Kopie van `Traffic Builders`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Traffic Builders
Categorie: Management > Internetmarketing
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 22


Click Through Rate CTR
De zogenaamde doorklikratio: het aantal clicks in verhouding tot het aantal vertoningen van een link of anderssoortige uiting, zoals een banner. Wordt onder meer gebruikt in Google Adwords en Overture om aan te geven hoeveel procent van de mensen die uiting X hebben gezien erop klikken.

Cloaking
Definitie cloaking: cloaking staat voor het moedwillig tonen van een?geoptimaliseerde webpagina aan de zoekmachines in het algemeen of een specifieke zoekmachine in het bijzonder, waar bezoekers een andere webpagina te zien krijgen. Oftewel: pagina A tonen aan een zoekmachine en pagina B aan bezoekers.


Google Adsense
Definitie Google Adsense: Google Adsense is het partnerprogramma van zoekmachine Google dat website-eigenaren in staat stelt te delen in de opbrengsten van Google Adwords tekstadvertenties op hun website.

Google Adwords
Google Adwords is het adverterentieprogramma waarmee u keywordgericht kunt adverteren in?zoekmachine Google.

Google Adwords Quality Score
De Google Adwords Quality Score is een metriek die een indicatie geeft van de kwaliteit van een advertentie in Google Adwords, gebaseerd op ondermeer de Click Through Rate (CTR), de relevantie van de tekstadvertentie ten opzichte van het keyword waarop geadverteerd wordt en historische performancegegevens. Verwacht wordt dat het meten van conversies en de resultaten hiervan ook een bijdrage levert aan de Quality Score.

Google PageRank
Definitie Google PageRank: Google PageRank is een graadmeter aangegeven op een schaal van 0 tot 10 die gebruikt wordt door Google om de populariteit / relevantie van een webpagina aan te duiden. Het PageRank algoritme is gebaseerd op het Random Surfer Model en ontwikkeld door Sergei Brin en Lawrence Page, oprichters van zoekmachine Google, aan de Stanford University.

Hoe werkt Google PageRank
Google´s PageRank is feitelijk een afgeleide van wat de meesten onder u zullen kennen als `linkpopulariteit` of het Random Surfer Model. Het laatste is echter relatief ombekend. In de praktijk komt het erop neer dat de PageRank van pagina A wordt bepaal door het aantal links op andere webpagina´s verwijzend naar webpagina A. Een uitgebreide omschrijving, uitleg en tips over Google PageRank vind u terug in onze kennisbank.

Lees alles over
Klikfraude
Een fenomeen dat steeds vaker de kop op steekt. Klikfraude wordt veroorzaakt door softwareprogramma`s die een klik op een?gesponsorde koppeling?simuleren, waardoor de adverteerter onevenredig veel kosten kwijt is. Het gevolg hiervan is dat het budget voortijdig opraakt, waardoor de advertenties van de getroffen adverteerder niet meer worden getoond. Hier is het de klikfraudeurs om te doen.

Organic search optimization
Organic search optimization staat voor het volledig zoekmachinevriendelijk maken van uw website ter verbetering van de vindbaarheid in de organische zoekresultaten van de zoekmachines. Bij organic search optimization worden geen extra pagina`s aan uw website toegevoegd die geen seperaat onderdeel van uw website uitmaken. De optimalisatie wordt zodanig uitgevoerd dat uw website van nature goed geindexeerd kan worden door de zoekmachines. Dit betekent dat organic search optimization verregaande gevolgen kan hebben voor uw website of content management systeem.

Organische zoekresultaten
De organische zoekresultaten of `organic results` zijn de zoekresultaten die sec op basis van het algoritme van een zoekmachine worden bepaald. Hieronder vallen nadrukkelijk niet de zogenaamde `sponsord listings` of `gesponsorde koppelingen`, waarvoor men een bedrag per click (CPC) betaald als adverteerder zijnde.

Outbound link
Een outbound link is een link verwijzend naar een andere webpagina, hetzij binnen dezelfde website, hetzij naar een andere website.


Overture
Yahoo Search Marketing, voorheen Overture, is een met Google Adwords vergelijkbaar advertentieprogramma dat gesponsorde koppelingen en tekstadvertenties toont op basis van een zoekopdracht. Ook Yahoo Search Marketing kent een zogenaamd content network waarbinnen naast tekstadvertenties ook grafische advertenties (banners) kunnen worden vertoond.

SEA
Staat voor adverteren in de zoekmachines (Search Engine Advertising)

Search engine optimization
Search engine optimization staat voor het geheel aan werkzaamheden en activiteiten dat benodigd is om een goede positie in de reguliere zoekresultaten van zoekmachines te bewerkstelligen.

Search engine positioning
Definitie search engine positioning: search engine positioning staat voor het geheel aan werkzaamheden en activiteiten dat benodigd is om een goede positie in de reguliere zoekresultaten van search engines te bewerkstelligen.

Search engine saturation
Search Engine Saturation is een benaming voor het aantal webpagina`s dat van een specifieke website (domein) is opgenomen in een zoekmachine. De search engine saturation van een gegeven website kan per zoekmachine verschillen.

SEO
Staat voor zoekmachine optimalisatie (Search Engine Optimization).

Spider
Ook wel een crawler, wanderer, bot or robot genoemd. Dit zijn de softwareprogramma`s of eigenlijk algoritmen die het internet continu afzoeken op zoek naar nieuwe of vernieuwde webpagina`s. Zodra een spider een pagina heeft gevonden wordt deze opgeslagen in de database of cache.

Website optimalisatie
Website optimalisatie staat voor het geheel aan werkzaamheden en activiteiten dat benodigd is om een goede positie in de reguliere zoekresultaten van zoekmachines te bewerkstelligen.

Zoekmachine marketing
Zoekmachine marketing staat voor het geheel aan marketingmogelijkheden in de zoekmachines. Waar over zoekmachine marketing (volgens het groene boekje overigens zoekmachinemarketing) wordt gesproken doelt men over het algemeen op zowel
zoekmachine optimalisatie als adverteren in zoekmachines op basis van bijvoorbeeld Google Adwords en Overture.

Zoekmachine positionering
Definitie zoekmachine positionering: zoekmachine positionering staat voor het geheel aan werkzaamheden en activiteiten dat benodigd is om een goede positie in de reguliere zoekresultaten van zoekmachines te bewerkstelligen.

Zoekmotor optimalisatie
Zoekmotor optimalisatie staat voor het geheel aan werkzaamheden en activiteiten dat benodigd is om een goede positie in de reguliere zoekresultaten van zoekmotors te bewerkstelligen.

Zoekterm
Een query is een woord of combinatie van woorden die als zoekopdracht wordt ingegeven in het zoekveld van een zoekmachine. Belangrijk om te weten is dat een query naar 1 woord (woord X) anders wordt geinterpreteerd door een zoekmachine dan een query naar twee of meer woorden, ook als woordX onderdeel uitmaakt van de query. Zelfs een query naar woord X en een query naar woordX wordt als twee afzonderlijke zoekopdrachten beschouwd en zullen dus ook andere gesponsorde en organische zoekresultaten opleveren. Een query wordt ook wel aangeduidt als keyword, zoekterm, of trefwoord.