Kopie van `AlternatieveGids.com - Lexicon`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


AlternatieveGids.com - Lexicon
Categorie: Religie en filosofie > Alternatief
Datum & Land: 10/03/2007, BE
Woorden: 12


Astro-archeologie
Waren de goden buitenaardsen? Moeten we de oorsprong van de mensheid in de sterren gaan zoeken? Is de mensheid een `wetenschappelijk experiment` van hoogontwikkelde buitenaardsen of is de mens rechtstreeks afkomstig uit het Licht? Zoeken buitenaardse beschavingen een nieuwe thuis op onze planeet of gaan ze ons op het laatste nippertje (voor de grote ramp) helpen evacueren? Lieten ze mysterieuze bouwwerken voor ons na, en wat hebben die voor ons te betekenen?
Waarin ligt de eigenlijke redding van de mensheid? Is Jezus, de Christus, ons komen verlossen van het juk van de goden (buitenaardsen)? Laten wij ons naief-enthousiast verleiden tot een intergalactisch avontuur dat, hoewel hoogintelligent, toch nog geankerd is in de dualiteit? Hebben de buitenaardsen ook een hoogontwikkelde intelligentie van het Hart of is Liefde voor hen louter een mentale opvatting waarvan zij handig gebruik maken om een mensheid te manipuleren die snakt naar liefde?
Een toekomstige ontmoeting met buitenaardsen lijkt hoe langer hoe reëler te worden en vormt een uiterste uitdaging voor ons onderscheidingsvermogen inzake waardesystemen. Het spoort ons ook aan het beeld te onderzoeken dat wij hebben van onszelf als minderwaardig, als evenwaardig of als meerwaardig ten opzichte van hen. En waar ligt onze echte waarde?
Een ware stretching voor hart en geest!

Astrologie
De mens leeft op aarde ingebed in een web van zichtbare en onzichtbare krachten, zoals de invloed van de seizoenen, de zwaartekracht, kosmische straling enzovoort. De aarde is een onderdeel van het zonnestelsel en beweegt volgens een wetmatige cyclische beweging samen met de andere planeten rond de zon. Het zonnestelsel beschrijft op zichzelf een baan rond een grotere ster van de melkweg, enzoverder. Mens en Universum zijn - energetisch - één; de planeetposities aan de hemel op een bepaald ogenblik zijn m.a.w. een afspiegeling van wat er op dat moment op aarde gebeurt. Door de cyclische, wetmatige beweging van de planeten kunnen uit zo`n momentopname ook verdere ontwikkelingen afgeleid en voorzien worden. Op de mens betrokken voert dit tot de geboortehoroscoop: een hemelkaart voor het ogenblik van geboorte. Astrologie is het oeroude stelsel dat via de symboliek van planeten, dierenriemtekens, huizen en aspecten, toelaat om de kosmische gegevens te vertalen naar het leven op aarde: de geboortehoroscoop toont het karakterpotentieel waarmee iemand geboren wordt. Gaven en talenten, maar ook stoorvelden en conflictgebieden in het leven, worden herkenbaar samen met ontwikkelingsmogelijkheden en groeiperioden (waaruit men dan soms voorspellingen pleegt af te leiden). In omgekeerde beweging toont de horoscoop niet alleen hoe iemand in elkaar zit, maar ook vanwaar conflictsituaties in het leven afkomstig zijn; bovendien kan het psychische potentieel (de ziel) dat door de horoscoop weerspiegeld wordt, eveneens vertaald worden naar het niveau van het fysieke bestaan (het lichaam), en het spirituele niveau (de geest).

Edelstenen
Mooie natuurstenen en hun fonkeling hebben de mens altijd aangetrokken. Eenmaal ontgonnen vinden ze als ruw mineraal ofwel bewerkt hun weg naar de mens. Amethist met zijn spitse punten werd vroeger in drinkbekers verwerkt als bescherming tegen dronkenschap. Van bergkristallen met zijn zeshoekige toppen dacht men ten onrechte dat het gestold ijs was. Kwarts is goed gekend van de kwartsuurwerken. Om de ogen te verbeteren waren de vroegere brilglazen uit aquamarijn of smaragd geslepen.
Vandaag worden mineralen nog steeds beschouwd als heelstenen. Dit zijn dan voornamelijk trommelsteentjes, die als knuffelstenen gekoesterd of aan een hangertje als gezondheidssteentje gedragen worden.
Edelstenen van een hoge kwaliteit worden als cabochons (met één halfrond vlak) ofwel in facetten geslepen. Deze worden voor sieraden gebruikt, zoals voor ringen, hangers, kralen, oorknoppen, clips, armbanden ...
Een greep uit de doelstellingen van het mineralenrijk:
-voor de verzamelaar: de studie van kristallen
-voor de hulpzoekende, zowel geestelijk als lichamelijk, bieden ruwe kristallen of getrommelde stenen soelaas door plaatsen in huis of op het lichaam te onstoren en zo helingen te verrichten
-als sieraad, gedragen of uitgestald, schenken mineralen hun schoonheid. En reken maar, dit kan naar ieders beurs.

Esoterische Kunst
Allerlei kunstvormen waarbij uit de spirituele, esotherische of magische wereld geput wordt voor de inspiratie. Dit komt dan in de vorm van schilderijen, postkaarten, posters, zijde- of andere doeken, beelden, aardewerk of andere uitingsvormen.
Deze kunstwerken zijn meestal van een zodanige mystieke schoonheid, dat ze de mens automatisch verheffen tot hogere gebieden van bewustzijn of inspireren tot het meest hoge wat hij in zich heeft.
Een kenmerkend verschijnsel is de schitterende, lichte uitstraling van het geheel, dat ons verwijst naar onze oorspronkelijk staat van zijn als lichtwezens. Het aanschouwen van zulke creaties verwarmt het hart en is voeding voor de ziel, die haar thuis herkent.

Hypnose
Praktisch altijd trekken de mensen verwonderd hun wenkbrauwen op als ze horen dat je je met hypnose bezighoudt. Hypnose blijft nog altijd een begrip waar helaas heel wat onbegrip rond hangt.
Hypnose kan echter goed aangewend worden om mensen te helpen. Eigenlijk kunnen alle situaties aan bod komen waarin we verandering willen brengen, maar waar we niet in slagen als we enkel en alleen op onze wil steunen. Via hypnose worden we stukken beter in staat gesteld gebruik te maken van de haast onbegrensde mogelijkheden van het onbewuste. Daarbij kan het gaan over stoppen met roken, afslanken, vaster slapen, meer geconcentreerd studeren en examens afleggen, betere sportprestaties,....
Wat hypnose is en wat er nu precies gebeurt bij het in hypnose zijn, is nog altijd niet definitief uitgemaakt. Hypnose blijkt een toestand te zijn van geconcentreerde aandacht, waarbij het onbewuste open staat en waarbij suggesties vlot opgenomen en zonder veel commentaar uitgevoerd worden. Een goede hypnotiseur kan ze aanwenden om zichzelf en anderen te helpen.
Wat gebruikt kan worden, kan ook misbruikt worden. Laat je daarom niet hypnotiseren door iemand die daartoe geen degelijke opleiding gevolgd heeft. Vraag vooraf informatie over de hypnotiseur tot wie je je wil wenden en over de opleiding die hij-zij gevolgd heeft. Onder alle koren is er kaf. Wees kritisch.

Iriscopie
Iriscopie is een alternatieve medische diagnose methode die gebruik maakt van het gegeven dat de bezenuwing van onze organen aan de oppervlakte komt in de iris of het regenboogvlies (= gekleurd deel van de ogen), waarbij elk orgaan en ieder systeem in principe een specifieke plaats heeft in die iris.
De iriscopist is gespecialiseerd in het interpreteren van tekens, pigmenten en structuren in de iris. Buiten de iris wordt eveneens veel informatie bekomen uit de pupil, haar grootte, haar vorm en eventueel afwijkingen in de pupilrand. Het wit van het oog (sclera) verschaft ook veel waardevolle gegevens.
Erg belangrijk bij de irisdiagnose is haar mogelijkheid om aan preventieve genezing te doen, want vooraleer de ziel de ziekte meedeelt aan het lichaam, laat ze dat eerst weten in de iris.
Voor het stellen van een irisdiagnose wordt gebruik gemaakt van een loupe, een speciaal fototoestel of een irismicroscoop. Van recente datum is de video-opname waarbij de patiënt dadelijk mee op het scherm kan kijken en nauw betrokken wordt bij de bespreking van zijn irisbeelden.
Tot slot toch even aanstippen dat iriscopie geen absolute diagnose methode is, maar een erg doeltreffende ondersteuning van andere reguliere of alternatieve diagnose technieken. Het anamnese gesprek staat centraal.

Kindgerichte therapieen
Als kind ben je in deze maatschappij het zwakst. Doordat er te weinig begrip is van de zin van het leven in het algemeen, worden kinderen van in de zwangerschap en bij de geboorte reeds verkeerd behandeld.
Kind-gerichte therapieën zijn daarom in de eerste plaats gericht op informatie geven, bewust maken van de ouders over een gezonde levens- en voedingswijze, een natuurlijke geboorte, het belang van kinderziektes, zuiveringsziektes, enzoverder. Daardoor wordt reeds veel leed voorkomen. Maar gelukkig is er altijd hoop, vooral voor het kind dat vanuit zijn open kind-zijn zeer goed reageert op natuurgeneeswijzen en spirituele genezing.
Kind-gerichte therapieën richten zich zowel tot baby`s met hun typische klachten (darmkrampen, luieruitslag, eczeem, ...) als tot kleuters, schoolgaande kinderen en ook pubers.
Niet alleen fysieke klachten (acute of chronische) kunnen opgelost worden door bewustwording en therapie, maar ook psychische problemen zoals angsten, bedplassen, leermoeilijkheden, enzovoort.
En tenslotte kan er gepraat worden over de opvoeding.

Kinesiologie - T.F.H.
Kinesiologie en Touch for Health zijn typische manieren van testen van spieren en spiergroepen, door controle van hun weerstand, waardoor heel wat informatie over het lichaam en disfunkties kan verkregen worden. Nadien volgt een specifieke behandeling die heel wat verlichting kan brengen, waarbij de `bewegingsleer` als basis dient.

N.E.I.
Neuro Emotionele Integratie.
Het onbewuste is het innerlijk systeem dat bijna alles voor je regelt. Het zorgt er o.a. voor dat je emoties-gevoelens verwerkt. Je gedrag is gebaseerd op eerder opgedane ervaringen. Sommige ervaringen zijn wel verstandelijk maar niet emotioneel verwerkt waardoor je uit balans raakt, de zogenaamde emotionele blokkade. Deze blokkades weerhouden je ervan het leven te leiden zoals jij dat eigenlijk wilt.
NEI, Neuro-Emotionele-Integratie, is rond 1994 ontwikkeld door de Nederlander Roy Martina. Hij combineerde klassieke psychotherapie met o.a. NLP en diverse Oosterse Geneeswijzen. Uitgaande van je vooropgezet doel communiceert je NEI-coach via een spiertest met het onbewuste en spoort onverwerkte en-of onbewuste emoties op. Je kan deze en andere blokkades dan veilig en onder begeleiding van je NEI-coach accepteren en loslaten. Op deze manier kan je de kwaliteit van je leven substantieel verbeteren en meer van je leven genieten.

N.L.P.
Neuro Linguistische Programmering is de studie der structuur der menselijke ervaring en meer specifiek daarin de communicatie. Ontstaan uit de onderzoeken van Richard Bandler (Gestalt therapeut) en John Grinder (Prof in de Linguistiek), baseert NLP zich op de studie en de analyse van het werk van grote therapeuten en van mensen die -op hun terrein- in hun communicatie en leven succesvol zijn.
Deze studie leidde tot de formulering van een reeks principes en strategieën die de basis vormen voor een succesvolle communicatie, wat het terrein ook moge zijn. NLP leert ons dat het succes in onze communicatie zowel met onszelf, met anderen, als met de omgeving in het algemeen, volledig afhankelijk is van `hoe` we communiceren (vorm), en niet van `wat` we communiceren (inhoud). Meer algemeen betekent dit dat succes afhankelijk is van hoe we met de dingen omgaan (vorm), eerder dan van datgene waarmee we omgaan (inhoud).
NLP benadrukt zeer sterk de functie van de taal (linguistiek). Door taal programmeren we onze ervaringen, die dan neurologisch (geheugen, automatische reakties, enz.) worden verankerd.
Vandaar: Neuro Linguistische Programmering.

Numerologie
De getallenleer is reeds zo oud als de mens kan tellen en rekenen. Stelselmatig ontdekte en herkende hij de eigenschappen van getallen en ging die dan bewust gebruiken en toepassen in het dagelijkse leven. Op een bepaald moment ging men ook het alfabet omzetten in cijfers, zodat namen konden omgerekend worden. Er werden verschillende methoden gevonden om uit geboortedatum en -naam gegevens te distileren over je karakter, aanleg en mogelijkheden, welke je kunnen helpen bij keuzes of beslissingen in je leven. Je kan op deze manier een betere kijk krijgen op jezelf, je kinderen of een partner.
Je kan deze zaken allemaal zelf berekenen en de verklaringen opzoeken in een boek over numerologie! Maar niet iedereen heeft de tijd of de interesse om dit zelf te doen. Daarom kan je ook bij een numeroloog gaan voor een persoonlijk consult dat, gezien het rekenwerk en de uren consult, niet direkt erg goedkoop uitvalt, maar het voordeel heeft dat alles haarfijn voor jou uit de doeken gedaan wordt.
Een andere mogelijkheid is een analyse met de computer: mooi leesbaar uitgeprint, uitgebreid en toch goedkoop, je hoeft je niet te verplaatsen of er tijd voor uit te trekken. De teksten neem je zelf door op het voor jou gepaste
moment, zo dikwijls als je daar behoefte of nood aan hebt. De interpretatie en het gebruik ligt volledig in je eigen handen, wat best leerrijk en boeiend is!

Sjamanisme
Het Sjamanisme is een duizenden jaren oude en beproefde methode om genezing tot stand te brengen. Genezing tussen lichaam en geest, tussen mens en natuur, tussen mensen onderling en genezing tussen de mens en zijn spirituele bron.
Een wezenlijk kenmerk van het sjamanisme is dat het erkent dat alles wat bestaat leeft, dat alles en iedereen een ziel of bewustzijn heeft en dat alles met elkaar verbonden is. De Sjamaan werkt vaak met de niet-fysieke realiteit. Door middel van trance `reist` hij als het ware naar die niet-alledaagse werkelijkheid om uit te zoeken wat er gedaan kan worden om genezing of harmonie te bewerkstelligen. Dat kan hij door simpele en doeltreffende rituelen te doen, zoals `negatieve` (misplaatste) energie weg te halen (power extraction), soul retrieval (een deel van de ziel terughalen dat zich heeft teruggetrokken bij een zware schok of trauma), of te werken met kruiden of de klanken van de stem, om er een paar te noemen.
Sjamanisme, al eeuwenoud en nog steeds actueel, omdat het werkt!