Zoek op

Over de kling jagen

Spreekwoorden: (1914) Over de kling jagen (of doen springen)
d.w.z. dooden, bep. een vluchtenden vijand geen kwartier geven; ook gebezigd in den zin van iemand tot faillissement dwingen; de kling is het lemmet van een sabel. De volledige uitdr. zou zijn ‘iemand het hoofd over de kling jagen’, dus: onthoofden, ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1200.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.