Kopie van `Centre new dimensions - Esoterische En Spirituele Begrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Centre new dimensions - Esoterische En Spirituele Begrippen
Categorie: Religie en filosofie > Spiritualisme
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 5


Astrale wereld
Dit is de niet fysieke zichtbare wereld verbonden die verbonden is met de lagere dimensies. Zie artikel Wat zijn astrale sferen en wat is zuiver Licht 22-2005 en Energetische bescherming voor Lichtwerkers 27-2006

Esoterisch
(Gr. esoteros) betekent verder naar binnen, voor ingewijden. Het esoterische houdt zich bezig met het wezen van de mens; het Licht. De ziel geeft impulsen aan het voelen, denken en handelen in verbinding met het Licht. Dit is de verbinding met het onzichtbare en de hogere dimensies en manifesteert zich in elke activiteit die verandering in zich draagt waardoor de mens innerlijk kan ontwaken. Het is de grondslag van de werkelijke wetenschap wat de basis is van de universele waarheid dat ons denken overstijgt. Het vormt de occulte verbinding tussen alles wat geschapen is aangezien het zich bezighoudt met het essentiële levende principe; het Licht.

Illusie
Zinsbegoocheling, droomwereld Het feit dat jij het waarneemt toont aan dat jij niet bent wat je waarneemt. Zie artikel Werkelijkheid of Illusie Nr. 02-2007

Immensiteit
Onmetelijkheid, overweldigende grootheid,overvloed, eeuwigheid.

Occult
(Lat. occultus) betekent verborgen, geheim, daar het zich bezighoudt met het essentiële levende principe. Het is de wereld van energieën die de klank en de kleur van ons bestaan inhoud geven. De fysieke wereld ziet als een afspiegeling van het Licht waaruit alles zich manifesteert.