Zoek op

eigen risico

algemeen overheid: Verzekerden dienen op grond van hun overeenkomst met een verzekeraar of als uitvloeisel van een wettelijke ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=eigen risico

eigen risico

verzekeringsrecht: bij verzekeringen: dat deel van de schade, dat niet door de verzekeraar vergoed wordt maar voor rekening ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=eigen risico

eigen risico

verzekeringsrecht: gedeelte van de schade dat niet door de verzekeraar vergoed wordt, maar voor rekening van de verzekerde ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/eigen risico

Eigen risico

Een eigen risico is het deel van een schade dat voor eigen rekening blijft. Door opname van een eigen risico beoogt de verzekeraar de schadelast te beperken. Enerzijds hoeft de verzekeraar minder schades uit te keren. Anderzijds zal de verzekerde zorgvuldiger handelen wanneer hij weet dat niet de hele schade wordt vergoed. Tot slot zal de verzeker...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Eigen_risico

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat je bij een schade voor eigen rekening neemt. Dit is van te voren tussen jou en de verzekeraar overeen gekomen. Op het schadebedrag wordt dit bedrag in mindering gebracht op het schadebedrag. Vaak is het zo dat naarmate het eigen risico hoger wordt, de premie die je moet betalen wordt verlaagd. Voorbeeld bij het ...
Gevonden op http://www.anwb.nl//verzekeringen/begrippen/eigen-risico

Eigen risico

Het deel van de kosten van het zorgverzekeringspakket dat u voor eigen rekening neemt. In ruil hiervoor krijgt u een korting op de premie. In de Zorgverzekeringswet kunt u kiezen voor: geen eigen risico, of een eigen risico van 100, 200, 300, 400 of 500 euro. De zorgverzekeraars bepalen de hoogte van de korting bij de verschillende hoogtes van het ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10101

Eigen risico

Het gedeelte van het `verlies` dat u, in overeenstemming met de verzekeraar, zelf moet dragen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Eigen risico

Vast bedrag of percentage van de verzekerde som, dat door de verzekerde zelf van iedere schade wordt gedragen. Wordt wel in de verzekering opgenomen om de verzekerde zelf een belang bij een gunstig schadeverloop te laten houden of om geregeld voorkomende kleine schaden buiten de vergoedingsplicht van de verzekeraar te houden. Door het nemen van een...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Eigen risico

(v). Vast bedrag of percentage dat door een verzekerde zelf moet worden gedragen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Eigen risico

Het in een verzekering vastgelegde bedrag dat de verzekerde voor eigen rekening moet nemen in geval van schade. Boven dit bedrag betaalt de verzekering uit
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

Eigen risico

Dit is het bedrag dat door de verzekerde zelf zal moeten worden betaald bij schade aan de auto.
Gevonden op http://www.gerust.nl/begrippenlijst-verzekeren/

Eigen risico

(1) Het deel van de kosten van het basispakket dat u voor eigen rekening neemt. In ruil hiervoor krijgt u een korting op de premie. In de Zorgverzekeringswet kunt u kiezen voor: geen eigen risico, of een eigen risico van 100 tot maximaal 500 euro (telkens in treden van 100 euro). De zorgverzekeraars bepalen de hoogte van de premiekorting bij de ver...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Eigen risico

(2) Het deel van de schade dat de verzekerde zelf moet dragen; vast bedrag of percentage van de verzekerde som. Sommige verzekeringen kennen een verplicht eigen risico. Ook is het mogelijk om bij sommige verzekeringen in ruil voor een korting op de premie te kiezen voor een vrijwillig (extra) eigen risico.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Eigen risico

Bedrag of percentage van de verzekerde som dat door de verzekerde van elke schade of per premie- of contractperiode zelf wordt gedragen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Eigen risico

Bij schadeverzekeringen een bepaald percentage of een bepaald bedrag van de schade dat de verzekerde zelf moet dragen. Voor de verzekeraar is het een in de toekomst plaats. De verkoper hoeft niet een bepaalde partij goederen te leveren, maar een partij die overeenkomt met gestelde eisen ten aanzien van kwaliteit en hoeveelheid. De kwaliteitseisen z...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Eigen risico

De kosten die voor uw eigen rekening komen.
Gevonden op http://www.verzekeringssite.nl/inboedelverzekering/info/begrippen/

Eigen Risico

Het eigen risico is de schade die niet verhaalbaar is op de verzekering. De hoogte van het eigen risico wordt voorafgaand overeengekomen met de verzekeraar.
Gevonden op http://www.vwpcarrent.nl/informatie/shortlease-begrippen.html

Eigen risico

Het deel van de kosten dat een verzekerde zelf moet betalen alvorens hij aanspraak kan maken op een vergoeding door de verzekeraar. De hoogte van dit bedrag is wettelijk bepaald of tussen verzekerde en verzekeraar overeengekomen
Gevonden op http://www.zorgbelang-noordholland.nl/woordenlijst

eigen risico

[Maatschappijleer] een bedrag dat de verzekeraar aftrekt van de schade-uitkering van de verzekerde.
Gevonden op https://quizlet.com/118694042/maatschappijleer-begrippen-flash-cards/

eigen risico

Iedereen met een zorgverzekering (basisverzekering) betaalt eigen risico bij ziektekosten. Er is een verplicht eigen risico en u kunt daarnaast een vrijwillig eigen risico nemen. Daarmee verlaagt u uw maandelijkse zorgpremie. De hoogte ervan wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld.
Gevonden op https://www.unitedconsumers.com/zorgverzekering/eigen-risico/index.jsp
Geen exacte overeenkomst gevonden.