Kopie van `Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen `

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Categorie: Onderwijs
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 8


Assistentopleiding
De assistentopleiding duurt een half tot één jaar en leidt op tot niveau één van de beroepsopleidingen. Er zijn vier niveaus, niveau één is het laagste niveau. Er zijn geen vooropleidingseisen. Leerlingen zijn meestal vanaf ca. 16 jaar oud.

Atheneum
Het atheneum is één van de drie schooltypen van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) voor leerlingen van 12-18 jaar. Er wordt op het atheneum geen Grieks en Latijn gegeven. Andere schooltypen in het vwo zijn het gymnasium en het lyceum. Zie beroepsonderwijs.

BPV-plaats
BPV staat voor BeroepsPraktijkvorming. In een BPV-plaats heeft het praktijkgedeelte van de beroepsopleiding plaats.

Educatie
Educatie is gericht op het leren functioneren in de samenleving. Het omvat opleidingen gericht op breed maatschappelijk functioneren, opleidingen Nederlands als tweede taal en opleidingen gericht op sociale redzaamheid. Educatie is uitsluitend voor volwassenen.

Gymnasium
Het gymnasium is één van de drie schooltypen van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) voor leerlingen van 12-18 jaar. Op het gymnasium zijn Grieks en Latijn verplicht. Andere schooltypen in het vwo zijn het atheneum en het lyceum.

Ombuiging
Beleidsmatige verlaging van de begroting.

RMC-functie
RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. Het doel van de RMC-functie is tweeledig:Het in beeld krijgen van het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in de regio via melding door scholen en registratie door de woongemeente.Het teruggeleiden van voortijdig schoolverlaters naar het onderwijs om een startkwalificatie te behalen.S

VBTB
Een project om te komen tot een duidelijke koppeling tussen beleid, prestaties en geld, met als belangrijkste doel vergroting van de informatiewaarde en toegankelijkheid van de begroting en het jaarverslag.