Zoek op

ziekenfonds

internationale integratie en handel: is een instelling die op grond van de ZFW en de AWBZ werknemers verzekert tegen ziektekosten., ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=ziekenfonds

ziekenfonds

het ziekenfonds zelfst.naamw.Uitspraak:   ['zikə(n)fɔn(t)s] Verbuigingen:   ziekenfonds|en (meerv.) verplichte verzekering voor je medische kosten verouderd Voorbeeld:   `In Nederland is het ziekenfonds vervangen door de verplichte basisverzekering.`Synon...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ziekenfonds

ZIEKENFONDS

1) Bos 2) Fonds 3) Verzekering 4) Ziekenkas
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ZIEKENFONDS/1

Ziekenfonds

[België] - In België beheert een ziekenfonds, meestal aangeduid onder de naam mutualiteit, de verplichte ziektekostenverzekering. Lidmaatschap van een ziekenfonds (of “verzekeringsinstelling”) is verplicht voor wie: Kinderen tot 25 jaar zijn automatisch aangesloten via het fonds van het gezinshoofd, tenzij ze eerder f...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekenfonds_(België)

Ziekenfonds

[Nederland] - Een ziekenfonds was een private instelling die tot doel had, haar leden een verzekeringsarrangement te bieden tegen de kosten van medische zorg. Zij onderscheidde zich daarbij van varia- en schadeverzekeraars doordat de vergoedingen in natura werden verstrekt in plaats van op restitutiebasis. Dit wil zeggen da...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekenfonds_(Nederland)

Ziekenfonds

Een ingevolge de Ziekenfondswet opererende instelling die verzekering van ziektekosten verzorgt voor degenen die conform de Ziekenfondswet verplicht verzekerd zijn, in casu werknemers (en de van hen afhankelijke gezinsleden) met een inkomen beneden een elk jaar opnieuw vast te stellen jaarloon (de loongrens).
Zelfontbranding
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

ziekenfonds

organisatie waarvan de leden verzekerd zijn tegen kosten bij ziekte vb: hij is in het ziekenfonds
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=ziekenfonds

ziekenfonds

is een instelling die op grond van de ZFW en de AWBZ werknemers verzekert tegen ziektekosten., indien hun inkomen beneden de loongrens ligt.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip13.htm

ziekenfonds

is een instelling die op grond van de ZFW en de AWBZ werknemers verzekert tegen ziektekosten., indien hun inkomen beneden de loongrens ligt.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.