Kopie van `Traffic Builders`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Traffic Builders
Categorie: Management > Internetmarketing
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 70


Algoritme
Een set regels die door een zoekmachine wordt gebruikt om websites te positioneren in de organische zoekresultaten. Ook wel reguliere of algoritmische zoekresultaten genoemd.

Algoritmische zoekresultaten
De organische zoekresultaten of `organic results` zijn de zoekresultaten die sec op basis van het algoritme van een zoekmachine worden bepaald. Hieronder vallen nadrukkelijk niet de zogenaamde `sponsord listings` of `gesponsorde koppelingen`, waarvoor men een bedrag per click (CPC) betaald als adverteerder zijnde.

Backlinks of backward links
Backlinks of backward links zijn alle hyperlinks die verwijzen naar een specifieke url. Ook wel inbound links of backward links genoemd. Het aantal links dat naar een url verwijst is bepalend voor de zogenaamde linkpopulariteit van de desbetreffende url en daarmee een belangrijke factor bij zoekmachine optimalisatie.

Banlist
Een `zwarte lijst` toegepast door zoekmachines waarop elke website die in strijd met de richtlijnen van de zoekmachines handelt t.a.v. zoekmachine optimalisatie wordt geplaatst. Websites die op deze banlist staan komen over het algemeen nooit meer terug in de index (lees: database) van een zoekmachine.

Bot
Ook wel een crawler, wanderer, bot or robot genoemd. Dit zijn de softwareprogramma`s of eigenlijk algoritmen die het internet continu afzoeken op zoek naar nieuwe of vernieuwde webpagina`s. Zodra een spider een pagina heeft gevonden wordt deze opgeslagen in de database of cache.

Cache
De door een zoekmachine opgeslagen versie van een webpagina. Zowel Google als MSN en enkele andere zoekmachines maken gebruik van een cache functie. In de praktijk worden hiermee twee doelen gediend: het biedt gebruikers van een zoekmachine de mogelijkheid om een zoekresultaat te bekijken wanneer de desbetreffende webpagina zelf niet beschikbaar is en doordat men verschillen tussen de getoonde en de cached-versie van een webpagina kan zien helpt het cloaking te detecteren.

Click Through Rate CTR
De zogenaamde doorklikratio: het aantal clicks in verhouding tot het aantal vertoningen van een link of anderssoortige uiting, zoals een banner. Wordt onder meer gebruikt in Google Adwords en Overture om aan te geven hoeveel procent van de mensen die uiting X hebben gezien erop klikken.

Cloaking
Definitie cloaking: cloaking staat voor het moedwillig tonen van een?geoptimaliseerde webpagina aan de zoekmachines in het algemeen of een specifieke zoekmachine in het bijzonder, waar bezoekers een andere webpagina te zien krijgen. Oftewel: pagina A tonen aan een zoekmachine en pagina B aan bezoekers.


Content network
Een netwerk van bij Google Adsense of het Overture contextual advertising network aangesloten websites, die geld verdienen door uw Google Adwords gesponsorde koppeling of grafische advertentie-uiting via Google op hun eigen website te tonen.

Conversion rate
De conversie van X naar Y, in de context van zoekmachine optimalisatie of liever, zoekmachine marketing vaak gebruikt om de verhouding tussen het aantal bezoekers en het aantal door deze bezoekers uitgevoerde acties (offerteaanvraag, aankoop, etc.) aan te duiden.

Cost per Click (CPC)
Betalingsmodel waarbij de adverteerder afrekent per gerealiseerde klik (click). Let op: kliks zijn geenszins hetzelfde als pageviews, bezoeken, bezoekers of unieke bezoekers. Dit model wordt gehanteerd bij zowel Google Adwords en Overture als bij enkele zoekmachine optimalisatie bureaus, doch afhankelijk van de branche.

Cost per Lead
Betalingsmodel waarbij de adverteerder afrekent per gerealiseerde lead, dikwijls een offerte aanvraag of andere vooraf gedefinieerde gegevensset.

Crawler
Ook wel een crawler, wanderer, bot or robot genoemd. Dit zijn de softwareprogramma`s of eigenlijk algoritmen die het internet continu afzoeken op zoek naar nieuwe of vernieuwde webpagina`s. Zodra een spider een pagina heeft gevonden wordt deze opgeslagen in de database of cache.

Definitie van zoekmachine marketing
Definitie zoekmachine markting: zoekmachine marketing wordt veelal gebruikt als verzamelbegrip voor zowel zoekmachine optimalisatie of positionering als het adverteren in zoekmachines. Andere zoekmachine specialisten gebruiken `zoekmachine marketing` echter ook als term om zoekmachine optimalisatie werkzaamheden aan te duiden. Waar door Traffic Builders wordt gesproken over zoekmachine marketing, doelen we op het containerbegrip waarbij zowel zoekmachine optimalisatie als het adverteren in zoekmachines wordt begrepen.

Definitie van zoekmachine promotie
Definitie zoekmachine promotie: zoekmachine promotie staat voor het geheel aan werkzaamheden en activiteiten dat benodigd is om een goede positie in de reguliere zoekresultaten van zoekmachines te bewerkstelligen.

Directory
Een directory is een gerubriceerd overzicht van websites, al dan niet voorzien van een uitgebreidere omschrijving. Voorbeelden zijn Startpagina, Startkabel, etc. Directories zijn van groot belang voor uw ranking in de zoekmachines, omdat een vermelding in themarelevante dochterpagina`s van een directory bijdragen aan uw linkpopulariteit en PageRank.

Doorway pagina
Een doorway pagina is een webpagina, al dan niet gebaseerd op uw eigen webpagina, uitsluitend bedoeld om hoog te scoren in de zoekmachines. Dikwijls zijn doorway pagina`s voorzien van een redirect en voor bezoekers irrelevante tekst. Het gebruik van doorway pagina`s voor een hogere ranking in de zoekmachines is in strijd met de richtlijnen van de zoekmachines en kan leiden tot een penalty of vermelding op de banlist. Wordt ook wel een gateway of mirror pagina genoemd.

Gateway pagina
Een doorway pagina is een webpagina, al dan niet gebaseerd op uw eigen webpagina, uitsluitend bedoeld om hoog te scoren in de zoekmachines. Dikwijls zijn doorway pagina`s voorzien van een redirect en voor bezoekers irrelevante tekst. Het gebruik van doorway pagina`s voor een hogere ranking in de zoekmachines is in strijd met de richtlijnen van de zoekmachines en kan leiden tot een penalty of vermelding op de banlist. Wordt ook wel een gateway of mirror pagina genoemd.

Gesponsorde koppelingen
Een betaalde vermelding in de zoekmachines. Het meest bekend zijn de gesponsorde koppelingen in Google, welke in sommige gevallen bovenaan, maar vaker rechts van de organische zoekresultaten staan.

Google Adsense
Definitie Google Adsense: Google Adsense is het partnerprogramma van zoekmachine Google dat website-eigenaren in staat stelt te delen in de opbrengsten van Google Adwords tekstadvertenties op hun website.

Google Adwords
Google Adwords is het adverterentieprogramma waarmee u keywordgericht kunt adverteren in?zoekmachine Google.

Google Adwords Quality Score
De Google Adwords Quality Score is een metriek die een indicatie geeft van de kwaliteit van een advertentie in Google Adwords, gebaseerd op ondermeer de Click Through Rate (CTR), de relevantie van de tekstadvertentie ten opzichte van het keyword waarop geadverteerd wordt en historische performancegegevens. Verwacht wordt dat het meten van conversies en de resultaten hiervan ook een bijdrage levert aan de Quality Score.

Google PageRank
Definitie Google PageRank: Google PageRank is een graadmeter aangegeven op een schaal van 0 tot 10 die gebruikt wordt door Google om de populariteit - relevantie van een webpagina aan te duiden. Het PageRank algoritme is gebaseerd op het Random Surfer Model en ontwikkeld door Sergei Brin en Lawrence Page, oprichters van zoekmachine Google, aan de Stanford University.

Hoe werkt Google PageRank
Google´s PageRank is feitelijk een afgeleide van wat de meesten onder u zullen kennen als `linkpopulariteit` of het Random Surfer Model. Het laatste is echter relatief ombekend. In de praktijk komt het erop neer dat de PageRank van pagina A wordt bepaal door het aantal links op andere webpagina´s verwijzend naar webpagina A. Een uitgebreide omschrijving, uitleg en tips over Google PageRank vind u terug in onze kennisbank.

Lees alles over
Inbound of backward links
Backlinks of backward links zijn alle hyperlinks die verwijzen naar een specifieke url. Ook wel inbound links of backward links genoemd. Het aantal links dat naar een url verwijst is bepalend voor de zogenaamde linkpopulariteit van de desbetreffende url en daarmee een belangrijke factor bij zoekmachine optimalisatie.

Index van een zoekmachine
De database van een zoekmachine met informatie waarnaar gebruikers van de zoekmachines middels een query kunnen zoeken. De index bestaat doorgaans uit kopieen van webpagina`s die de spider van de zoekmachine in kwestie in cache heeft opgeslagen.

Internetsite optimalisatie
Internetsite optimalisatie heeft als doel het verbeteren van de vindbaarheid van een internetsite in de zoekmachines. Traffic Builders biedt deze dienst aan onder de noemer
zoekmachine optimalisatie. Klik hier voor meer informatie over zoekmachine - internetsite optimalisatie.

Keyword
Een query is een woord of combinatie van woorden die als zoekopdracht wordt ingegeven in het zoekveld van een zoekmachine. Belangrijk om te weten is dat een query naar 1 woord (woord X) anders wordt geinterpreteerd door een zoekmachine dan een query naar twee of meer woorden, ook als woordX onderdeel uitmaakt van de query. Zelfs een query naar woord X en een query naar woordX wordt als twee afzonderlijke zoekopdrachten beschouwd en zullen dus ook andere gesponsorde en organische zoekresultaten opleveren. Een query wordt ook wel aangeduidt als keyword, zoekterm, of trefwoord.

Keyword density
Keyword density staat voor keyword dichtheid, met andere woorden: het aantal maal dat een keyword voorkomt op een webpagina, uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal woorden op die webpagina. Veronderstelt wordt dat de keyword density voor een ideale search engine ranking in de zoekmachines 3 tot 6% is.

Keyword frequency
Keyword frequency is het aantal maal dat een gegeven keyword voorkomt in een tekst.

Klikfraude
Een fenomeen dat steeds vaker de kop op steekt. Klikfraude wordt veroorzaakt door softwareprogramma`s die een klik op een?gesponsorde koppeling?simuleren, waardoor de adverteerter onevenredig veel kosten kwijt is. Het gevolg hiervan is dat het budget voortijdig opraakt, waardoor de advertenties van de getroffen adverteerder niet meer worden getoond. Hier is het de klikfraudeurs om te doen.

Landingspagina
De webpagina waar de bezoeker uiteindelijk uitkomt na het aanklikken van een zoekresultaat. Marketeers doen er goed aan diverse landingspagina`s te testen om te onderzoeken welke navigatie, content en layout de hoogste conversie oplevert.

Link exchange
Het ruilen van hyperlinks tussen twee of meerdere webpagina`s waarbij alle deelnemende webpagina`s onderling met elkaar verbonden zijn via zogenaamde `reciprocal links`.

Link tekst
De link tekst is de tekst de een link vormt, ook wel `anchor text` genoemd. Zo vormt de tekst `zoekmachine` de link tekst van de volgende link: `zoekmachine`. De link tekst van links verwijzend naar uw website is van invloed op de keywords waarop u gevonden wordt. Met andere woorden: als er veel links opgebouwd uit het woord `link tekst` verwijzen naar uw website, dan wordt u op den duur beter gevonden op een zoekopdracht naar `link tekst`.

Linkpopulariteit
Linkpopulariteit is een graadmeter gebaseerd op het aantal links dat naar een webpagina verwijst waarmee de relevantie of populariteit van deze webpagina wordt uitgedrukt.

Meta description tag
Een meta description tag is een tag waarin een omschrijving kan worden gegeven van de webpagina. De meta description tag wordt niet door veel zoekmachines gebruikt als het gaat om het samenstellen van de zoekresultaten. Google gebruikt de meta description tag echter wel als resultaatomschrijving wanneer de zoekopdracht zoals door een gebruiker ingegeven in de zoekmachine voorkomt in de meta description van een webpagina die als zoekresultaat wordt getoond.

Meta keywords tag
Een metatag waarin keywords worden geplaatst die relevant zijn voor de desbetreffende webpagina. De meta keyword tag dient altijd paginaspecifiek te worden ingevuld om de hoogste relevantie te behalen. Een maximum van 15 tot 20 keywords is aanbevolen, liefst minder.

Meta robots tag
Een metatag die door website-eigenaren gebruikt kan worden om te voorkomen dat een zoekmachine een bepaalde webpagina of gehele website indexeert met de spider.

Meta search engine
Een meta search engine of metazoekmachine krijgt haar index van twee of meer andere zoekmachines en speurt dus niet zelf met een spider het internet af om zo een eigen index op te bouwen.

Metatags
Metatags zijn tekstuele onderdelen van een webpagina die niet bestemd zijn voor reguliere bezoekers maar juist extra informatie bieden over de webpagina voor zoekmachines, browsers en sommige andere applicaties.

Mirror pagina
Een doorway pagina is een webpagina, al dan niet gebaseerd op uw eigen webpagina, uitsluitend bedoeld om hoog te scoren in de zoekmachines. Dikwijls zijn doorway pagina`s voorzien van een redirect en voor bezoekers irrelevante tekst. Het gebruik van doorway pagina`s voor een hogere ranking in de zoekmachines is in strijd met de richtlijnen van de zoekmachines en kan leiden tot een penalty of vermelding op de banlist. Wordt ook wel een gateway of mirror pagina genoemd.

Organic search optimization
Organic search optimization staat voor het volledig zoekmachinevriendelijk maken van uw website ter verbetering van de vindbaarheid in de organische zoekresultaten van de zoekmachines. Bij organic search optimization worden geen extra pagina`s aan uw website toegevoegd die geen seperaat onderdeel van uw website uitmaken. De optimalisatie wordt zodanig uitgevoerd dat uw website van nature goed geindexeerd kan worden door de zoekmachines. Dit betekent dat organic search optimization verregaande gevolgen kan hebben voor uw website of content management systeem.

Organische zoekresultaten
De organische zoekresultaten of `organic results` zijn de zoekresultaten die sec op basis van het algoritme van een zoekmachine worden bepaald. Hieronder vallen nadrukkelijk niet de zogenaamde `sponsord listings` of `gesponsorde koppelingen`, waarvoor men een bedrag per click (CPC) betaald als adverteerder zijnde.

Outbound link
Een outbound link is een link verwijzend naar een andere webpagina, hetzij binnen dezelfde website, hetzij naar een andere website.


Overture
Yahoo Search Marketing, voorheen Overture, is een met Google Adwords vergelijkbaar advertentieprogramma dat gesponsorde koppelingen en tekstadvertenties toont op basis van een zoekopdracht. Ook Yahoo Search Marketing kent een zogenaamd content network waarbinnen naast tekstadvertenties ook grafische advertenties (banners) kunnen worden vertoond.

PageRank
Door zoekmachine Google gebruikt algoritme dat gebaseerd is op het oudere en veel simpelere linkpopulariteit. PageRank neemt naast het aantal links ook de context waarin de link staat (themarelevantie) en de kwaliteit van de link in ogenschouw. Bij het laatste dient men te denken aan de plaats op de pagina, het woord of de woorden waarmee gelinked wordt, de `leeftijd` van de link, etc.

Paid inclusion
Een advertentieprogramma dat garandeert dat webpagina`s worden opgenomen in de index van een zoekmachine. Paid inclusion is geenszins een garantie dat een webpagina ook een hoge ranking krijgt in de zoekmachine: de ranking wordt nog steeds bepaald op basis van het algoritme van de zoekmachine. Betaling geschiedt doorgaans op basis van een CPC of fixed price per url betalingsmodel.

Paid listings
Posities binnen de zoekresultaten die in tegenstelling tot de organische zoekresultaten kunnen worden gekocht door adverteerders.

Paid placement
Een advertentieprogramma dat niet alleen garandeert dat webpagina`s worden opgenomen in de index van een zoekmachine, maar deze webpagina tevens toont op relevante zoekopdrachten. De exacte positie van een paid placement is vaak afhankelijk van de diepte van de portemonnee van de adverteerder: de posities worden per opbod geveild volgens een CPC betalingsmodel. Voorbeelden hiervan zijn Google Adwords en Overture. Ook wel gesponsorde koppelingen genoemd.

Penalty
Een straf opgelegd door een zoekmachine wegens overtreding van de richtlijnen van de desbetreffende zoekmachine ten aanzien van de zoekmachine optimalisatie van uw website. Kan zowel tijdelijk als permanent van aard zijn. U doet er goed aan om te allen tijde de richtlijnen van de zoekmachines te volgen en gebruik te maken van natuurlijke zoekmachine optimalisatie methoden.

PPC
PPC staat voor Pay per Click en betekent hetzelfde als Cost per Click of CPC.

Query
Een query is een woord of combinatie van woorden die als zoekopdracht wordt ingegeven in het zoekveld van een zoekmachine. Belangrijk om te weten is dat een query naar 1 woord (woord X) anders wordt geinterpreteerd door een zoekmachine dan een query naar twee of meer woorden, ook als woordX onderdeel uitmaakt van de query. Zelfs een query naar woord X en een query naar woordX wordt als twee afzonderlijke zoekopdrachten beschouwd en zullen dus ook andere gesponsorde en organische zoekresultaten opleveren. Een query wordt ook wel aangeduidt als keyword, zoekterm, of trefwoord.

Ranking
Met `ranking` wordt de positie van een webpagina in de organische zoekresultaten van een zoekmachine bedoeld. Tips en informatie over het verbeteren van uw search engine ranking vindt u in het artikel `93 Search engine ranking factoren`. Wenst u het verbeteren van de vindbaarheid van uw website liever uit te besteden verwijzen we u graag naar de dienstbeschrijving `zoekmachine optimalisatie`.

Reciprocal link
Een reciprocal link is een hyperlink verwijzend van pagina A naar pagina B, waarbij pagina B tevens verwijst naar pagina A. Met andere woorden het resultaat van een zogenaamde `link exchange` (linkuitwisseling).

Reguliere zoekresultaten
De organische zoekresultaten of `organic results` zijn de zoekresultaten die sec op basis van het algoritme van een zoekmachine worden bepaald. Hieronder vallen nadrukkelijk niet de zogenaamde `sponsord listings` of `gesponsorde koppelingen`, waarvoor men een bedrag per click (CPC) betaald als adverteerder zijnde.

Richtlijnen van de zoekmachines
Zoekmachines hanteren strenge richtlijnen bedoeld om zoekmachine spam te voorkomen. De richtlijnen hebben betrekking op datgene wat wel en niet mag ten aanzien van zoekmachine optimalisatie. Zwart-wit gesteld komen de richtlijnen van de zoekmachines erop neer dat `alles wat men doet om een website hoger in de zoekmachines te positioneren en men niet had gedaan als zoekmachines niet bestonden, in strijd is met de richtlijnen`.

In de praktijk echter wordt gelukkig een stuk soepeler met de richtlijnen van de zoekmachines omgesprongen. Toch doet u er goed aan zich aan de meer inhoudelijkere richtlijnen te houden. Een overzicht van de richtlijnen van Google en andere zoekmachines vindt midels onderstaande links.


Robot
Ook wel een crawler, wanderer, bot or robot genoemd. Dit zijn de softwareprogramma`s of eigenlijk algoritmen die het internet continu afzoeken op zoek naar nieuwe of vernieuwde webpagina`s. Zodra een spider een pagina heeft gevonden wordt deze opgeslagen in de database of cache.

ROI
ROI staat voor Return on Investment en doelt op de winst of omzet gegenereerd als gevolg van een bepaalde marketingactie, uitgedrukt in een percentage van de kosten van deze actie.

SEA
Staat voor adverteren in de zoekmachines (Search Engine Advertising)

Search engine optimization
Search engine optimization staat voor het geheel aan werkzaamheden en activiteiten dat benodigd is om een goede positie in de reguliere zoekresultaten van zoekmachines te bewerkstelligen.

Search engine positioning
Definitie search engine positioning: search engine positioning staat voor het geheel aan werkzaamheden en activiteiten dat benodigd is om een goede positie in de reguliere zoekresultaten van search engines te bewerkstelligen.

Search engine saturation
Search Engine Saturation is een benaming voor het aantal webpagina`s dat van een specifieke website (domein) is opgenomen in een zoekmachine. De search engine saturation van een gegeven website kan per zoekmachine verschillen.

SEO
Staat voor zoekmachine optimalisatie (Search Engine Optimization).

Spider
Ook wel een crawler, wanderer, bot or robot genoemd. Dit zijn de softwareprogramma`s of eigenlijk algoritmen die het internet continu afzoeken op zoek naar nieuwe of vernieuwde webpagina`s. Zodra een spider een pagina heeft gevonden wordt deze opgeslagen in de database of cache.

Trefwoord
Een query is een woord of combinatie van woorden die als zoekopdracht wordt ingegeven in het zoekveld van een zoekmachine. Belangrijk om te weten is dat een query naar 1 woord (woord X) anders wordt geinterpreteerd door een zoekmachine dan een query naar twee of meer woorden, ook als woordX onderdeel uitmaakt van de query. Zelfs een query naar woord X en een query naar woordX wordt als twee afzonderlijke zoekopdrachten beschouwd en zullen dus ook andere gesponsorde en organische zoekresultaten opleveren. Een query wordt ook wel aangeduidt als keyword, zoekterm, of trefwoord.

Wanderer
Ook wel een crawler, wanderer, bot or robot genoemd. Dit zijn de softwareprogramma`s of eigenlijk algoritmen die het internet continu afzoeken op zoek naar nieuwe of vernieuwde webpagina`s. Zodra een spider een pagina heeft gevonden wordt deze opgeslagen in de database of cache.

Website optimalisatie
Website optimalisatie staat voor het geheel aan werkzaamheden en activiteiten dat benodigd is om een goede positie in de reguliere zoekresultaten van zoekmachines te bewerkstelligen.

Zoekmachine marketing
Zoekmachine marketing staat voor het geheel aan marketingmogelijkheden in de zoekmachines. Waar over zoekmachine marketing (volgens het groene boekje overigens zoekmachinemarketing) wordt gesproken doelt men over het algemeen op zowel zoekmachine optimalisatie als adverteren in zoekmachines op basis van bijvoorbeeld Google Adwords en Overture.

Zoekmachine positionering
Definitie zoekmachine positionering: zoekmachine positionering staat voor het geheel aan werkzaamheden en activiteiten dat benodigd is om een goede positie in de reguliere zoekresultaten van zoekmachines te bewerkstelligen.

Zoekmotor optimalisatie
Zoekmotor optimalisatie staat voor het geheel aan werkzaamheden en activiteiten dat benodigd is om een goede positie in de reguliere zoekresultaten van zoekmotors te bewerkstelligen.

Zoekterm
Een query is een woord of combinatie van woorden die als zoekopdracht wordt ingegeven in het zoekveld van een zoekmachine. Belangrijk om te weten is dat een query naar 1 woord (woord X) anders wordt geinterpreteerd door een zoekmachine dan een query naar twee of meer woorden, ook als woordX onderdeel uitmaakt van de query. Zelfs een query naar woord X en een query naar woordX wordt als twee afzonderlijke zoekopdrachten beschouwd en zullen dus ook andere gesponsorde en organische zoekresultaten opleveren. Een query wordt ook wel aangeduidt als keyword, zoekterm, of trefwoord.