Zoek op

offshore-industrie

geheel van economische activiteiten waarbij grootschalig en machinaal aardolie, gas, grondstoffen enz. op zee worden gewonnen en de infrastructuur daarvoor wordt aangelegd en onderhouden; deelgebied in de industrie met als activiteit de winning van aardolie, gas, grondstoffen enz. op zee en de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur daarvoor;...
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/offshore-industrie
Geen exacte overeenkomst gevonden.