Zoek op

cum annexis

staatsrecht: Latijn:met bijbehoren. De gemeente Nuenen (met bijbehorende delen Gerwen en Nederwetten) in Brabant wordt ook ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/cum annexis

cum annexis

met bijbehoren
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

cum annexis

met wat er bij hoort
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Cum annexis

Cum annexis (vaak afgekort tot c.a.) is een Latijnse uitdrukking en betekent: wat erbij hoort, met toebehoren of iets dergelijks (ook: cum omnibus annexis, met alle toebehoren). De uitdrukking wordt veel in juridisch taalgebruik gebezigd, bijvoorbeeld om de bijlagen die bij een hoofddocument behoren aan te geven. In oudere akten wordt ook wel gesp...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Cum_annexis

cum annexis

met toe- en bijbehoren; vaak afgekort tot c.a.; in oude akten ook vaak: `ab- en dependentieën`.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439
Geen exacte overeenkomst gevonden.