Kopie van `Centre of Excellence for Care and Cure`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Centre of Excellence for Care and Cure
Categorie: Medisch
Datum & Land: 10/03/2007, NL
Woorden: 30


Audit
Methode om erachter te komen wat er nog moet gebeuren om de huidige toestand te legitimeren. Zie ook `certificering`. Beide prima middelen om de aandacht van het management af te leiden van de werkelijk doelen en problemen.

Audit-team
Een door het MT aangewezen (niet procesgerelateerde) groep, dan wel een club echte externen, welke een onderzoek gaat doen of de mensen de (ingewikkelde) procedures (vol ballast) wel toepassen en vervolgens aan het MT rapporteren -soms misschien aan de mensen zelf- wat verbeterd kan-moet worden.

Bow-Tie analyse
Bow-Tie = vlinderdas. Analysevorm die op de knoop van de strik de verschijningsvorm van een incident plaatst. Links ervan wordt de foutenboom weergegeven: de diverse factoren die samenkwamen en een incident tot gevolg hadden. Rechts van het incident wordt verder gegaan: wat zijn de mogelijke gevolgen van het incident.

Certificering
Legitimatie voor de huidige toestand

Complexiteit
Aanduiding voor de mate waarin een proces of systeem begrepen wordt. Voor een buitenstaander is een raffinaderij een complex ding. Voor de insider is het een relatief eenvoudig systeem met een serie toeters en bellen.

Controle
Ná het verrichten van een handeling -bijvoorkeur door iemand anders- kijken of de handeling goed verlopen is. Geeft bij niet beheerst verlopende processen het schijngevoel van veiligheid. Controle: effect op kwaliteit 100% kwaliteit wordt NOOIT bereikt middels controle! U controleert wat u niet vertrouwt. Waar u op kunt vertrouwen, wat dus nooit mis gaat, controleert u niet! Om 100% kwaliteit te krijgen moet het proces zó stabiel gemaakt worden dat u het niet meer HOEFT te controleren! (of controleert u nog steeds uw remmen na elke kruising?)

Droom versus Doel
Het verschil tussen een Droom en een Doel wordt gevormd door een PLAN

Dwaasheid
Hetzelfde doen en vervolgens een andere uitkomst verwachten.

Effect
In een verandertraject: de resultante van de Kwaliteit van de oplossing en de Acceptatie van deze oplossing door de betrokkenen.
Effect=Kwaliteit x Acceptatie.
In tegenstelling tot wat de wiskunde doet vermoeden, wordt het hoogste effect van een verandermaatregel bereikt door acceptatie boven kwaliteit te laten prevaleren. Zonder acceptatie wordt de kwaliteit nooit gerealiseerd. Mét acceptatie is er ruimte om een lage kwaliteit te laten groeien. Dit is de reden dat er een alternatieve formule is ontstaan:
Effect = Kwaliteit x Acceptatie2

FMEA
Failure Mode Effect Analysis FMEA is een systematische (risico)analysemethode om antwoord te krijgen op de volgende vragen:
wat zou fout kunnen gaan met het product of proces (faalwijzen);
hoe erg zou het kunnen foutlopen (gevolg en ernst);
hoe ontstaan deze faalwijzen en hoe vaak komen ze voor (oorzaken en frequentie);
wat is de kans dat het op tijd ontdekt wordt (corrigeerbaarheid);
hoe groot is dan het risico (schatting: ramp, hinder of een bekend risico);
wat moet er gebeuren om deze faalwijzen op te lossen, te verminderen of te voorkomen (verbetervoorstellen)?

Foplossing
Oplossing aangebracht ter bestrijding van een symptoom, zonder inzicht in of invloed op de werkelijke oorzaak. Lost het probleem doorgaans niet op maar levert wel negatieve zijeffecten die bestreden worden middels een nieuwe foplossing. Dit kan zolang doorgaan totdat:
Niemand meer weet wat ook alweer het eigenlijke probleem was
Niemand meer puf heeft om door te gaan
Het kind met het badwater wordt weggegooid en de hele cyclus opnieuw begint

Inspectie
(zie ook controle) Orgaan dat toezicht houdt op diegenen die van controle afhankelijk zijn, om het gevoel van schijnveiligheid een legitieme basis te geven.

Kosten
Dienen kost wat kost zo laag mogelijk te zijn. Het allesomvattende doel van de Nederlandse Samenleving: Zo goedkoop mogelijk zijn. Rechtvaardiging van zelfs de meest absurde maatregelen en activiteiten.

Kwaliteit
Effect op kosten Elke verstoring, elke handeling die niet tot het gewenste resultaat leidt kost tijd, geld of resources. Het is dus goedkoper om dingen in één keer goed te doen. Door het elimineren van verliezen wordt het gewenste resultaat sneller, én goedkoper bereikt!

Lean Healthcare
Vertaling van `Lean Manufacturing`, beschreven in het legendarische boek `The Machine that changed the world` van Womack & Jones. Deze strategie stuurt op continue flow van product en medewerker (in de zorg de patiënt-cliënt en zorgverlener) door het elimineren van de 7 dodelijke verliezen

Leiderschap
Onmisbaar element om ware veranderingen te realiseren. Kan op élk nivo en in elke functie getoond worden. Niet te verwarren met machtspolitiek, stijfkoppigheid of haantjesgedrag.

Makigami Proces Analyse - Mapping
Bewezen methode om bestaande processen en systemen te analyseren op de 7 dodelijke verliezen en verliesarm te herontwerpen. De gebruikelijke resultaten bedragen: doorlooptijden reduceren met 50-90%, foutkansen reduceren met 75-90%, overdrachtsmomenten halveren of beter, toegevoegde waarde 500% of meer.

Medische Fout
Een Medische Fout is een medische handeling, waarvan het resultaat tegengesteld is aan de oorspronkelijke planning, hetgeen met de huidige stand van medische kennis, voorkomen had kunnen worden.

Mens
Soort-aanduiding voor een productgroep met slechts 2 typen. Verkrijgbaar in 4 basiskleuren. Samengesteld uit een beperkte stuklijst van componenten die bovendien voor het overgrote deel bij alle exemplaren gelijk en uitwisselbaar zijn, ware het niet dat random tussen de diverse exemplaren een aantal variaties in de energievoorziening bestaan. Gedrag lijkt volstrekt onvoorspelbaar, maar blijkt na diepgaande bestudering van de basissoftware toch in hoge mate stereotiep te zijn.

PDCA
Plan-Do-Check-Act Ofwel eerst weten wat je wil, dan bepalen wat je weerhoud, dan een plan maken om te komen waar je wil zijn, vervolgens pas gaan doen, en dan kijken of hegeen je wilde ook echt bereikt werd. Dit model is de basis van elke moderne verbeterstrategie (of zou het moeten zijn...) Helaas veelvuldig misbruikt, omdat met name de eerste stappen te vlug doorlopen worden. De werkvorm is SGA (zie aldaar)

Plan Do Check Act
Zie: PDCA

Proces Structuur Diagram
Methode om elk willekeurig (bedrijfs)proces te: Visualiseren, Ontwerpen, (Her)Structureren en Testen.
Voordelen van PSD:
Ontwerp- Test- en Visualisatie Tool.
Hoog niveau van aantoonbaar correcte structuur.
Zelfs complexe processen visualiseerbaar in compacte diagrammen.
Toont hiaten in processen.
Simuleren nieuwe processen toont zwakheden in ontwerp aan.
Ondersteunt modulair design.
Past in ‘Eén Punts Les’

Procesbeheersing
Het elimineren van alle procesonvolkomenheden waardoor het proces veilig, betrouwbaar en voorspelbaar verloopt.

Sensei
(Japans) Meester in zijn vakgebied die bereid is zijn kennis volledig over te dragen met als doel de leerling de mogelijkheid te bieden de meester te overstijgen.

SGA
Zie: Small Group Activity

Small Group Activity
Gestructureerde 8 stappen aanpak met een multi-disciplinair team waarmee nagenoeg elk probleem fundamenteel opgelost kan worden door direct betrokkenen. Ontstaan in Japan op basis van de PDCA cirkel.

Transparantie, roep om
Hoe groter het wantrouwen, hoe groter de roep om transparatie. Dekmantelbegrip voor onzinnige registraties en controles.

Verliezen-verspillingen
Het verschil tussen het Ideaal en de Realiteit

Wondinfectie
Negentig procent van de wondinfecties die ontstaan na operaties kan voorkomen worden als de hygiëne in de operatiekamer wordt verbeterd. Dat blijkt uit onderzoek waar medisch wetenschapper dr. Bas Knobben in Groningen op promoveerde.

Ze
De grootste afdeling in elke instelling. Als `ze` de dingen aanpakken kan de rest verder werken. Helaas is deze afdeling in elke organisatie onvindbaar...