Kopie van `AlternatieveGids.com - Lexicon`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


AlternatieveGids.com - Lexicon
Categorie: Religie en filosofie > Alternatief
Datum & Land: 10/03/2007, BE
Woorden: 78


Acupunctuur
Chinese geneeskunde is een totaal-geneeskunde. Dit houdt in dat niet de zieke, maar wel de ziekte wordt behandeld. In plaats van elke klacht en kwaal als een apart gegeven te beschouwen, wordt er gezocht naar een totaalbeeld.
Buiten de lichamelijke klachten wordt er ook gekeken naar de leef- en werkomstandigheden, de familiale situatie, enzoverder. Chinese geneeskunde is dus een holistische geneeskunde.
Een behandeling volgens de principes van de Traditionele Chinese Geneeskunde kan een combinatie zijn van:
-acupunctuur (beïnvloeding van de energiebanen in het lichaam dmv. naalden);
-Chinese kruiden (met aanvullend evt. voedingsadvies);
-Tuina (Chinese massage);
-gigong (Chinees `turnen` waarbij de lichaamsenergie krachtig wordt gestimuleerd).
Alhoewel bovenstaande elementen alle even belangrijk zijn en mekaar aanvullen, heeft de meerderheid van de mensen die therapeutisch werkzaam zijn, zich gespecialiseerd in één van deze onderdelen.
Afhankelijk van de noden van de patiënt, zijn persoonlijke voorkeur en zijn fysieke mogelijkheden, zal deze zijn keuze kunnen maken uit bevoegde therapeuten die de verschillende disciplines meester zijn.

Antroposofie
Onder antroposofie verstaan we het werldbeeld en de onderzoeksmethodes die gebaseerd zijn op het geesteswetenschappelijk werk van Rudolf Steiner(1861-1925). Belangrijke kernpunten hiervan zijn de erkenning van het bestaan van een geestelijke dimensie van de wereldlijkheid, de scholing tot vrijheid en de spirituele betekenis van het Christendom.
Er worden regelmatig cusussen en voordrachten gegeven over de antroposofie.Daarnaast wordt de antroposofie ook dagelijks concreet gemaakt in een aantal werkgebieden zoals de antroposofische geneeskunde, de biologisch-dynamische tuinbouw, de R. Steinerpedagogie en de heilpedagogie, de organische architectuur, de kunsten en de sociale driegelding.
In de pedagogische visie van Rudolf Stiener zijn het respect voor de eigen individualiteit van het kind en de opvoeding tot vrijheid erg belangrijk. Bovendien moet men streven naar een meer algemene vorming dan in het reguliere onderwijs: behalve aan de cognitieve vakken wordt ook veel aandacht besteed aan kunstzinnige activiteiten en handvaardigheid. Verder wilde R. Steiner de onderwijsmethode en de leerinhouden geheel aanpassen aan de ontwikkelingsfasen van eht kind (kleuter, lagere school, middelbare school).
De inzichten van R. Steiner over opvoeding en medisch-therapeutische begeleiding worden ook toegepast in scholen en instellingen voor gehandicapten. In deze instituten voor heilpedagogie en-of sociaaltherapie, wonen en leven gehandicapten en begeleiders(gezinnen) vaak samen in `dorpsgemeenschappen`.

Aromatherapie
Aromatherapie is een tak van de phytotherapie of kruidengeneeskunde. Hierbij maakt men gebruik van de etherische oliën die een bepaalde plant bezit en waaruit de essentiële oliën gemaakt worden. Elke essentiële olie heeft telkens zijn specifieke werking, ze zijn erg vluchtig en zelden kleurloos. Zo is kaneel roodachtig en absint groen. De werking van essentiële oliën is vaak uitgebreider dan die van de gebruikte kruiden. Ze zijn alle antiseptisch en hebben een virocide (antivirus) en bactericide (antibacteriële) werking. Ze hebben daardoor ook een stimulerende werking op het afweersysteem. Ook zijn alle essentiële oliën hormonlike, ze bevatten immers stoffen, die chemisch gezien, heel sterk lijken op de hormonen bij de mens. Ze gaan dan ook een positieve uitwerking hebben op de endocriene klieren. De essentiële oliën moeten wel zuiver en onversneden zijn. Voor de bereiding van één liter olie heeft men soms honderden kilo`s planten nodig. Daardoor worden duurdere oliën vaak vermengd met goedkopere soorten. Men kan ze zelfs chemisch identiek namaken. Gebruik deze oliën echter nooit, ze hebben immers geen geneeskrachtige werking en kunnen zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid. Koop daarom alleen essentiële oliën met kwaliteitsgarantie. Essentiële oliën worden gebruikt onder andere in voedingsmiddelen, toiletartikelen en in geneesmiddelen. Ze kunnen op verschillende manieren toegepast worden.

Astro-archeologie
Waren de goden buitenaardsen? Moeten we de oorsprong van de mensheid in de sterren gaan zoeken? Is de mensheid een `wetenschappelijk experiment` van hoogontwikkelde buitenaardsen of is de mens rechtstreeks afkomstig uit het Licht? Zoeken buitenaardse beschavingen een nieuwe thuis op onze planeet of gaan ze ons op het laatste nippertje (voor de grote ramp) helpen evacueren? Lieten ze mysterieuze bouwwerken voor ons na, en wat hebben die voor ons te betekenen?
Waarin ligt de eigenlijke redding van de mensheid? Is Jezus, de Christus, ons komen verlossen van het juk van de goden (buitenaardsen)? Laten wij ons naief-enthousiast verleiden tot een intergalactisch avontuur dat, hoewel hoogintelligent, toch nog geankerd is in de dualiteit? Hebben de buitenaardsen ook een hoogontwikkelde intelligentie van het Hart of is Liefde voor hen louter een mentale opvatting waarvan zij handig gebruik maken om een mensheid te manipuleren die snakt naar liefde?
Een toekomstige ontmoeting met buitenaardsen lijkt hoe langer hoe reëler te worden en vormt een uiterste uitdaging voor ons onderscheidingsvermogen inzake waardesystemen. Het spoort ons ook aan het beeld te onderzoeken dat wij hebben van onszelf als minderwaardig, als evenwaardig of als meerwaardig ten opzichte van hen. En waar ligt onze echte waarde?
Een ware stretching voor hart en geest!

Astrologie
De mens leeft op aarde ingebed in een web van zichtbare en onzichtbare krachten, zoals de invloed van de seizoenen, de zwaartekracht, kosmische straling enzovoort. De aarde is een onderdeel van het zonnestelsel en beweegt volgens een wetmatige cyclische beweging samen met de andere planeten rond de zon. Het zonnestelsel beschrijft op zichzelf een baan rond een grotere ster van de melkweg, enzoverder. Mens en Universum zijn - energetisch - één; de planeetposities aan de hemel op een bepaald ogenblik zijn m.a.w. een afspiegeling van wat er op dat moment op aarde gebeurt. Door de cyclische, wetmatige beweging van de planeten kunnen uit zo`n momentopname ook verdere ontwikkelingen afgeleid en voorzien worden. Op de mens betrokken voert dit tot de geboortehoroscoop: een hemelkaart voor het ogenblik van geboorte. Astrologie is het oeroude stelsel dat via de symboliek van planeten, dierenriemtekens, huizen en aspecten, toelaat om de kosmische gegevens te vertalen naar het leven op aarde: de geboortehoroscoop toont het karakterpotentieel waarmee iemand geboren wordt. Gaven en talenten, maar ook stoorvelden en conflictgebieden in het leven, worden herkenbaar samen met ontwikkelingsmogelijkheden en groeiperioden (waaruit men dan soms voorspellingen pleegt af te leiden). In omgekeerde beweging toont de horoscoop niet alleen hoe iemand in elkaar zit, maar ook vanwaar conflictsituaties in het leven afkomstig zijn; bovendien kan het psychische potentieel (de ziel) dat door de horoscoop weerspiegeld wordt, eveneens vertaald worden naar het niveau van het fysieke bestaan (het lichaam), en het spirituele niveau (de geest).

Aurafotografie
De aura is de weerspiegeling van uw gezondheid. De aura van de mens wordt gevormd door fijnstoffelijke kleurenuitstraling, die zijn lichaam omgeeftn en waarbij elke kleur op een specifieke vibratie duidt.
Deze aura, die totnogtoe enkel door helderzienden kon waargenomen worden, kan nu met de auracamera op polaroid vastgelegd worden, als een kleurenstraling rond het lichaam.
De aura van de mens wijzigt volgens zijn gedachten en gevoelens en deze psycho-energetische levensstroom wordt op de aurafoto in kleuren weergegeven. De aurafotografie kan gebruikt worden voor aura- en chakraduiding en -healing, om de gevolgen van een behandeling na te gaan, om de aura en de chakra`s te harmoniseren, voor bewustzijnsverruiming, bij psychotherapie, bij kleuren- en klanktherapie. Zij kan ook voor, tijdens en na een therapie gebruikt worden om de evolutie te kunnen waarnemen.

Beursorganisatie
Regelmatig worden er allerlei alternatieve beurzen georganiseerd, waar U rustig kan rondkijken om informatie op te doen of waar u een persoonlijk consult kan krijgen (meestal tegen betaling). Er zijn ook boeken- en winkelstanden, infostands van verenigingen of organisaties en zelfs de horeca ontbreekt niet. Lezingen, optredens of demonstraties op beurzen zijn meestal in de inkomprijs inbegrepen, wat natuurlijk meegenomen is.
Zoals elke beurs is het de ideale plaats om contacten te leggen of uw eerste stappen op dit vlak te wagen, zonder je al direct verplicht te voelen. Het is een losse en aangename manier om met vele, soms onbekende, onderwerpen in contakt te komen en er wat meer over te vernemen.


Bioenergetica
Bio-energetica is een vorm van Emotioneel Lichaamswerk, die op de eerste plaats het lichaam en de energetische processen ervan gebruikt als middel om de persoonlijke groei te bevorderen. De grondlegger is Alexander Lowen, een Amerikaans psychiater, die mede door een tiental boeken, zijn aanpak wereldwijd heeft verspreid. Hij vertrekt van de opvatting dat alle psycho-emotionele ervaringen, die we in ons leven hebben meegemaakt, als een bevroren geschiedenis in ons lichaam terug te vinden zijn. Wanneer men in zijn leven, en dan vooral in zijn vroege jeugdjaren, herhaaldelijk geconfronteerd is geworden met emotioneel moeilijk te verdragen, pijnlijke situaties, zal men zich daartegen verzetten door zijn lichaam op te spannen. Bepaalde spieren gaan helemaal verkrampen, zodat ze als een middeleeuws pantser de pijnlijke emotionele pijlen niet meer binnen laat komen. Deze chronische spanningen verminderen echter ons energieniveau en de bewegingsmogelijkheid, zodat het lichaam levensloos en verstard geraakt. Men voelt zich niet lekker in zijn vel.
Bio-energetica is erop gericht ons bewust te maken van ons spierpantser en dan stap voor stap door allerlei actieve lichaamsoefeningen en massagetechnieken, de spanning in ons lichaam los te maken, waardoor ook emotionele spanning en stress zich kan oplossen. Wanneer verkrampte spieren ontspannen, zal ook onze lichaamshouding opnieuw in balans gebracht worden, waardoor we ons letterlijk en figuurlijk evenwichtiger in het leven voelen staan.

Bioritme
Iedereen heeft al wel eens ervaren dat bepaalde dingen de ene dag beter lukken dan de andere, dat een reis abnormaal vermoeiend was of een sollicitatiegesprek onverwacht goed vlotte. Soms krijgt men na een operatie onvoorziene complicaties of is er een opzienbarend genezingsproces. Hoe komt dat toch allemaal?
Een van de mogelijke oorzaken is het bioritme van de betrokken persoon. Men zegt dan `hij had zijn dag niet` of `zij was er niet echt bij`, `ik voelde mij toen echt in vorm` en dergelijke uitspraken meer.
Na veel onderzoek, is men tot de vaststelling gekomen dat er (onder meer) drie ritmen zijn, die bij iedereen bij de geboorte beginnen te lopen. Zo heb je het fysiek (F) of lichaamsritme van 23 dagen, het emotioneel (E) of gevoelsritme van 28 en het intellectueel (I) of verstandsritme van 33 dagen.
Deze drie ritmen lopen heel je leven hun rondjes en geven, ieder op eigen terrein, je sterke dagen en je dagen van rust of recuperatie weer. De wisseldagen noemen we `kritiek`, omdat er hier meer kans is dat het niet zo vlot zal lopen op dat gebied.
Voor speciale gelegenheden is het dus best wel eens nuttig je ritmen te laten uitrekenen of zelf aan het cijferen te gaan. Vergeet daarbij echter niet, dat het niet alleen bioritmen zijn die je leven bepalen, er zijn nog zoveel andere factoren, zoals gewoon een zonnige dag bijvoorbeeld!

Bloesems
Voor elke ziekte is een kruid gewassen` is een gezegde dat terecht van toepassing is. Sinds mensenheugenis werden de sappen en bestanddelen van planten en kruiden aangewend om het lichaam te genezen. Bloesemtherapie is echter een geneeswijze die nog niet zolang geleden ontdekt (of herontdekt?) werd. Men kent o.a. de Bach Bloesems en de Santa Fé Bloesems. De bloesemessenties worden bekomen door de bloemendauw te verzamelen (en verder te verwerken volgens een procédé zoals bij homeopatische middelen) die zich - vóór zonsopgang - door condensatie in de bloemkelk gevormd heeft. Dit vocht is rijk aan de geur en de subtiele bestanddelen van de bloem. Deze elementen zijn van etherische aard en hebben dus een energetische waarde, of uitstraling. Het is deze uitstraling die het uitstralingsveld (of aura) van de mens beïnvloedt. De psychische en emotionele lagen van de mens zijn zichtbaar in de aura. De bloesems zijn dus `medicijnen` voor het geestelijk niveau van de mens. Zij openen a.h.w. het bewustzijn waardoor de mens gaat inzien waarom hij in een bepaald proces (ziekte, loslating, verwerking) terechtgekomen is. Vaak begint men dan zichzelf te onderzoeken en komt men tot de vaststelling dat men op een andere manier naar het leven kan kijken. Het gebruik van bloesems en kruiden vergroot de intuïtie, zowel bij de heler als bij de behandelde: men moet zich immers openstellen voor de informatie die men doorkrijgt via het `helder weten` dat gekoppeld is aan het `Weten van het Hoger Zelf`.

Braintherapie
Dit zijn methoden en technieken om met geluid, klank of muziektoepassing de ontwikkeling en rechtstreekse stimulering te verkrijgen van het menselijk brein en zijn vermogens.
Het toepassen van klank behoort tot één van de oudste vormen van geneeskunde. Zowel in natuurlijke als wetenschappelijke kringen staat bekend dat geluiden en muziek de gemoedstoestand bij de mens beïnvloeden, maar tevens wordt gewerkt met de kennis van een geneeskundige focus. Diverse braintherapieën beginnen ook in Europa hun volle opmars bij het grote publiek. Bekend zijn de technieken waarbij via klankschalen, diverse frequentie-signalen, natuurlijke geluiden, stembegeleiding, sublimale insprekingen (onhoorbare informatie) en allerlei stereofonische effekten en driedimensionele weergaven, gewerkt wordt. Tijdens het beluisteren van cassetten, CD`s of via brainmachines, worden de hersenfunkties tot een verhoogde elektrochemische uitwisseling gebracht, waardoor de miljarden hersencellen, bekend als neuronen, versterkt uitgewisseld worden tussen rechter en linker hersenhemisferen. De hierdoor onstane hersengolfaktiviteiten komen overeen met diverse karakteristieke bewustzijnsgebieden en hun respektievelijke bewustzijnsbelevingen bij de mens.
Verhoogde concentratie en geheugen, diepe meditatie of relaxatie, herstel van beschadigde hersenweefsels en fysieke motorische storingen, herprogrammering van geloofsovertuigingen, super intelligentie, coördinatie en realiteitsbelevings-stoornissen, storing voelen-en-denken-beleving, behoren tot de werkingsgebieden.

Buitenlichamelijke ervaring
Hoewel `bewust` uittreden eerder een uitzondering is, weten de meeste mensen niet dat ze `s nachts eigenlijk allemaal uittreden tijdens de diepe slaap.
Toch betekent bewust uittreden voor iemand die het meemaakt, vaak een grote omwenteling in zijn leven. Plots uit z`n lichaam gaan en zichzelf zien liggen terwijl men zichzelf ervaart in z`n echte ik buiten z`n lichaam, is voor een mens een ingrijpend gebeuren. Voor vele verdwijnt of vermindert sterk de angst om te sterven, er komt een innerlijk weten: `ik ben veel meer dan alleen mijn fysieke lichaam`.
Hoewel bewust wakker uittreden veelal gebeurt bij een ongeval of een andere traumatische gebeurtenis, zijn er in deze tijd ook heel wat mensen die er via oefening in lukken om veilig en gecontroleerd uit te treden. Het Monroe instituut in de VS heeft zich hier al jaren op toegelegd.
Bewust uittreden is eigenlijk niet veel meer dan bewust meemaken wat de meeste mensen `s nachts in hun diepe slaap meemaken. De totale bewuste uittreding is zeldzamer dan een zogenaamde astrale projectie. Hier blijft een deel van het bewustzijn in het fysieke lichaam, een ander deel reist in de astrale wereld. Men bekomt informatie van z`n hoger zelf, ontmoet gidsen of overledenen en bezoekt gebieden buiten de aarde, buiten tijd en ruimte.
Gevolgen voor wie een uittreding meemaakt zijn o.a. verhoogd intuïtief bewustzijn, betere zelfkennis en ontdekking van je eindbestemming. Bewust uittreden kan men oefenen, maar is niet zonder gevaar zonder veilige en bekwame begeleiding.

Channeling
Het gegeven `channeling` is al zo oud als de mensheid, de benaming is echter tamelijk recent.
U kent waarschijnlijk wel het orakel van Delphi, dat door inademen van bepaalde gassen een veranderde bewustzijnstoestand onderging en daardoor inzichten kreeg vanuit andere dimensies.
Zeker kent u het trancereizen van de Sjamaan. Ook vergeten we niet de moderne technieken om een alfa of theta hersengolfpatroon te bewerkstelligen, om zo informatie door te `channelen` vanuit andere dimensies. Belangrijk is de gewijzigde bewustzijnstoestand die men tot stand brengt, met of zonder hulpmiddelen, bewust geactiveerd of spontaan.
Het channel zet het oordelend bewustzijnsniveau aan kant om informatie vanuit het Hogere Zelf of het collectieve onbewuste door te geven. De informatie is energie die door de stem van het channel vertaald wordt in voor ons, meestal, begrijpelijke woorden. De energie kan ook de vorm van een entiteit aannemen die zich kan presenteren onder een naam, denken we maar aan Jane Roberts die Seth channelt. Als het lichaam alleen maar energie doorgeeft en geen informatie in woord of beeld (bv. tekeningen) rekent men dit niet onder de noemer channeling, evenmin alle vormen van buitenzintuiglijke waarneming.
Het raadplegen van een channel geeft je leven dikwijls een grote wending, omdat de informatie die je krijgt altijd jouw perfectie zal accentueren.

Cranio-Sacraal
Het craniosacrale systeem is een onlangs ontdekt fysiologisch systeem dat in ieder van ons aanwezig is. Het wordt omsloten door de botten en vliezen van de schedel en het ruggemerg. Daarbinnen circuleert de hersenvloeistof in een bepaald ritme, dat overal aan het lichaam waargenomen kan worden door de gevoelige therapeut. Deze corrigeert verminderde beweging of een disbalans in het functioneren van dit systeem. Een disbalans kan ontstaan door bijvoorbeeld een lichamelijk of psychisch trauma, ziekten, ontstekingen, stress, emotionele blokkades. Het toepassingsgebied is dan ook zeer breed: hoofdpijn en migraine, spanningsklachten, geboortetrauma, psychosomatische klachten, chronische pijn en vermoeidheid.
Cranio-Sacraal Therapie is een holistische therapie, krachtig en tegelijk subtiel, die stimulerend werkt op het zelfhelend en zelfregulerend vermogen van de cliënt en die een impuls geeft aan het proces van heelworden en bewustwording.
De grondlegger van de Cranio-Sacraal Therapie is John Upledger.

Dans
Als dans voor de ziel is wat vrijheid is voor de vogel, dan nodigt de dans onweerstaanbaar de mens uit waartoe hij bestemd is: leven. Dansen is een lokroep en hij die deze hoort, waagt zich behoedzaam op het verkennende pad van zijn wezen. Hij ontdekt onvermoede innerlijke horizonten die ook begrenzingen zijn - nabije, meer afgelegen en verre - met de kracht, de beweeglijkheid, de speelsheid en de ernst van de eigen vleugelslag.
Het innerlijke veruiterlijkt zich in de beweging van het lichaam dat zich nu overgeeft aan ritme, klank, kleur en ruimte, verweven elementen die hem stimulans, energie, uitdaging, verwondering, vreugde en pijn van de eigen lichaamsmogelijkheden doen voelen, want al dansend wordt stilaan het gemoed beroerd. Het lichaam ontspint zich steeds maar verder door voortdurende beweging die verrassende vormen aanneemt, het lichaam wentelt en drentelt, de ziel maakt zich even bloot en het gelaat wordt getooid. Het gelaat van de dans, het gelaat van het leven.

Didjeridoo
De Didjeridoo is een typisch Aboriginal instrument uit Austrtalië, gemaakt van een door termieten uitgeholde tak. Hierop wordt door een bepaalde manier van kontinue blazen, een geluid gemaakt dat een zeer harmoniserende invloed heeft.

Dieten - Voeding
Afhankelijk van de leef- en voedingsgewoonten enerzijds en de lichamelijke gesteldheid anderzijds, kan het nodig en gunstig zijn een aangepaste voeding te gebruiken. Algemeen kan men stellen dat bij een dieet rekening gehouden wordt met wat het lichaam beter niet krijgt voorgeschoteld en wat men wat meer zou kunnen eten.
Ofwel gaat men op zijn gezond verstand af en let men op wat beter `bevalt` aan eten, wat ons bijzonder aantrekt en waar we ons nadien ook duidelijk goed of zelfs beter bij voelen. Voedsel waar men zich niet goed bij voelt, waar men `last` van heeft, dient dan ook gemeden te worden. Een andere mogelijkheid is om bij een specialist raad te vragen en zo samen naar een gezonde combinatie te zoeken, waardoor men zich beter in zijn vel gaat voelen. Deze mensen kunnen terugvallen op een goede opleiding en heel wat ervaring, zodat deze weg duidelijk korter kan zijn dan de vorige.

Dromen
Dromen zijn signalen vanuit ons onderbewuste. Onder de vorm van beelden en symbolen brengen ze boodschappen om inzicht te krijgen in onszelf, juiste stappen te zetten of belangrijke beslissingen te nemen, ze helpen op onze weg naar persoonlijke groei.
Dromen `begrijpen` kan je leren. Er bestaan eenvoudige technieken die jou een heel eind op weg zetten om zelf aan de slag te gaan. Het resultaat is verbluffend. Door droomtekenen, voice-dialogue, imaginatie-oefeningen en visualisaties gaan we op zoek naar de meest persoonlijke uitleg ervan. Blokkades worden losgemaakt, waardoor transformatieprocessen op gang komen. Hierdoor krijgen nieuwe impulsen de kans zich aan te dienen en te ontwikkelen.
Zoals uiterlijke beweging het lichaam in goede conditie houdt, zo laat het werken met dromen en symbolen toe innerlijk in beweging te blijven. Dit evenwicht is onontbeerlijk wanneer harmonie als basispijler dient voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid.

Edelstenen
Mooie natuurstenen en hun fonkeling hebben de mens altijd aangetrokken. Eenmaal ontgonnen vinden ze als ruw mineraal ofwel bewerkt hun weg naar de mens. Amethist met zijn spitse punten werd vroeger in drinkbekers verwerkt als bescherming tegen dronkenschap. Van bergkristallen met zijn zeshoekige toppen dacht men ten onrechte dat het gestold ijs was. Kwarts is goed gekend van de kwartsuurwerken. Om de ogen te verbeteren waren de vroegere brilglazen uit aquamarijn of smaragd geslepen.
Vandaag worden mineralen nog steeds beschouwd als heelstenen. Dit zijn dan voornamelijk trommelsteentjes, die als knuffelstenen gekoesterd of aan een hangertje als gezondheidssteentje gedragen worden.
Edelstenen van een hoge kwaliteit worden als cabochons (met één halfrond vlak) ofwel in facetten geslepen. Deze worden voor sieraden gebruikt, zoals voor ringen, hangers, kralen, oorknoppen, clips, armbanden ...
Een greep uit de doelstellingen van het mineralenrijk:
-voor de verzamelaar: de studie van kristallen
-voor de hulpzoekende, zowel geestelijk als lichamelijk, bieden ruwe kristallen of getrommelde stenen soelaas door plaatsen in huis of op het lichaam te onstoren en zo helingen te verrichten
-als sieraad, gedragen of uitgestald, schenken mineralen hun schoonheid. En reken maar, dit kan naar ieders beurs.

Energiewerk
Wie in het Lichtrijk (of anders gezegd de Hemel) gelooft, werkt samen met deze struktuur omheen de aarde om overal verlichting te brengen. Dit kan zijn in woordvorm of in daadkracht.
Mensen die channelen zijn woordvoerders van de Hemel en wie heling brengen, in welke vorm dan ook, zijn Lichtwerkers in de materie. U kan zelf zien wie met Licht werken en wie met energie, omdat zij dit zo verwoorden in hun brochures of mededelingen. Wie bewust samenwerkt met de Lichtwezens komt daar rond voor uit. Energie kan namelijk overal vandaan komen, tenzij ze gespecifieerd is als Universele Energie of Reiki, Levensenergie of Prana waarbij men zich afstemt op de Ene. Vele benamingen bestaan voor het helingswerk met Licht, sommige vormen zijn heel gekend, andere bestaan in het verborgene, zoals de wereldhelinggroepen, die op afstand werken en toch in de materie.
Bij heling met energie werkt men aan zichzelf door bepaalde vormen van energie te activeren door middel van oefeningen en houdingen, visualisaties en technieken. Er kan in het fysieke worden gewerkt, in het Lichtlichaam (de aura) of in beide. Dit werk wordt vaak begeleid door meesters die individueel of in groep trachten een bepaalde staat van bewustzijn of gewaarzijn te creëren waarin groeiprocessen kunnen op gang komen.

Esoterische Kunst
Allerlei kunstvormen waarbij uit de spirituele, esotherische of magische wereld geput wordt voor de inspiratie. Dit komt dan in de vorm van schilderijen, postkaarten, posters, zijde- of andere doeken, beelden, aardewerk of andere uitingsvormen.
Deze kunstwerken zijn meestal van een zodanige mystieke schoonheid, dat ze de mens automatisch verheffen tot hogere gebieden van bewustzijn of inspireren tot het meest hoge wat hij in zich heeft.
Een kenmerkend verschijnsel is de schitterende, lichte uitstraling van het geheel, dat ons verwijst naar onze oorspronkelijk staat van zijn als lichtwezens. Het aanschouwen van zulke creaties verwarmt het hart en is voeding voor de ziel, die haar thuis herkent.

Eutonie
Eutonie betekent: evenwichtige spanning (Grieks `eu`= goed, juist, harmonisch en `tonos`= spanning). Gerda Alexander, Denemarken 1908-1994.
De eutonie, die een grote alertheid en een scherpzinnige waakzaamheid ontwikkelt, brengt de persoon tot onbevooroordeelde zelfobservatie en bestendigere zelfwaarneming. Dit wekt het sluimerend potentieel in de mens zodat hij op een geheel nieuwe manier zichzelf ter hand kan nemen, een hogere zelfbeschikkingscapaciteit verwerft en zijn lichaam in een totaal nieuw beheer neemt. Het regelmatig oefenen zal het toenemend lichaamsgevoel ontvouwen tot lichaamsbewustzijn.
Fijnzinnig voelen en behoedzaam `contact-ervaren` bewerken dat de tonus zich meer en meer vanzelf regelt, en openen een nieuwe weg om met spanning en pijn om te gaan. Het grondcontact - primordiaal in dit werk - wordt na een zekere tijd een verworvenheid in alle levensomstandigheden, wat leidt tot standvastigheid. Het skeletbewustzijn brengt orde in de eigen structuur en het vermogen innerlijk bij te sturen. Zo wordt minder en minder onnodige spanning opgebouwd, hetgeen een economische en natuurlijke beweging tot gevolg heeft.
De eutonie leert geduldig wachten ... schept ruimte tot bereidheid en nawerking, waardoor elkeen zijn eigen ervarings- en verwerkingsritme kan ontdekken.
Het doorwerken van de fundamentele menselijke houdingen liggen, zitten en staan geven in hun dagelijkse toepassing een hogere kwaliteit van aanwezigheid, draag- en daadkracht. Deze klaardere omgang met zichzelf brengt evenzeer klaarheid in het denken.

Gespreksconsult
Alle vormen van therapie waarbij gesprek de basis is. Dit is een heel erg algemene term waaronder veel thuis hoort. Het is een verzamelbegrip voor systemen die je niet altijd onder een aparte titel kan plaatsen.
Het is goed om je gedachten en gevoelens bij iemand kwijt te kunnen, gebeurtenissen of ervaringen te vertellen die je nog tegen niemand hebt kunnen of durven uiten, om een keer alles wat op je lever ligt kwijt te kunnen. Samen met de therapeut kan je dan op zoek gaan naar achtergronden en-of inzicht om alles een beetje op een rij te krijgen en van daar uit te gaan kijken wat je eraan kan doen of veranderen.
Belangrijk hierbij is om niet op de negatieve of kleinzielige toer te gaan, maar heel concreet te vertellen wat er bij jou zit, in de wetenschap dat je reeds onderweg bent naar beter. Vanuit dit gesprek kan dan, via therapie, verder gegaan worden op de weg naar heling, het terug heel worden van lichaam en geest, waardoor je jezelf beter voelt in je vel en in je levenssituatie.

Handlijnkunde
Men vermoedt dat handlijnkunde reeds in Vedische tijden (circa 2000 voor Christus) in India moet bekend geweest zijn. Nog steeds wordt er vanuit die voorkennis gewerkt en worden de eigenlijke principes vanuit vroegere kennis vooropgesteld.
Men kan omtrent handlijnkunde zowel van een wetenschappelijke als van een intuïtieve vorm spreken. Wetenschappelijk omdat er vooral een zeer belangrijke voorstudie aan voorafgaat. Dit wordt onder de noemer Chirologie geplaatst: het duidelijk herkennen van alle lijnen, bergen, handvormen, enz. Daarentegen is het intuïtieve van bijzonder belang, omdat juist heel veel lijnen elkaar tegenspreken en men als het ware moet aanvoelen wat essentieel is en wat niet onmiddellijk moet worden aangehaald.
Ook dient men rekening te houden met de rechter- en linkerhand, of anders uitgedrukt, met de lotshand (karma) en de hand van de wilskracht. Ook dient men rekening te houden met de evolutie van de consultant, met zijn mogelijkheden en beperkingen.
Het is om velerlei redenen onmogelijk om in één oogopslag alle details van de hand in zich op te nemen. Om deze redenen moet dan ook het `direkt lezen uit de hand`, zoals kermishandlezers dat doen, beslist worden afgeraden. Het is noodzakelijk om eerst kennis te nemen van elk detail apart, voordat men zich een goed beeld kan vormen van de juiste betekenis van elk handkenmerk; dan pas kan men een verantwoorde uitspraak doen.
Handen tonen de levensloop van de consultant zowel vanuit het verleden als naar de toekomst toe, ze tonen het karakter en gedragspatronen aan, deze waar men gebruik van maakt en deze die men verwaarloost of niet herkent.

Healing
Healing of heling betekent terug `heel` worden of maken. Er zijn vele technieken die hiervoor kunnen gebruikt worden. Sommige daarvan zijn zo sterk vertegenwoordigd, dat ze in een rubriek op zich zijn ondergebracht.
Alle andere vormen die geen specifieke plaats vonden, kan je hier terugvinden.
Op welke manier het ook gebeurd of welke technieken men gebruikt, het is steeds door een beïnvloeding van buitenaf dat men uw eigen energiesysteem aanport om zichzelf terug in balans te brengen. Ons lichaam is gemaakt om zelfonderhoudend te zijn. Soms kan het nodig zijn daar even wat extra energie aan toe te voegen of wat aan te sleutelen, maar de herstelling zal altijd intern moeten gebeuren, door het eigen systeem.
`Helen` is zoiets als terug de goede richting opsturen, de weg wijzen of een zetje geven. Als dat goed gebeurd is dan gaat het lichaam de rest zelf wel doen, soms met nog wat hulp onderweg.

Hekserij
Zie bij Wicca.

Homeopathie
Homeopathie gaat uit van de fundamentele stelling, dat alle levende wezens bezield worden door een levenskracht. Is die in evenwicht en harmonieus, dan is er gezondheid. Raakt die levenskracht verstoord, dan uit zich die verstoring via lichamelijke en emotionele symptomen en is men dus ziek. Deze ziekte kan acuut, chronisch, lichamelijk en-of psychisch zijn!
Een homeopaat zoekt via vraaggesprek dat ene middel uit, dat exact dezelfde verstoring van de menselijke levenskracht kan teweegbrengen (het soortgelijke beeld), waarna één oneindig kleine dosis van dat middel (één korrel met een hoge energetische verdunning hiervan) het volledige genezingsproces in gang zet. Het middel heft namelijk doelgericht de verstoring van de levenskracht op, waardoor ook de symptomen verdwijnen, soms spektakulair snel zelfs. Men komt lichamelijk en geestelijk terug in evenwicht.
Voor de middelen put men uit alle natuurrijken: plantaardig, dierlijk, mineraal, metalen, zouten,... Deze worden via hoge verdunning en schudtechniek omgezet in hoog-energetische geneesmiddelen. Doordat er geen materiële bestanddelen zelf meer aanwezig zijn, kent homeopathie geen bijwerkingen. Een veilige geneeswijze dus!
De uniekheid van ieder mens staat centraal. De behandeling is daarom sterk individueel, maatwerk dus en juist daarom zeer efficiënt.

Hypnose
Praktisch altijd trekken de mensen verwonderd hun wenkbrauwen op als ze horen dat je je met hypnose bezighoudt. Hypnose blijft nog altijd een begrip waar helaas heel wat onbegrip rond hangt.
Hypnose kan echter goed aangewend worden om mensen te helpen. Eigenlijk kunnen alle situaties aan bod komen waarin we verandering willen brengen, maar waar we niet in slagen als we enkel en alleen op onze wil steunen. Via hypnose worden we stukken beter in staat gesteld gebruik te maken van de haast onbegrensde mogelijkheden van het onbewuste. Daarbij kan het gaan over stoppen met roken, afslanken, vaster slapen, meer geconcentreerd studeren en examens afleggen, betere sportprestaties,....
Wat hypnose is en wat er nu precies gebeurt bij het in hypnose zijn, is nog altijd niet definitief uitgemaakt. Hypnose blijkt een toestand te zijn van geconcentreerde aandacht, waarbij het onbewuste open staat en waarbij suggesties vlot opgenomen en zonder veel commentaar uitgevoerd worden. Een goede hypnotiseur kan ze aanwenden om zichzelf en anderen te helpen.
Wat gebruikt kan worden, kan ook misbruikt worden. Laat je daarom niet hypnotiseren door iemand die daartoe geen degelijke opleiding gevolgd heeft. Vraag vooraf informatie over de hypnotiseur tot wie je je wil wenden en over de opleiding die hij-zij gevolgd heeft. Onder alle koren is er kaf. Wees kritisch.

Iriscopie
Iriscopie is een alternatieve medische diagnose methode die gebruik maakt van het gegeven dat de bezenuwing van onze organen aan de oppervlakte komt in de iris of het regenboogvlies (= gekleurd deel van de ogen), waarbij elk orgaan en ieder systeem in principe een specifieke plaats heeft in die iris.
De iriscopist is gespecialiseerd in het interpreteren van tekens, pigmenten en structuren in de iris. Buiten de iris wordt eveneens veel informatie bekomen uit de pupil, haar grootte, haar vorm en eventueel afwijkingen in de pupilrand. Het wit van het oog (sclera) verschaft ook veel waardevolle gegevens.
Erg belangrijk bij de irisdiagnose is haar mogelijkheid om aan preventieve genezing te doen, want vooraleer de ziel de ziekte meedeelt aan het lichaam, laat ze dat eerst weten in de iris.
Voor het stellen van een irisdiagnose wordt gebruik gemaakt van een loupe, een speciaal fototoestel of een irismicroscoop. Van recente datum is de video-opname waarbij de patiënt dadelijk mee op het scherm kan kijken en nauw betrokken wordt bij de bespreking van zijn irisbeelden.
Tot slot toch even aanstippen dat iriscopie geen absolute diagnose methode is, maar een erg doeltreffende ondersteuning van andere reguliere of alternatieve diagnose technieken. Het anamnese gesprek staat centraal.

Kindgerichte therapieen
Als kind ben je in deze maatschappij het zwakst. Doordat er te weinig begrip is van de zin van het leven in het algemeen, worden kinderen van in de zwangerschap en bij de geboorte reeds verkeerd behandeld.
Kind-gerichte therapieën zijn daarom in de eerste plaats gericht op informatie geven, bewust maken van de ouders over een gezonde levens- en voedingswijze, een natuurlijke geboorte, het belang van kinderziektes, zuiveringsziektes, enzoverder. Daardoor wordt reeds veel leed voorkomen. Maar gelukkig is er altijd hoop, vooral voor het kind dat vanuit zijn open kind-zijn zeer goed reageert op natuurgeneeswijzen en spirituele genezing.
Kind-gerichte therapieën richten zich zowel tot baby`s met hun typische klachten (darmkrampen, luieruitslag, eczeem, ...) als tot kleuters, schoolgaande kinderen en ook pubers.
Niet alleen fysieke klachten (acute of chronische) kunnen opgelost worden door bewustwording en therapie, maar ook psychische problemen zoals angsten, bedplassen, leermoeilijkheden, enzovoort.
En tenslotte kan er gepraat worden over de opvoeding.

Kinesiologie - T.F.H.
Kinesiologie en Touch for Health zijn typische manieren van testen van spieren en spiergroepen, door controle van hun weerstand, waardoor heel wat informatie over het lichaam en disfunkties kan verkregen worden. Nadien volgt een specifieke behandeling die heel wat verlichting kan brengen, waarbij de `bewegingsleer` als basis dient.

Klankschalen, Didjeridoo
Via de overlevering weet men dat een goede klankschaal samengesteld is uit zeven metalen. Elk metaal correspondeert met een planeet: goud voor de zon, zilver=maan, kwik=mercurius, koper=venus, ijzer=mars, tin=jupiter, lood=saturnus. Door deze schalen in trilling te brengen is het mogelijk een kosmisch klankbeeld te creeëren. De totaliteit van dit trillingsveld zorgt voor een brede waaier van uitwerkingsmogelijkheden. De diepe graad van ontspanning die men door het klankschalenspel bereikt, is ongetwijfeld een belangrijke faktor bij het helingsproces. Van hieruit ervaart men weer de eigen levenskracht waarmee we veel geremdheden kunnen omzetten in vreugdevolle creativiteit en daadkracht.
De Didjeridoo is een typisch Aboriginal instrument uit Austrtalië, gemaakt van een door termieten uitgeholde tak. Hierop wordt door een bepaalde manier van kontinue blazen, een geluid gemaakt dat een zeer harmoniserende invloed heeft.
Van oudsher gebruikt men de trom om belangrijke gebeurtenissen te stimuleren en te ondersteunen. Niet alleen het ritme, maar ook de klankkleur bepaalt in grote mate de richting van de stimulatie en de aard van de ondersteuning. Eén van de grootste waarden van het trommen is het aardend karakter. Men is weer bij machte om vorm te geven aan de eigen impulsen. Dit sluit niet uit dat men de trom ook kan gebruiken als meditatief instrument, om op deze wijze het welzijn te beleven naar lichaam, ziel en geest.
De praktijk heeft aangetoond dat een goede kombinatie van klanken, harmoniserend werkt op alle chakra`s.

Kleurentherapie
Er zijn verschillende mogelijkheden om kleuren te gebruiken als therapie. Denken we maar aan licht, gekleurde doeken tot zelfs de kledij die we dragen. Allemaal mogelijkheden om in te werken op ons systeem en daardoor het funktioneren ervan te verbeteren.
Eén van de meest bekende vormen van kleurentherapie is Aura-Soma: De Aura is het elektro-magnetisch veld rondom het lichaam. Soma betekent het `zijn` (de ziel), dat woont (zetelt) in het lichaam. Aura Soma heeft de mogelijkheid uw zieleopdracht (karmische opdracht) te begeleiden en inzicht te geven. Aura Soma is de kleurentherapie die de ziel geneest en het lichaam ondersteunt. Er wordt gewerkt met flesjes die olieachtige emulsies van een bepaalde kleur hebben. Soms bevat een flesje één kleur, soms een combinatie van twee kleuren. Het gaat om de basiskleuren van de chakra`s, die dan ook op de chakra`s inwerken en de daarop afwijkende kleuren, die de juiste ondersteuning en begeleiding geven.
Het flesje kiezen doe je zelf, of onder begeleiding van een therapeut. Hoe wonderlijk het ook schijnt, de intuïtie van de persoon laat toe dat hij of zij altijd de juiste combinatie kiest die voor hem of haar passend is op dat ogenblik. Of het nu gaat om verdriet, angst of eender welk groeiproces, pijn en lijden hebben te maken met bewustwording. Door deze bewustwording is er een genezingsproces en hierbij kan Aura Soma je helpen.
Als wij ons niet goed voelen gaan we naar de dokter, die ons een medicatie voorschrijft op basis van gewone of homeopatische geneesmiddelen.

Kruiden - Bloesems
Voor elke ziekte is een kruid gewassen` is een gezegde dat terecht van toepassing is. Sinds mensenheugenis werden de sappen en bestanddelen van planten en kruiden aangewend om het lichaam te genezen. Bloesemtherapie is echter een geneeswijze die nog niet zolang geleden ontdekt (of herontdekt?) werd. Men kent o.a. de Bach Bloesems en de Santa Fé Bloesems. De bloesemessenties worden bekomen door de bloemendauw te verzamelen (en verder te verwerken volgens een procédé zoals bij homeopatische middelen) die zich - vóór zonsopgang - door condensatie in de bloemkelk gevormd heeft. Dit vocht is rijk aan de geur en de subtiele bestanddelen van de bloem. Deze elementen zijn van etherische aard en hebben dus een energetische waarde, of uitstraling. Het is deze uitstraling die het uitstralingsveld (of aura) van de mens beïnvloedt. De psychische en emotionele lagen van de mens zijn zichtbaar in de aura. De bloesems zijn dus `medicijnen` voor het geestelijk niveau van de mens. Zij openen a.h.w. het bewustzijn waardoor de mens gaat inzien waarom hij in een bepaald proces (ziekte, loslating, verwerking) terechtgekomen is. Vaak begint men dan zichzelf te onderzoeken en komt men tot de vaststelling dat men op een andere manier naar het leven kan kijken. Het gebruik van bloesems en kruiden vergroot de intuïtie, zowel bij de heler als bij de behandelde: men moet zich immers openstellen voor de informatie die men doorkrijgt via het `helder weten` dat gekoppeld is aan het `Weten van het Hoger Zelf`.

Lichaamswerk
De term lichaamswerk is een verzamelnaam voor een aantal therapeutische technieken die met het lichaam werken om knelpunten in de geest op te lossen. De grondlegger van lichaamswerk is Wilhelm Reich (1897-1957), leerling van Sigmund Freud, dokter en psycholoog. In tegenstelling tot bijna alle gangbare westerse theorieën van zijn tijd, beschouwde hij lichaam en geest niet als twee aparte dingen, maar als zeer nauw verbonden met elkaar.
Alle emotionele pijn wordt opgeslagen in de weefsels van het lichaam. Steeds herhaalde pijn (als weerloos kind b.v.) wordt opgeslagen onder de vorm van een chronisch lichaamspantser, waarbij je de fysieke ongemakken nog wel voelt, maar hun oorzaken niet zo eenvoudig kan achterhalen.
Lichaamsgerichte therapieën zoals Reichiaans lichaamswerk, bioenergetica, rebirthing en emotioneel lichaamswerk, brengen door middel van adem, beweging en geluid, soms gecombineerd met diepe bindweefselmassage (posturale integratie, rebalancing) en meditatie, een proces van bewustwording en verwerking op gang. In zo`n proces word je je veel meer bewust van je lichaam en leer je je gevoelens gemakkelijker te uiten. Nadien ervaar je meestal een grotere vitaliteit, meer bewegingsvrijheid, minder stress en pijn. Dit stelt je dan weer in staat om veel meer van je leven te gaan genieten en om verder je eigen koers te bepalen.

Lichtwerk
Wie in het Lichtrijk (of anders gezegd de Hemel) gelooft, werkt samen met deze struktuur omheen de aarde om overal verlichting te brengen. Dit kan zijn in woordvorm of in daadkracht.
Mensen die channelen zijn woordvoerders van de Hemel en wie heling brengen, in welke vorm dan ook, zijn Lichtwerkers in de materie. U kan zelf zien wie met Licht werken en wie met energie, omdat zij dit zo verwoorden in hun brochures of mededelingen. Wie bewust samenwerkt met de Lichtwezens komt daar rond voor uit. Energie kan namelijk overal vandaan komen, tenzij ze gespecifieerd is als Universele Energie of Reiki, Levensenergie of Prana waarbij men zich afstemt op de Ene. Vele benamingen bestaan voor het helingswerk met Licht, sommige vormen zijn heel gekend, andere bestaan in het verborgene, zoals de wereldhelinggroepen, die op afstand werken en toch in de materie.
Bij heling met energie werkt men aan zichzelf door bepaalde vormen van energie te activeren door middel van oefeningen en houdingen, visualisaties en technieken. Er kan in het fysieke worden gewerkt, in het Lichtlichaam (de aura) of in beide. Dit werk wordt vaak begeleid door meesters die individueel of in groep trachten een bepaalde staat van bewustzijn of gewaarzijn te creëren waarin groeiprocessen kunnen op gang komen.

Makrobiotiek
Makrobiotiek (makro=groot, bios=leven) is een universele, intuïtieve zienswijze, die het leven vanuit zijn grootst mogelijke omvang benadert, namelijk: de oneindigheid en de wetten van elkaar aanvullende tegenpolen die verandering, evenwicht en eenheid in de natuur en het heelal regelen.
De makrobiotische levenswijze is niets anders dan de praktische toepassing van het inzicht in die natuurlijke Orde in alle aspekten van het dagelijkse leven. Hierdoor kunnen we spiritueel, sociaal, psychisch en lichamelijk evenwicht scheppen, wat zich uit in gezondheid, vrede, rechtvaardigheid, vrijheid en geluk.
Omdat we door voedsel zijn ontstaan en ons door voedsel in stand houden en ontwikkelen, in harmonie met onze natuurlijke omgeving, is de makrobiotische voedingswijze een wezenlijk onderdeel van een natuurlijke levenswijze. Deze traditionele, evenwichtige voedingswijze bestaat uit volle granen, peulvruchten, land- en zeegroenten en kleine hoeveelheden zaden, vruchten, vis en schaaldieren.
De makrobiotische geneeskunst is een toepassing van de inzichten in de universele en natuurlijke Orde, om het verbroken evenwicht op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak te herstellen en te handhaven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van eenvoudige, natuurlijke hulpmiddelen zoals zelfbezinning en zelfcorrectie d.m.v. voedsel, uitwendige behandelingen, oefeningen, veranderingen in levenswijze, gedrag, omgeving en levenshouding.
De algehele gezondheidstoestand en de aard van het verbroken evenwicht kan worden beoordeeld a.

Massage
Massage is aanraken en wordt daarom ook Haptonomie genoemd: de leer van de tast en van het gevoel. Het is de homeopathie onder de manuele technieken. Massage is het pure handwerk; in al haar vormen is het een zeer rechtstreekse benadering van een kwaal.
Er zijn teveel massagetechnieken bekend om ze allemaal op te noemen, met gewone of zelfs exotische namen. De meeste van deze vormen omvatten een volledige lichaamsbehandeling en zijn doorgaans op zachtheid gericht. Al naar gelang de behoefte van de `patiënt` en het kunnen van de therapeut, zal men een keuze kunnen maken uit de verschillende mogelijkheden. Elke vorm van massage zou als doel het losmaken van blokkades moeten nastreven. Na zo een hele behandeling voelt men zich dan ook geheeld.
In het Westen gaan wij meestal masseren rechtstreeks op de huid, met behulp van olie. Hierin kunnen we ook vele combinaties gebruiken van essentiële oliën. Dit vergt een studie op zich, maar geeft wel zeer goede resultaten. In het Oosten zien we dat men meestal masseert op de kledij. Dit heeft vooral met preutsheid en privacy te maken.
Over massage kunnen we hele boeken vol schrijven en dat heeft men ook gedaan. Wat echter veel efficiënter is: laat u gewoon eens een keer lekker professioneel masseren; u hebt geen boeken nodig om ervan te genieten. Duizend woorden schieten tekort om dit fijne gevoel te omschrijven: u moet het beslist zelf eens ervaren!
Stap nu over die drempel en gun uzelf dit wonderlijke gebeuren.

Meditatie
Meditatie is een eeuwenoude techniek om de geest, de gedachten tot rust te brengen. Men kan op vele manieren een meditatie beleven of beoefenen. Het doel is altijd om innerlijk tot rust te komen, om de innerlijke vrede te vinden.
Een techniek van meditatie is de gedachten concentreren, denken aan één bepaalde positieve of opbouwende gedachte, waardoor de aandacht even afgeleid wordt van al het andere dat door je hoofd spookt, en daardoor gaat men uiteindelijk naar de ervaring en de beleving van die gedachte.
Meditatie heeft een helende werking op de gezondheid, lichamelijk en geestelijk. Het brengt de gedachten tot rust, gedachten worden terug helder, waardoor men vaak ook een oplossing ziet voor problemen waar men niet uit raakte. Steeds meer mensen uit de medische wetenschap erkennen het belang van meditatie voor de gezondheid. Het is een techniek om te leren positief denken, en in de eerste plaats positief denken over zichzelf. In de meditatie komt het lichaam volledig tot rust: dit heeft een zeer gunstige invloed op de gezondheid.
Verder is het een techniek om terug in het reine te komen met zichzelf. Er komt stilaan terug harmonie, terug innerlijke vrede, een grotere psychische draagkracht, een grotere innerlijke vreugde. En zoals het spreekwoord zegt
`verander je gedachten en je leven verandert`, zo zullen er meer deugden ontwikkeld worden, men leert terug in het reine komen met zichzelf en automatisch komen relaties met anderen meer in evenwicht en harmonie.

Metafysica
Etymologisch betekent `meta`: na, voorbij en `fysica` betekent: natuurkunde, dwz. wetenschap van de eigenschappen van lichamen en van de verschijnselen in de natuur. Het woord `metafysica` (Gr. meta ta phusika, door Aristoteles na de fysica behandeld) krijgt daarom als definitie: `deel van de wijsbegeerte dat zich met de bovenzinnelijke gronden der dingen en werkingen bezig houdt`.
De metafysica houdt zich bezig met het Leven als geestelijk beginsel. Het is een groeien in bewustzijn van het `Ene`. Elke ervaring in het dagelijks leven is het gevolg van een identificatie van het individu met een bepaalde funktie (leraar, ambtenaar, politieker, bedrijfsleider, enz...) of een bepaalde bezitting (mijn huis, mijn wagen, enz...). Telkens wanneer we een individuele gedachte en een individueel gevoel waarnemen, kunnen we kiezen om slachtoffer te zijn of vrij te blijven. Dit maakt deel uit van het groei- of bewustwordings-proces. Het doel van de metafysica is dus het Zijn te ervaren los van al deze rollen.
In de praktijk wordt in de cursus metafysica geleerd hoe men achter de dingen of achter de vormen kan kijken. Hierdoor worden we minder misleid door de dagelijkse werkelijkheid. Shri Nisargadatta Maharaj formuleert het als volgt: `De wereld is niets meer dan een schouwspel, glinsterend en leeg. Hij bestaat en toch bestaat hij niet. Hij verschijnt, zoals ik hem wil zien en er deel wil aan nemen. Als mijn belangstelling verdwijnt, lost hij op. Het lijkt alsof hij precies zo is als hij eruit ziet, maar hij heeft geen diepte, geen betekenis.

Mineralen
Mooie natuurstenen en hun fonkeling hebben de mens altijd aangetrokken. Eenmaal ontgonnen vinden ze als ruw mineraal ofwel bewerkt hun weg naar de mens. Amethist met zijn spitse punten werd vroeger in drinkbekers verwerkt als bescherming tegen dronkenschap. Van bergkristallen met zijn zeshoekige toppen dacht men ten onrechte dat het gestold ijs was. Kwarts is goed gekend van de kwartsuurwerken. Om de ogen te verbeteren waren de vroegere brilglazen uit aquamarijn of smaragd geslepen.
Vandaag worden mineralen nog steeds beschouwd als heelstenen. Dit zijn dan voornamelijk trommelsteentjes, die als knuffelstenen gekoesterd of aan een hangertje als gezondheidssteentje gedragen worden.
Edelstenen van een hoge kwaliteit worden als cabochons (met één halfrond vlak) ofwel in facetten geslepen. Deze worden voor sieraden gebruikt, zoals voor ringen, hangers, kralen, oorknoppen, clips, armbanden ...
Een greep uit de doelstellingen van het mineralenrijk:
-voor de verzamelaar: de studie van kristallen
-voor de hulpzoekende, zowel geestelijk als lichamelijk, bieden ruwe kristallen of getrommelde stenen soelaas door plaatsen in huis of op het lichaam te onstoren en zo helingen te verrichten
-als sieraad, gedragen of uitgestald, schenken mineralen hun schoonheid. En reken maar, dit kan naar ieders beurs.

Muziek
Sedert enkele jaren heeft een groeiend publiek de weg gevonden naar een nieuw muziekgenre: New Age muziek. Het is een mengeling van totale rustbrengende sfeercreaties (op zowel akoestische instrumenten als synthesizer als beide) als meer dynamische levenselexirs.
Niet enkel yogabeoefenaars, maar ook de sfeergevoelige muziekliefhebber heeft in dit nieuwe muziekgenre ruimschoots zijn gading gevonden. Want inderdaad, N.A.-muziek heeft als hoofddoel: een sterke sfeer creëren, een gevoel of een bepaalde stemming vertolken waarin de luisteraar zich meteen herkent, waarin hij zich kan nestelen. N.A.-muziek communiceert inderdaad met het gevoel van de luisteraar. En gemoedstoestanden zijn er in deze muziek genoeg. Aanvankelijk was er enkel het rustgevende genre. Maar door het blijvend succes werden ook tal van andere sferen op muziek gezet: romantisch, energiestimulerend, ruimtelijk, oosters, klassiek, laatavond, enzoverder.
Na de rustgevende titels is het tweede, meest populaire genre in deze muziek, deze doorweven met zuivere, onbezoedelde natuurgeluiden - ondertussen ook een schaars geworden goed. Oceaangolven, kabbelende beekjes, vogeltjes in een bos tot walvisgeluiden toe, hebben sowieso een weldoende invloed op de luisteraar. Ze brengen je in een ontspannen stemming en schermen storende buitengeluiden van je af.
Verweven in verfrissende, kristalheldere of verwarmende donsdekenachtige klanken, ervaar je opnieuw een stukje van het verloren paradijs.
Tenslotte hebben we ook nog het zingen zelf, door de eigen stem voortgebracht, al dan niet ondersteund door instrumenten.

Natuurgeneeswijzen
Alternatieve geneeskunde, ook wel complementaire of natuurgeneeskunde genoemd, is een vlag die heel wat ladingen dekt. Vooreerst: de klassieke geneeskunde heeft haar grote verdiensten, zoveel is zeker. Jammer is dat zij er vaak een eenzijdige technische en symptoomonderdrukkende benadering op na houdt. Bovendien kan de voorgeschreven medikatie voor ongewenste nevenwerkingen zorgen.
Je kunt zeggen dat alternatieve geneeskunde een verzamelnaam is voor therapieën die als gemeenschappelijk kenmerk de holistische visie hebben. Hierbij is er (in principe althans) aandacht voor de mens achter de zieke; de mens wordt behandeld als een geheel van psychische, lichamelijke en geestelijke aspekten. Ziekte kan je dan beschouwen als een signaal waarmee het lichaam te kennen geeft dat er iets misloopt in het leven van de zieke, dat er een onevenwicht is dat om herstel vraagt. Er wordt met `zachte` methodes en medicijnen gewerkt en de zelfredzaamheid van de patiënt wordt tevens gestimuleerd.
Ook de alternatieve geneeskunde kent echter haar uitwassen, de praktijk van alledag wil er wel eens anders uitzien. Er is dan ook grote behoefte aan enerzijds wettelijke erkenning en reglementering van deze nog steeds illegale sector en anderzijds aan wetenschappelijk onderzoek.
Goede voorlichting is al even onontbeerlijk. Ideaal zou zijn dat de zogenaamde alternatieve geneeswijzen hand in hand kunnen gaan met de klassieke geneeskunde en dit in het voordeel van diegene waar het, dachten wij toch, om gaat: de patiënt.

Numerologie
De getallenleer is reeds zo oud als de mens kan tellen en rekenen. Stelselmatig ontdekte en herkende hij de eigenschappen van getallen en ging die dan bewust gebruiken en toepassen in het dagelijkse leven. Op een bepaald moment ging men ook het alfabet omzetten in cijfers, zodat namen konden omgerekend worden. Er werden verschillende methoden gevonden om uit geboortedatum en -naam gegevens te distileren over je karakter, aanleg en mogelijkheden, welke je kunnen helpen bij keuzes of beslissingen in je leven. Je kan op deze manier een betere kijk krijgen op jezelf, je kinderen of een partner.
Je kan deze zaken allemaal zelf berekenen en de verklaringen opzoeken in een boek over numerologie! Maar niet iedereen heeft de tijd of de interesse om dit zelf te doen. Daarom kan je ook bij een numeroloog gaan voor een persoonlijk consult dat, gezien het rekenwerk en de uren consult, niet direkt erg goedkoop uitvalt, maar het voordeel heeft dat alles haarfijn voor jou uit de doeken gedaan wordt.
Een andere mogelijkheid is een analyse met de computer: mooi leesbaar uitgeprint, uitgebreid en toch goedkoop, je hoeft je niet te verplaatsen of er tijd voor uit te trekken. De teksten neem je zelf door op het voor jou gepaste
moment, zo dikwijls als je daar behoefte of nood aan hebt. De interpretatie en het gebruik ligt volledig in je eigen handen, wat best leerrijk en boeiend is!

N.E.I.
Neuro Emotionele Integratie.
Het onbewuste is het innerlijk systeem dat bijna alles voor je regelt. Het zorgt er o.a. voor dat je emoties-gevoelens verwerkt. Je gedrag is gebaseerd op eerder opgedane ervaringen. Sommige ervaringen zijn wel verstandelijk maar niet emotioneel verwerkt waardoor je uit balans raakt, de zogenaamde emotionele blokkade. Deze blokkades weerhouden je ervan het leven te leiden zoals jij dat eigenlijk wilt.
NEI, Neuro-Emotionele-Integratie, is rond 1994 ontwikkeld door de Nederlander Roy Martina. Hij combineerde klassieke psychotherapie met o.a. NLP en diverse Oosterse Geneeswijzen. Uitgaande van je vooropgezet doel communiceert je NEI-coach via een spiertest met het onbewuste en spoort onverwerkte en-of onbewuste emoties op. Je kan deze en andere blokkades dan veilig en onder begeleiding van je NEI-coach accepteren en loslaten. Op deze manier kan je de kwaliteit van je leven substantieel verbeteren en meer van je leven genieten.

N.L.P.
Neuro Linguistische Programmering is de studie der structuur der menselijke ervaring en meer specifiek daarin de communicatie. Ontstaan uit de onderzoeken van Richard Bandler (Gestalt therapeut) en John Grinder (Prof in de Linguistiek), baseert NLP zich op de studie en de analyse van het werk van grote therapeuten en van mensen die -op hun terrein- in hun communicatie en leven succesvol zijn.
Deze studie leidde tot de formulering van een reeks principes en strategieën die de basis vormen voor een succesvolle communicatie, wat het terrein ook moge zijn. NLP leert ons dat het succes in onze communicatie zowel met onszelf, met anderen, als met de omgeving in het algemeen, volledig afhankelijk is van `hoe` we communiceren (vorm), en niet van `wat` we communiceren (inhoud). Meer algemeen betekent dit dat succes afhankelijk is van hoe we met de dingen omgaan (vorm), eerder dan van datgene waarmee we omgaan (inhoud).
NLP benadrukt zeer sterk de functie van de taal (linguistiek). Door taal programmeren we onze ervaringen, die dan neurologisch (geheugen, automatische reakties, enz.) worden verankerd.
Vandaar: Neuro Linguistische Programmering.

Orakel
Helderziende, paragnost, kaartleggen-tarot, I Tjing, runen, ....
Raadpleging van een Orakel is een eeuwenoude welbekende manier om duidelijkheid te krijgen over een toestand of antwoord op een vraag. Hiervoor kan men te rade gaan bij een helderziende of paragnost, de kaarten laten leggen, de I Tjing of Runen raadplegen, of welke vorm dan ook gebruiken die voldoet of op dat moment beschikbaar is.
Een goede raadgever(-ster) zal zich niet vlug laten verleiden tot `voorspellingen`, maar eerder de bestaande mogelijkheden en kansen naast elkaar leggen om U op deze manier een eind op weg te helpen. Het `systeem` wordt gebruikt als middel om de antwoorden te helpen fomuleren, om inzicht te krijgen in een toestand. De ervaring van de beoefenaar helpt om alles zo duidelijk mogelijk te verwoorden en u raad te geven die u echt verder kan helpen.
De bedoeling is om een hulpmiddel te zijn, om een weg te zoeken in het bos van de mogelijkheden. Spijtig voor hem of haar die in de aanwijzingen `het absolute` meent te hebben gevonden en zich daar op vastpint. Dan is het geen hulp meer maar een dwang, dan wordt men geleefd.
Aan u de keuze om het goed te gebruiken of `slaaf-makend`.

Oude tradities
Zie Sjamanisme

Posturale Integratie
Posturale Integratie is een techniek van diep lichaamswerk, waarbij de mens in zijn totaliteit benaderd wordt. Gedurende de opeenvolgende sessies worden chronische spanningen losgemaakt, zodat de spieren hun tonus terugkrijgen, het skelet zijn verticaliteit en de cliënt een beter lichaamsbewustzijn.
De techniek benadert de mens tegelijk lichamelijk, emotioneel en intellectueel.
Posturale Integratie maakt het mogelijk de mens te bevrijden van stereotype gewoonten en gedragingen die hem beperken in zijn bewegingen, gedachten en daden.
Het bindweefsel en de fascias die de spieren omhullen en coördineren, zijn belangrijke factoren van onevenwicht en disharmonie in het lichaam. Doordat ze verstijven, verkorten of verdikken, beperken ze de lichaamsbewegingen en fixeren slechte houdingen. Terwijl hij de fascias bewerkt, stimuleert de beoefenaar de cliënt vrijer te ademen, geblokkeerde emoties en gedachten uit te drukken, nieuwe lichaamshoudingen te verkennen en de vrijgekomen energie te gebruiken. Eens de nieuwe houding geïntegreerd en het nieuwe beeld van zichzelf geaccepteerd is, kan de cliënt deze nieuwe uitdukkingsvrijheid behouden en zijn wie hij werkelijk is.

Psycho-energetica
De aura is het gemakkelijkst te omschrijven als de uitstraling van een levend wezen. En zoals het kenmerk van leven beweging is, zo is de aura een constant veranderend energieveld, dat zich aanpast aan onze omstandigheden. Hebben wij veel ruimte, dan neemt onze aura ook veel plaats in. Zijn er veel mensen om ons heen of geven wij onszelf weinig ruimte in dit leven, dan wordt onze aura ook klein. Natuurlijk is dit aanpassingsvermogen niet bij iedereen gelijk. De ene mens is veel soepeler dan de andere. De een kan zich als het nodig is heel klein maken of juist heel groot, terwijl de ander vastzit aan zijn verstarring en daardoor sneller gekwetst wordt. Net zoals ons lichaam kan onze aura beschadigd worden door allerlei vormen van (al dan niet energetisch) geweld. Maar gelukkig is onze aura zelfherstellend, net zoals ons lichaam, maar het laat wel littekens na. En dan kijk je door die littekens naar de wereld en kleur je je wereld daarmee, zodat je niet goed meer kan zien wat er is. Als iets volledig verwerkt is, verdwijnt het litteken ook.
Nu zijn er binnen de aura allerlei energiestromen en wervelingspunten (chakra`s). De kleur, sterkte en helderheid geven het verhaal van wie iemand is. Je kan dus de aura als een soort etalage zien, waarmee je de buitenwereld duidelijk maakt wie je bent (of soms ook: hoe jij wilt dat de buitenwereld jou ziet; onbewust `verkopen` wij onszelf constant). Hij is tevens een beschermlaag, waarmee wij de buitenwerld `proeven` en binnenlaten of juist buitensluiten.

Psychosynthese
Psychosynthese is een psychologie die er van uit gaat dat in ieder van ons een verlangen naar steeds meer heel-zijn leeft. Het is een positieve visie die je helpt bij het ontdekken en ontwikkelen van je kwaliteiten en groeikrachten.
Door psychosynthese leer je jezelf accepteren en contact maken met je innerlijke bron.
Mogelijke werkvormen zijn gesprek, creatieve expressie via tekenen, kleien en schrijven, lichaamsbewustzijn en meditatie.

Psychotherapie
Deze therapie heeft als doel voorwaarden te scheppen om de mens inzicht te laten krijgen in de oorzaken van zijn `niet goed funktioneren` en zodoende zijn oorspronkelijke `IK` te herontdekken.
De essentie van de behandeling berust op drie hoofdzaken:
1. het opsporen van de kern van het probleem, die bij neurotische klachten altijd te vinden is in de vroegste jeugdjaren, maar die veelal onbewust is.
2. het bewust maken van deze onverwerkte conflicten.
3. het reageren op de bewust gemaakte informatie, op de manier zoals dat vroeger niet kon of mocht.
Een psychotherapie gebeurt individueel.
De therapie kan worden toegepast om volgende klachten te verhelpen: angsten, relatieproblemen, minderwaardigheidsgevoel, psychosomatische aandoeningen en seksuele moeilijkheden die niet het gevolg zijn van lichamelijke afwijkingen.

Radiesthesie
De pendel (een meestal puntig voorwerp, bengelend aan een koordje of kettinkje) en de wichel (origineel een gevorkte wilgetak) zijn al van ouds middelen om dingen op te sporen of vast te stellen. Aardstralen en wateraders zijn misschien wel de oudste zaken die men wenste te onderzoeken door gebruik van de wichelroede.
De pendel wordt veel gebruikt in een vraag-en-antwoord systeem naar gezondheid, keuzes, situaties enzoverder, waarbij dikwijls gebruik gemaakt wordt van opzoekingstabellen of van graduele kaarten. De bedrevenheid en ervaring van de beoefenaar kunnen uiteraard heel wat verschil uitmaken. Maar ook hier geldt weer de regel: niet wat je verteld wordt is belangrijk, maar wel hoe het jou kan helpen en wat het in beweging zet.

Rebalancering
Omdat we geleerd hebben pijn, verdriet, woede, angst en zovele spanningscodes in ons lichaam (celbewustzijn) vast te houden, brengen we onszelf meer en meer uit balans, uit evenwicht. Evenwicht is rusten in jezelf, ontspannen in acceptatie, genieten van al wat is.
De rebalanceerder neemt de taak op zich om met veel liefde, zorgzaamheid en respect voor je eigen ritme, je te helpen weer contact te maken met je vergeten Zelf, waardoor oude (?) codes kunnen losgelaten worden. Dit kan hij-zij door massage gecombineerd met allerlei andere technieken. Elke rebalanceerder zal dan ook op z`n eigen unieke manier behandelingen geven. Hoe meer de rebalanceerder zelf vrij is van oude codes, hoe dieper hij bij jou kan werken, want elk lichaam voelt feilloos de conditie aan van een ander lichaam. Als er dan samen wordt gewerkt, kan er een ge-heel ontstaan, dat diepe heel-making als gevolg heeft. Diepgaande rebalancering is een proces
in het hier-nu, zonder doel en zonder verwachtingen, rechtstreeks naar de diepte in jezelf.

Rebirthing
Rebirthing is in essentie een eenvoudige manier van ademen. De in- en uitademing worden vloeiend verbonden. Alzo bekomt men een moeiteloze ademhaling die voluit is. De ademhaling wordt steeds ruimer en beslaat zowel het gebied van de buik, de flanken als de borststreek.
Rebirthing heeft ook te maken met bewuster in het leven te staan. Door meer aandacht aan je adem te besteden wordt men ook alerter. In een ademsessie leert men observeren wat er allemaal met je lichaam, je gevoelens en je gedachten gebeurt. We kijken ernaar alsof er een film wordt afgedraaid. We worden toeschouwers van de rollen die gespeeld worden. Al wat er al is wordt geaccentueerd alsof we er met een vergrootglas naar kijken. Ons leven wordt bewuster, blijer en vreugdevoller.
Door actief de adem te gebruiken in al wat zich aandient in ons leven, gaan we ervaren dat het veilig is om dit alles mee te maken. Voor al wat zich aandient is er voldoende kracht om het aan te kunnen. Deze bewustwording sterkt ons zelfvertrouwen. In principe moeten we dus niets veranderen, in tegendeel, we worden meer onszelf en ons perspectief wordt automatisch vergroot. We gaan echt de dingen vanuit een andere hoek bekijken en dit kan moeiteloos in een toestand van totale ontspanning.
Rebirthing is een heerlijke ervaring om mee te maken. Het is een manier van ademen die iedereen kan leren en kan integreren in zijn leven. De ademhaling is geen luxe maar een essentieel deel van ons leven. Voluit ademen gaat gepaard met voluit leven. Deze ontspannen volle ademhaling maakt ons echt levendiger en leidt naar onze kracht.

Regressie
Regressietherapie houdt in: het verleden naar boven halen. Het idee achter deze werkwijze is dat gebeurtenissen die zich vroeger voordeden, nog altijd een invloed op ons huidig gedrag, situaties en problemen uitoefenen. Door oude ideeën, pijnen, trauma`s en gebeurtenissen terug in de herinnering te brengen en te ontladen (diepgaand bekijken zodat de negatieve onbewuste opgeslagen energie kan vrijkomen en geen nefaste invloed meer kan uitoefenen in het heden), zijn er wijzigingen in het huidige levenspatroon, zoals gedrag dat in positieve zin verandert, obsessies, angsten, remmingen die verlichten of opgeheven worden, een verhoogde bekwaamheid b.v. om goede relaties aan te knopen en in stand te houden, verlichting of verdwijnen van psychosomatische klachten e.a.
Er bestaan diverse systemen van regressie en verschillende manieren om het verleden te bekijken. Sommige systemen benadrukken wat zich in het huidige leven voordeed (soms met bijzondere aandacht voor de kinderjaren of prenatale zone), andere systemen hechten ook belang aan beelden en verhalen die niet direkt in dit leven thuishoren (wat geïnterpreteerd wordt als `vorige levens`).
Regressie kan op de meerderheid van de mensen met succes toegepast worden.


Reiki
Rei: beschrijft het universele kosmische aspekt. Ki: is de vitale levenskracht die door al het levende stroomt. Reiki wordt vaak als liefde ervaren, heeft altijd bestaan en is herontdekt ongeveer 100 jaar geleden door een abt van een kristelijke priesterschool in Japan, Dr. Usui. Het is ook de energie waar Boeddha en Christus mee hebben gewerkt en daarom het zuiverste wat wij als
mens kunnen ervaren. Door eenvoudig je handen neer te leggen, vloeit moeiteloos deze liefdevolle energie. Er is geen voortdurende oefening nodig; de essentie en kracht van Reiki ligt in haar eenvoud.
Bij een behandeling geef je niets van je eigen energie noch neemt men pijn of ziekte van de behandelde persoon over. Door een behandeling wordt je juist gereinigd en geharmonizeerd. Je kan ook eenvoudig en moeiteloos jezelf behandelen. Het verwerkt blokkades en ontspant. Tevens herstelt het de harmonie van de ziel en het geestelijk welzijn. Door Reiki leert men te leven
vanuit zijn hart en inzicht te krijgen in de onvoorwaardelijke liefde. Het is een weg naar bewustzijn die jij zelf kunt bewandelen en versnellen. Reiki is de oudste healingstechniek die er altijd geweest is.
Na een cursus die twee dagen of twee tot vier avonden duurt, heeft men Reiki en kan men er direkt mee werken. Tijdens een cursus wordt jouw Reiki-kanaal gezuiverd, zodat de energie vrij kan stromen door al jouw chakras tot aan de zonnevlecht en langs het hart naar jouw handen. Je kan dan ook voelen wanneer de energie door jouw handen stroomt, tevens kan je ook leren zien met je handen.

Schoonheidsverzorging
Schoonheidsverzorging is al eeuwen oud. Reeds bij de Egyptenaren, het oude India, bij Grieken en Romeinen, kende men oliën, zalven en zelfs make-up om het lichaam te verzorgen, mooier te maken en langer jong te houden. Tegenwoordig wordt er een wijde waaier van verzorgingsprodukten voor lichaam, gelaat en haren aangeboden. De tendens is van de chemische produkten terug naar de natuurlijke. De vrouw die van zichzelf houdt weet dat schoonheid ook van binnenuit komt. Zit je goed in je vel, ben je goed geaard, dan straal je ook schoonheid uit. Schoonheidsprodukten zijn er slechts om een handje toe te steken. De schoonheidsspecialiste in haar instituut is er om je met raad en daad bij te staan, om naar jou en je eventuele problemen te luisteren en samen naar een oplossing te zoeken.
In deze tijd van stress en veel vrije tijd, kan het schoonheidssalon een aangename oplossing bieden voor ontspanning en relaxatie, door een ruime keus van massages en verzorgingen. Alternatieve salons geven hun klanten shiatsu massage, cranio-sacraal balancing, voetreflexologie, lymfedrainage, reiki, aroma- en Bach-bloesemtherapie.
Vandaag de dag worden steeds meer mensen zich bewust dat alles energie is en dat de intentie waarmee je iets doet belangrijk is. Zo heeft muziek en klank een belangrijke invloed op het menselijke energie-systeem van chakra`s en aura. Wat dacht je ervan jezelf eens lekker te laten verwennen onder de zachte handen van een schoonheidsspecialiste, badend in een zee van klanken van klassiek of new-age-muziek, die op je chakra`s werkt en zodoende ook de verzorgingsprodukten beter laat opnemen door je huid.

Shiatsu
Shiatsu is een vorm van fysiotherapie afkomstig uit het oosten, via Japan naar het westen gebracht. Hoewel Shiatsu letterlijk `Druk met de duim op Ki` betekent, worden ook andere delen van de hand, ellebogen en zelfs knieën gebruikt. Het is een algemene term voor een groot aantal verschillende technieken die de levenskracht of Ki via bepaalde kanalen (meridianen) en-of punten beter in en om het lichaam doen vloeien. Het heeft tot gevolg dat we meer balans krijgen tussen lichaam en geest, organen en energiesterkte. Er wordt niet enkel op symptomen gewerkt doch voornamelijk op de daaraan ten grondslag liggende blokkade van energie.

Sjamanisme
Het Sjamanisme is een duizenden jaren oude en beproefde methode om genezing tot stand te brengen. Genezing tussen lichaam en geest, tussen mens en natuur, tussen mensen onderling en genezing tussen de mens en zijn spirituele bron.
Een wezenlijk kenmerk van het sjamanisme is dat het erkent dat alles wat bestaat leeft, dat alles en iedereen een ziel of bewustzijn heeft en dat alles met elkaar verbonden is. De Sjamaan werkt vaak met de niet-fysieke realiteit. Door middel van trance `reist` hij als het ware naar die niet-alledaagse werkelijkheid om uit te zoeken wat er gedaan kan worden om genezing of harmonie te bewerkstelligen. Dat kan hij door simpele en doeltreffende rituelen te doen, zoals `negatieve` (misplaatste) energie weg te halen (power extraction), soul retrieval (een deel van de ziel terughalen dat zich heeft teruggetrokken bij een zware schok of trauma), of te werken met kruiden of de klanken van de stem, om er een paar te noemen.
Sjamanisme, al eeuwenoud en nog steeds actueel, omdat het werkt!

Spirituele beweging
`Uw geloof in het Hogere wordt bepaald door uw inzicht in wat het Hogere is`. Dit hangt nauw samen met het wereldbeeld dat men heeft. Niemand is volmaakt, maar ergens is er een Beginsel dat alles in de hand houdt. Dit Beginsel is de Schepper. Er zijn vele namen voor, maar alle verwijzen naar de Bron van Licht waaruit alles voortkomt. Dit Licht wordt ervaren als Energie, als Prana of levenscheppende kracht, als Liefde, als Kracht en Wijsheid, en dat alles is God te noemen voor wie deze Eenheid in zichzelf en in de wereld kan ervaren. Men zoekt God in alles en in zichzelf en tracht daar uiting aan te geven.
De geest is het instrument bij uitstek om kontakt te zoeken met het Hogere. Dan poogt men te versmelten in de geest met dit Beginsel, dat aan de basis ligt van alle bestaan. Deze afstemming noemt men spiritualiteit. De ganse eenheid van lichaam en ziel wordt bedongen; je bent mens en daarom streef je naar eenheid, dus naar het samengaan in harmonie van de geest en de vorm waarin hij is gegoten. Zoals Hemel en Aarde moeten eenworden, zo ook moeten lichaam en ziel één zijn: bezielde stof.
Je begrijpt dat ook hier vele wegen open liggen om deze eenheid na te streven. Niet enkel geestesoefeningen, maar ook lichaamshoudingen, meditatie met Lichtinbreng, visualisatietechnieken die tot doel hebben te versmelten met de Kern in lichaam en ziel, gebedsdiensten, zang, dans en andere.Nieuw is de aandacht voor de belichting van de stof: alle materie dient te worden beschouwd als uit het Licht afkomstig.

Stervensbegeleiding
Sterven van ons fysieke lichaam is overgaan naar een andere (geestelijke) wereld, in een andere bestaanstoestand geboren worden. Het is een mooie taak om mensen op deze weg te begeleiden, waardoor deze belangrijke gebeurtenis veel `Lichter` wordt, meer begrip krijgt maar vooral veel bewuster beleefd wordt.
Ook na het overgaan is spirituele hulp soms onontbeerlijk, zowel voor de persoon in kwestie als voor nabestaanden. In plaats van alleen een rouw-periode kan je dan ook kiezen voor een inzicht- en transformatie-periode.

Tai Chi /Chi-Gong
Het verheven levensprincipe tot uitdrukking gebracht in beweging. De belangrijkste dingen in ons leven, liggen altijd voor het oprapen; echter we kijken of leven er overheen. In de bewegingen van Tai Chi is dit hetzelfde, echt ontspannen in actie en-of onder druk, is een langzaam aan te leren vaardigheid.
Beginsels als ontspanning en centraal evenwicht, beperken zich niet louter tot ons lijf, maar wortelen diep in ons menselijk functioneren. Daarom, als iemand de Tai Chi principes werkelijk wil herontdekken en eigen maken, zal deze persoon bereid moeten zijn, zijn-haar angsten met moed onder ogen te leren zien. Dat wat we namelijk onderweg tegenkomen van onszelf, is niet altijd gemakkelijk onder ogen te zien en lijkt ver weg te staan van de idealen in gedachten, bij de aanvang van de weg. Dit is echter onvermijdelijk in het proces naar totaler mens-zijn, waar men in elke discipline, met het oog op zelfontplooiing, tegenop zal lopen. Je krijgt echter veel terug voor je inspanning. Het lichaam wordt soepeler, sterker en gezonder; je geest levendiger, frisser, actiever en creatiever.
In Tai Chi, van oorsprong een martiale kunst, leveren we slag met onszelf (schaduw boksen) om onze mannelijke en vrouwelijke kant te leren kennen, accepteren en integreren. Makkelijker gezegd dan gedaan!
Als je geduld wilt leren oefenen, is Tai Chi een natuurlijke en snelle methode tot zelfontplooiing.

Tantra
Het sanscriet woord `Tantra`, dat letterlijk vertaald zowel `weven` of `weefsel` als `verruiming` betekent, verwijst naar een reeks esotherische Hindoeïstische geschriften, daterend uit het begin van onze jaartelling. Het uitgangspunt van deze teksten is de overtuiging dat alhoewel de materiële en de gedachtenwereld zich aan ons voordoen in de vorm van tegenstellingen (mannelijk-vrouwelijk, licht-donker, yin-yang), er in werkelijkheid, achter deze verschijningsvormen, een allesomvattende eenheid bestaat. De bewuste vereniging met die eenheid is, volgens de Tantra, de essentie van het mens-zijn.
Uit de geschriften van beoefenaars en `verlichte` meesters, komt Tantra tevoorschijn als een filosofie, een wetenschap, een kunst én een leefwijze waarbij op bewuste en scheppende manier gebruik wordt gemaakt van de seksuele energie.
Het gevoel van eenheid dat tijdens het seksueel orgasme (Mudra) wordt ervaren, is volgens Tantra de meest algemeen toegankelijke mystieke ervaring. Seksuele vereniging vormt zo een afspiegeling van én een mogelijke weg tot het allerhoogste menselijk potentieel: `Mahamudra` of de eenheid met `al wat is`.
Tantra gaat er verder van uit dat de mens in wezen nergens naar hoeft te streven vermits hij niet anders kan dan deel uitmaken van `al wat is` en er dus al één mee is. De uitnodiging is dus om het bestaan en jezelf als volledig en volmaakt te verwelkomen.
Verlichting is niets meer dan je ervan bewust worden dat je steeds al een Boeddha was. Het is een druppel die in de oceaan valt en de oceaan die in de druppel stroomt.

Therapeutische kunstvormen
Het is zo dat de kunst op zichzelf voor iedere kunstenaar een aparte ervaring is.Voor therapeutische spirituele kunst is het nodig dat de kunstenaar zichzelf kan leeg maken en zich open stelt voor de problemen of situaties van andere mensen. Dan ontstaat er een bepaalde trilling die je dichter bij de ander brengt, zodat je die gaat aanvoelen. Op deze manier ontstaat tussen beide een band van vertrouwen en positieve energie. Zo kan men het best het kunstwerk aanvoelen voor mensen met problemen of die hulp vragen.
Ieder kunstwerk dat gemaakt wordt, is dus voor ieder persoonlijk en helpt om inzicht te krijgen in de eigen situatie. Dit kan te maken hebben met gezondheid, drank, het niet kunnen aanvaarden van de overgang van familieleden of vrienden, spanningen, depressies, enzoverder.
Het is de bedoeling door de spirituele kunst en alles wat er rond gebeurt, de mensen een andere kijk op het leven te geven. Op deze manier ontstaat er voor heel veel mensen een nieuw tijdperk van bestaan, waardoor deze mensen op hun beurt, bewust of onbewust, anderen helpen.

Tijdschrift
Uitgave van boeken of andere drukwerken van tekst, foto`s, illustraties of welke vorm dan ook welke typisch naar het alternatieve, esoterische, paranormale of spirituele gericht zijn of op het terrein van gezonde voeding en levenshouding liggen.
De tijdschriften kunnen over één onderwerp of discipline gaan of meer algemeen getint zijn. In de meeste is ook een agenda opgenomen met informatie over komende aktiviteiten of manifestaties.
Tijdschriften uitgeven en verzenden is een dure aangelegenheid, zodat hier meestal met een abonnement gewerkt wordt! Je kan ze echter ook wel los in de dagbladhandel vinden.

Uitgeverij
Uitgave van boeken of andere drukwerken van tekst, foto`s, illustraties of welke vorm dan ook welke typisch naar het alternatieve, esoterische, paranormale of spirituele gericht zijn of op het terrein van gezonde voeding en levenshouding liggen.
De tijdschriften kunnen over één onderwerp of discipline gaan of meer algemeen getint zijn. In de meeste is ook een agenda opgenomen met informatie over komende aktiviteiten of manifestaties.
Tijdschriften uitgeven en verzenden is een dure aangelegenheid, zodat hier meestal met een abonnement gewerkt wordt! Je kan ze echter ook wel los in de dagbladhandel vinden.

Vedische tradities
Veel meditatiesystemen (o.a. TM), metafysische begrippen (denk maar aan karma en Zelfrealisatie) evenals meer profane zaken zoals het decimaal stelsel en linguistiek, vinden hun oorpsrong of werden voor het eerst geconcipieerd, in de Vedische wijsheidstradities.
Het Sanscriet woord Veda is etymologisch verwant met zowel het Nederlandse `weten` als het Franse `voir`. De term Veda staat voor kennis die geschouwd werd door Rishi`s (Zieners) die in het verre verleden in Indië leefden. In de Vedische overlevering wordt verteld hoe deze zeer bijzondere mensen d.m.v. `Tapas` (ascetische en meditatieve disciplines) hun bewustzijn zodanig verfijnd
hadden dat de meest fundamentele kosmische wetmatigheden zich hierin konden weerspiegelen. In die zin is Vedische kennis `Apaurusheya`, d.w.z. niet gecreëerd door de mens. In dichterlijke taal wordt beschreven hoe telkens aan het begin van een nieuwe scheppingscyclus de Veda als het ware door God wordt uitgeademd.
Naast de vier hoofd-Veda`s ontstonden er in de loop der tijden bijkomende overleveringen, die bepaalde aspecten van de Vedische wijsheid meer uitwerkten. Deze behandelen de meest diverse onderwerpen zoals rituelen, architectuur, muziek, ethiek, krijgskunde, enz. Momenteel maken de Vedische astrologie (Jyotisha) en geneeskunde (Ayurveda) veel ophef in onze westerse wereld.

Vegetarisme
De vegetarische ideeën over voeding, gezondheid en levenswijze krijgen meer en meer belangstelling. Vegetarisme kan in wezen herleid worden tot het zich onthouden van vlees en vis in de voeding. Toch zal je spoedig vaststellen dat er veel meer achter de vegetarische voedingsprincipes schuilgaat en dat je verschillende motivaties kan hebben om het gebruik van vlees en vis stop te zetten. Enkele hiervan zijn: ecologische, etische, godsdienstige, financiële, gezondheids- of andere redenen.
De onder deze rubriek voorkomende personen of verenigingen kunnen je wetenswaardigheden en achtergrond verschaffen die versterkend zullen werken voor allen die nog hun twijfels hebben over een voeding zonder gedode dieren. Het is zeker zo dat bepaalde voedingsideeën krachtig ingepompt werden, zodat er nog steeds vooroordelen bestaan tegen het vleesloos eten. Er is geen reden tot angst voor tekorten of ondervoeding voor wie voortaan zonder vlees door het leven wil gaan, tenminste als men vegetarisme echt als een gezondheidsbeweging wil zien. Vooral dit gezondheidsargument kan zeer sterk gemaakt worden. Het is de sterkste troef, waaraan een lange geschiedenis kleeft.

Voeding
Afhankelijk van de leef- en voedingsgewoonten enerzijds en de lichamelijke gesteldheid anderzijds, kan het nodig en gunstig zijn een aangepaste voeding te gebruiken. Algemeen kan men stellen dat bij een dieet rekening gehouden wordt met wat het lichaam beter niet krijgt voorgeschoteld en wat men wat meer zou kunnen eten.
Ofwel gaat men op zijn gezond verstand af en let men op wat beter `bevalt` aan eten, wat ons bijzonder aantrekt en waar we ons nadien ook duidelijk goed of zelfs beter bij voelen. Voedsel waar men zich niet goed bij voelt, waar men `last` van heeft, dient dan ook gemeden te worden. Een andere mogelijkheid is om bij een specialist raad te vragen en zo samen naar een gezonde combinatie te zoeken, waardoor men zich beter in zijn vel gaat voelen. Deze mensen kunnen terugvallen op een goede opleiding en heel wat ervaring, zodat deze weg duidelijk korter kan zijn dan de vorige.

Voedingssupplementen
Door een onevenwichtige voeding en verkeerde eet- en leefgewoonten, is het steeds meer noodzakelijk om voedingssupplementen in te nemen. Met deze supplementen bedoelen we o.a. vitamines en mineralen. De inname ervan voorziet ons organisme van een verantwoorde en volledige aanvulling die noodzakelijk is om ons lichaam in topconditie te houden en een optimale gezondheid te behouden.
Vitaminen en mineralen zorgen ondermeer voor de instandhouding van de gezonde cellen, voor verhoging van energie en vitaliteit, om vermoeidheid en vroegtijdige veroudering tegen te gaan. Ze hebben ook een gunstige invloed op huid en zenuwstelsel, verhogen de weerstand en geven bescherming tegen infecties, toxische stoffen, negatieve invloeden uit onze omgeving en hebben een zeer gunstige invloed op fysische en geestelijke prestaties. Het is vanzelfsprekend dat vitaminen en mineralen elk hun eigen en verschillende werking hebben.
Onder voedingssupplementen moet men ook nog versterkende producten rekenen zoals ginseng, koninginnebrij, diverse tonicums alsook cholestrolverlagende produkten, plantendruppels, natuurlijke laxeermiddelen, planten slankheidsprodukten, alle soorten tabletten, capsules en ampules op natuurlijke basis, produkten voor sporten, enz.

Voetreflexologie
Reflexologie is wellicht één van de oudste gezondheidstherapieën die er bestaan. Aanwijzingen doen vermoeden dat deze methode reeds 5000 jaar oud is.
Ene dokter Fitzgerald (USA) ontdekte deze primitieve maar afdoende therapie bij de Indianen en blies ze nieuw leven in (1916). Uiteraard wordt in 1994 op een meer moderne en wetenschappelijke manier reflexologie toegepast.
Bij een behandeling kan je je verwachten aan een krachtige drukpuntmassage op beide voeten. De ervaren therapeut(e) kent de relatie tussen het lichaam en de overeenstemmende zones op de voeten, zo krijgt hij-zij een beeld van je lichaamsconditie. Een verstoring in het energetisch systeem (=ziekte) is voelbaar aan de huidtonus. De therapeut(e) zal via drukpuntmassage de energiestroom stimuleren of reguleren waardoor het lichaam zich geleidelijk
gaat herstellen. Een gezond persoon kan ook gebruik maken van reflexologie. Je kan in optimale conditie gebracht worden voor uitzonderlijke prestaties in examentijd en sport. Zelfs een lymfedrainage via het voetenpaar is mogelijk.
Pluspunt bij deze massagevorm is dat je niet uit de kleren moet, je kan zonder schroom naar een therapeut toe.
Anderzijds is het ontspanningselement niet te verwaarlozen: een goed masseur zoekt naar het evenwicht tussen een intense en een deugddoende massage. Niet alleen gezondheid maar ook genieten is hier aan de orde.

Wicca
Het woord Wicca is afgeleid van het Engelse `Witchcraft`, wat wijsheid betekent.
Véél meer dan het beoefenen van een natuurreligie, bestaat wicca vooral uit een manier van `zijn`, die eer betoont aan de goddelijke kern van de mens.
Wicca zijn mensen die de wijsheid beoefenen als een samensmelting van kennis, levenservaring en persoonlijk evenwicht. Het vergt een zo ruim mogelijke ontplooiing van alle talenten en een zuivere ethiek: heksen staan in dienst van de goden én van de mensen.
Dit is geen simpele taak; het vergt inzet, loslaten en vooral overgave. Een vorming dus voor mensen die veel verder willen zien.

Woonbiologie
Gezond bouwen en wonen is één van de vele facetten van de nog steeds groeiende gezonder-leven-beweging. De schadelijke invloeden voor mens en milieu, die in de conventionele bouw aan het licht zijn gekomen, vormden de voedingsbodem voor de zogenaamde bouwbiologie, die in de late zeventiger jaren in Duitsland ontstond.
Ondertussen zijn de problemen met b.v. te hoge radioactiviteit en waterdampdichtheid van bouwmaterialen, asbest (nu ook met minerale wol), vlieg-as, formaldehyde, pentachloorfenol, het wonen onder hoogspanningskabels, aard- en elektromagnetische stoorzones, enzovoort, in ruime kring bekend.Voor bouw en verbouwing, wooninrichting of opknapbeurt, staan thans bouwbiologisch onderlegde ontwerpers en uitvoerders ter beschikking.
Gespecialiseerde handelaars verkopen verantwoorde verf, meubelen, slaapcomfort, enzoverder. En aangezien gezonder wonen bij de keuze van een bouwplaats aanvangt, telt de sektor ook geobiologen die o.a. schadelijke abnormaliteiten op de bouwplek opsporen.

Yoga
Yoga is een proces van Bewustwording, waarbij de technieken niet als doel maar als middel worden. Niet het resultaat, maar de beleving en de ervaring is het belangrijkste.
De voornaamste vormen van yoga zijn:
1. Hatha yoga
A. Lichaamshoudingen: zij ontspannen het spierstelsel en maken het lichaam veerkrachtig, schoon en lenig.
B. Ademhalingsoefeningen: kalmeren het zenuwstelsel en maken het sterker
C. Relaxatie: maken het denken rustig door beheersing en concentratie; het geeft terug zelfvertrouwen
2. Jnana yoga - yoga van kennis: filosofie en schriften worden bestudeerd om inzicht te krijgen in de zin van het leven
3. Bhakti yoga - yoga van het gevoel: waarbij je spiritueel gevoel ontwikkeld wordt door b.v. het zingen van mantra`s en spirituele gezangen
4. Karma yoga - yoga van handeling: de yoga van liefde tot anderen; handelen zonder verlangen naar resultaat
5. Raya yoga - de koninklijke yoga: yoga van zelfkennis door het beoefenen van meditatie
Alle vormen samen noemt men Integrale yoga.

Zen
Zen is door westerlingen meestal alleen gekend als een vorm van meditatie. Zen is echter een levenskunst, een manier van leven die zich uitstrekt over alle activiteiten van de mens. Deze Japans georiënteerde levensbeschouwing kent vele takken en specialiteiten, maar het basisdoel blijft nog steeds de volledige verlichting van de mens door de ontdekking van zijn eigen `ik`.

Zwangerschapsbegeleiding
Zwanger zijn is meer dan negen maanden wachten. Je kan het beleven als het opbouwen van een kunstwerk: de mens is toch wel een uitermate belangrijke schakel in onze samenleving? Rond zijn welzijn, zijn ontplooiing draait alles. Dit welzijn wordt reeds opgebouwd vanaf de conceptie door de leefwijze en belevings- en denkwereld van de moeder en de inwerking van haar omgeving. Zij kunnen dus reeds heel wat poitieve elementen aanbrengen naar de foetus toe door reeds voor de geboorte een innig kontakt op te bouwen. `Een kind onder het hart dragen` is een wijze uitdrukking van de volksmond. Men heeft altijd geweten in oude culturen dat deze periode een bijzondere leefwijze vereiste. Dat warmer, natuurlijke proces van opbouw wordt heden ten dage enorm bedreigd door onze materialistische benadering van zwangerschap en de omstandigheden van stress waarin de zwangere vaak leeft.
Tijd maken om met de natuur mee te werken tijdens deze negen maanden wordt uitermate belangrijk indien we de generaties van morgen sterke wortels willen meegeven. Zoek dus naar gezonde, evenwichtige voeding, maar ook naar een inspirerende omgeving en een intense beleving van de zwangerschap. Muziek, poëzie, kleur, natuur en harmonie kunnen daarin zeer veel aanbrengen.
De geboorte is eveneens voor het kind een ZEER beslissend moment in zijn leven en is dus liever niet over te laten aan het toeval of aan een koude en routinematige behandeling. Al deze indrukken worden immers geregistreerd en geven het kind mee richting.

Zweethut
De zweethut is een van de ceremonies van de Indianen van Amerika. Het is een natuurlijke sauna, doch met een zekere ceremonie omgeven. Het is een zuivering van lichaam en geest.
De opbouw: een geraamte van wilgentakken, overdekt met huiden (thans oude dekens en lakens). Cirkelvormig van opbouw heeft het een doosnede van ongeveer twee à drie meter. In het midden wordt er een put van 50 à 60 cm met een diepte van 30 cm gegraven. De vuurput zelf bevindt zich op ongeveer 3 meter van de zweethut. Er worden 20 à 30 stenen (keien) in een groot vuur verhit. Als de ceremonie begint brengt de vuurman het aantal stenen dat gevraagd wordt naar binnen (5 of 6) en de opening wordt gesloten.
De bedoeling is je weer in de moederschoot (aarde) te begeven, terug naar je eigen `ik`-zijn. Geest en lichaam krijgen een zuivering. De symboliek die gebruikt wordt is eenvoudig en toch juist daardoor zo krachtig. Ze behoort tot de oerkrachten.