Zoek op

Videoconferentie

Een videoconferentie (ook wel videoteleconferentie genoemd, VTC), is een verzameling van interactieve telecommunicatietechnologieën die uitwisseling mogelijk maakt tussen twee of meer locaties, middels simultane tweewegsvideo- en audiotransmissies. Het werd ook wel “visual collaboration” genoemd en wordt tot de groupware gerekend. Het ondersc...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Videoconferentie

videoconferentie

videoconferentie biedt de gebruikers de mogelijkheid op een van tevoren bepaald moment op interactieve wijze door middel van bewegende beelden en geluid op afstand via internet met elkaar te communiceren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10192
Geen exacte overeenkomst gevonden.