krediet is een bankterm voor kredietvormen die worden gebruikt voor de aanschaf van goederen met beperkte houdbaarheid. De belangrijkste vormen van consumptief krediet zijn: Artikelen die vaak met consumptief krediet worden gefinancierd zijn auto`s, wit- en bruingoed, maar ook reizen. De tegenhanger voor consumptief krediet is het hyp....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Consumptief_krediet

Consumptief krediet

Alle kredieten die bestemd zijn voor de aankoop van (duurzame) consumptiegoederen, voor zover deze een looptijd hebben van drie maanden of langer, de kredietgever deelneemt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en de kredietnemer een natuurlijk persoon is. Hypothecaire leningen worden hier niet onder begrepen.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=1096

Consumptief krediet

persoonlijke lening, doorlopend (of continu) krediet, rekening courant krediet en blanco krediet. Behalve voor een rekening courant krediet hoeft voor een consumptief krediet geen zekerheid te worden gesteld (pand of hypotheek). De kredietruimte wordt dan bepaald aan de hand van het inkomen en eventuele andere financi353le verplichtin-gen
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/C

Consumptief krediet

Een consumptief krediet is een geldlening voor een bestedingsdoel, dat geen bron van inkomen oplevert. Er zijn veel vormen van consumptief krediet zoals een persoonlijke lening, doorlopend krediet, creditcard en winkelpas. In veel gevallen hoeft er geen zekerheid gesteld te worden. De hoogte van een consumptief krediet is met name afhankelijk van h...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

consumptief krediet

zijn alle leningen van de consumeten die gebruikt worden voor aanschaf van goederen en diensten. Meestal zijn het leningen voor duurzame consumptiegoederen zoals de auto, caravan, video, bankstel etc..
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip07.htm

consumptief krediet

zijn alle leningen van de consumeten die gebruikt worden voor aanschaf van goederen en diensten. Meestal zijn het leningen voor duurzame consumptiegoederen zoals de auto, caravan, video, bankstel etc..(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.