Zoek op

Hoger onderwijs

Het hoger onderwijs start na de havo, het vwo of mbo-4 (in Nederland) of na het secundair onderwijs (in Vlaanderen) en omvat de opleidingen aan universiteiten en hogescholen. ==Bolognaverklaring== Op basis van de Bolognaverklaring is het hoger onderwijs in Europa grondig hervormd. In deze verklaring, geratificeerd op 19 juni 1999, besloten de Euro...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoger_onderwijs

hoger onderwijs

(ho) Het hoger onderwijs volgt in Vlaanderen op het secundair onderwijs. Het omvat opleidingen aan de universiteiten en hogescholen. Het hoger onderwijs is sinds het Bologna-akkoord hervormd tot een bachelor-masterstructuur.
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k

hoger onderwijs

(ho) Onder hoger onderwijs vallen alle instituten of opleidingen die zich bezighouden met hoger (beroeps)onderwijs. Deze instellingen worden erkend als instituten voor hoger onderwijs.
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k

Hoger onderwijs

Hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=321

Hoger Onderwijs

Verzamelnaam voor het wetenschappelijke onderwijs en het hoger beroepsonderwijs
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10073

hoger onderwijs

Vervolgonderwijs dat leidt tot een formele graad of certificaat.
Categorie: Vakgebieden > vervolgonderwijs.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Hoger Onderwijs

voor inheemsen was beperkt tot: 1851 Opleidingsschool voor Artsen. 1920 Technisch Hogeschool Bandoeng. 1924 Rechts Hogeschool Batavia. Zie ook: Onderwijs.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10793
Geen exacte overeenkomst gevonden.