Zoek op

identificatie

strafprocesrecht: vaststelling van de naam, woon- of verblijfplaats van iemand. Iedere opsporingsambtenaar is bevoegd een ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/identificatie

identificatie

de identificatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [idɛntifi'ka(t)si] Verbuigingen:   identificatie|s (meerv.) 1) vaststelling wie iemand is juridisch Voorbeelden:   `De politie vroeg iedereen om een identificatiebewijs.`, `Voor identificatie heb je g...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/identificatie

identificatie

Naast de gewone betekenis van het vaststellen van iemands identiteit, zoals in 'identificatieplicht', wordt met deze term ook het proces aangeduid waarin iemand zich met een ander vereenzelvigt en diens gedragingen, opvattingen en persoonlijkheidstrekken overneemt. Bij kinderen is er de identificatie van jongetjes met hun vaders (in de theorie van ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/identificatie

IDENTIFICATIE

1) Bepaling van iemands identiteit 2) Legitimatie 3) Vaststelling van iemands identiteit 4) Vereenzelviging 5) Vereenzelving
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/IDENTIFICATIE/1

Identificatie

staat voor het vergroten van gevoelens van eigenwaarde door vereenzelviging met een persoon of instelling van aanzien.
Gevonden op http://functiebeperking-ipsoc.wikidot.com/opdracht-definities

Identificatie

[informatica] - Identificatie is het kenbaar maken van de identiteit van een subject (een gebruiker of een proces) in de informatietechnologie. De identiteit wordt gebruikt om de toegang van het subject tot een object te beheersen. Een object is bijvoorbeeld een computerbestand of een record in een database. Identificatie k...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Identificatie_(informatica)

Identificatie

[psychologie] - Identificatie is een term uit de psychologie, die voor het eerst werd gebruikt door Sigmund Freud. Identificatie staat voor het vergroten van gevoelens van eigenwaarde door vereenzelviging met een persoon of instelling van aanzien. Voorbeelden: een bedeesde man die trots is op de overwinningen van zijn boksk...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Identificatie_(psychologie)

Identificatie

[recht] - Identificatie is juridisch het vaststellen van de identiteit van een persoon (persoonsidentificatie), of ook wel het tonen van een geaccepteerd persoonsbewijs waaruit de bevoegde instantie (bijvoorbeeld politie of douane) de identiteit is van een persoon kan vaststellen. Voor het identificeren is een geldig identi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Identificatie_(recht)

Identificatie

Engels:Identification vereenzelviging
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/i

identificatie

het vaststellen wie iemand is vb: de identificatie van de voetbalsupporters verliep voorspoedig
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=identificatie

Identificatie

Vaststelling dat een ontvangen of opgemaakt document, gezien de inhoud van belang is voor de bedrijfsvoering of de verantwoording. Hierdoor krijgt een document de status van archiefstuk.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

identificatie

•vaststelling identiteit. •vereenzelviging.
Gevonden op https://nl.wiktionary.org/wiki/identificatie

Identificatie

Het zich identificeren met mensen met dezelfde problemen. Zie ook `Frustratie`.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Identificatie

Beoordelen van een ontvangen of opgemaakt document op belang voor de bedrijfsvoering of verantwoording van de organisatie.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10046

Identificatie

Het automatisch herkennen en op een paneel in het verbindingscentrum zichtbaar maken van het oproepnummer (zie aldaar) van een mobilofoon, zodra deze begint te zenden. Rubriek(en): Communicatie
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10655

identificatie

vaststelling van de identiteit persoongegevens van iemand, bijvoorbeeld aan de hand van legitimatiepapieren als een paspoort of een rijbewijs, identiteit is een persoonlijkheid; het bewijzen dat men de persoon is waarvoor men zich uitgeeft
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Identificatie

vereenzelviging
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Identificatie

Op grond van de Wet identificatie bij dienstverlening moet de verzekeraar bij het afsluiten van een levensverzekering met een jaarpremie van meer dan € 1.134,45 of een koopsom van meer dan € 2.268,90 de identiteit vaststellen van de verzekeringnemer, de premiebetaler en-of begunstigde. De identiteit van een begunstigde resp. verzekeringne...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10752

identificatie

Def.: kalibratie met als doel eenduidige waarden van alle parameters en andere kalibratiefactoren te bepalen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.