Zoek op

etiquette

de etiquette zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [etiˈkɛtə] gewoonten die bepalen hoe je je beleefd en netjes moet gedragen Synoniem:   omgangsvormen © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'etiquette' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Ta...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/etiquette

ETIQUETTE

1) Beleefdheidsgebruiken 2) Beleefdheidsregels 3) Beleefdheidsvormen 4) Ceremonieel aan het hof 5) Ceremonieel in het diplomatieke verkeer 6) De goede vormen 7) Gedragscode 8) Gedragsdecorum 9) Gedragsregels 10) Geheel van beleefdheidsvormen 11) Geheel van omgangsvormen en gedragsregels 12) Het geheel van de beleefdheidsvormen 13) Het geheel van de...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ETIQUETTE/1

Etiquette

De etiquette of het decorum is een geheel van cultuurgebonden beleefdheidsregels en de omgangsvormen. De kern van de etiquette is: rekening houden met de gevoelens van anderen en met de gebruiken in een samenleving, in alle situaties waarin mensen met elkaar omgaan. Etiquette komt uit het Frans, waar het eerst de inkerving in een stok betekende en...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Etiquette

Etiquette

Golfterm; (niet afdwingbare) regels betrekking hebbende op het gedrag van een speler in de baan. Overtreding van deze regels levert geen strafslagen op. Men kan wél gediskwalificeerd worden wegens wangedrag.
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Golfterminologie

Etiquette

Traditionele vaaretiquette. -Maak geen overbodig lawaai, geen harde radio en wees 's avonds en 's nachts rustig. -Veroorzaak geen overbodige golfslag bij gemeerde schepen en roeiboten. -Wacht bij drukke sluizen netjes op je beurt. -Vaar bij een wachtsteiger altijd helemaal naar voren en-of slu...
Gevonden op http://vaartips.nl/tipe.htm#etiquette

Etiquette

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-n), briefje of strookje papier dat op eene flesch of doos (of op een boek) geplakt wordt.
~, v. [geen meervoud] hofgebruik; manieren in voorname gezelschappen, wellevendheid.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0008.htm

Étiquette

Let op: Spelling van 1858 Fr., een aanhechtbriefje, hetwelk de korte inhoud is van hetgeen eene zaak bevat, op flesschen, karotten, enz., opschrift, of titel; ook het ceremoniëel aan het hof, of in voorname gezelschappen, hofgebruik
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Etiquette

Beleefdheidsgebruiken, kunst der welgemanierdheid, sociaal smeermiddel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10456

Etiquette

Naast de (geschreven) (spel)regels zijn er ook een aantal (soms ongeschreven) (beleefdheids)regels: de etiquette. Voorbeeld van zo`n ongeschreven regel is dat men stilstaat en geen geluid maakt als de partner gaat slaan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10482

etiquette

De vormen die vereist worden door een goede opvoeding of die zijn voorgeschreven door autoriteiten om te worden nageleefd in het sociale of officiële leven.
Categorie: Abstracte Begrippen > gebruiken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

etiquette

geheel van omgangsvormen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/etiquette

Etiquette

[Nederlands] Fatsoensregels
Gevonden op https://quizlet.com/83944216/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.