Kopie van `CMSCenter.be woordenlijst`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


CMSCenter.be woordenlijst
Categorie: Management > Content management
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 7


API
Kort voor Application Programming Interface, een interface tussen softwaretoepassingen of hardware en software die bijvoorbeeld toelaat applicaties te ontwikkelen waarbij beide systemen snel en eenvoudig kunnen worden geïnterconnecteerd.

Application service provider
Afgekort: ASP. In Web Content Management gaat het om een bedrijf dat zijn WCMS aanbiedt op on-demand of op webgebaseerde basis, zonder dat er dus een serverinstallatie bij de klant gebeurt maar waarbij de software op het platform van de ASP draait en via internet tegen een bepaald bedrag (meestal huurbedrag) wordt gebruikt door de klant. Wordt ook vaak gebruikt bij Web Analytics, E-mail marketing platformen en zo meer. ASP staat ook voor Active Server Pages, een dynamische internettaal van Microsoft.

ASP
Kort voor Application Service Provider. In Web Content Management gaat het om een bedrijf dat zijn WCMS aanbiedt op on-demand of op webgebaseerde basis, zonder dat er dus een serverinstallatie bij de klant gebeurt maar waarbij de software op het platform van de ASP draait en via internet tegen een bepaald bedrag (meestal huurbedrag) wordt gebruikt door de klant. Wordt ook vaak gebruikt bij Web Analytics, E-mail marketing platformen en zo meer. ASP staat ook voor Active Server Pages, een dynamische internettaal van Microsoft.

BPM
Afkorting voor Business Process Management. Business Proces Management gebruikt Workflow tools en Business Proces modeleertools zoals BPML voor het beheren en monitoren van zakelijke processen. Een Business Process is daarbij een abstract concept dat een bepaald aspect van de bedrijfsvoering beschrijft in diverse deelaspecten en deelstappen. Door het opsplitsen van die individuele processen in kleinere stappen kunnen ze beter worden beheerd.

CSS
Kort voor Cascading Style Sheet. Een internettechniek om de vorm en inhoud van een webpagina te scheiden. Een Style Sheet beschrijft diverse vormelijke en grafische aspecten van de website die dan snel en makkelijk kunnen worden gerepliceerd binnen de hele website. Op die manier bereikt men een consistente site-opmaak. Als het ware de online variante van de stijlgidsen die auteurs van boeken en tijdschriften gebruiken.

DMS
Kort voor Document Management Systeem. Dit soort van systemen is gebouwd met als doel bedrijven en organisaties te helpen bij het creëren en beheren van documenten. Belangrijk is het installeren van een centrale databank en een strakke workflow die de business-regels van de organisatie respecteert. Metadata-informatie vormt een belangrijk informatie aspect in een DMS. Er bestaan DM systemen die enkel tot op document niveau gaan, maar ook gevorderde DM systemen die tot op paragraaf niveau beheerfuncties bieden.

WCM
Koer voor Web Content Management De meest voorkomende categorie binnen de CMS-wereld en daarom vaak gewoon ‘CMS’ genoemd, wat eigenlijk een verzamelnaam is. Web content management betreft het beheer van alle informatie op een website: zowel de tekstuele content of inhoud, als audiovisuele content, marketingmateriaal… Naast het beheer, de plaatsing en het updaten van de webcontent, maken de meeste WCMS-applicaties het mogelijk om diverse beheerprofielen af te bakenen (zo heeft een webmaster klassiek meer rechten dan een contributor), om de workflow te beheren (versiebeheer, wanneer gaat wat online en welke controles moeten worden uitgevoerd), de navigatiestructuur vast te leggen, enzovoort. High-end systemen maar ook meer en meer low end systemen voorzien functies voor multisite-beheer, multi-language beheer (diverse websites met diverse talen binnen één WCSM-omgeving), evenals de integratie met andere bedrijfstoepassingen zoals CRM (klantenrelatiebeheer), marketing-communicatie… Het CMS speelt vaak een centrale rol waarop e-mail platformen, marketing automation en aanverwante worden aangesloten.