Kopie van `CMSCenter.be woordenlijst`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


CMSCenter.be woordenlijst
Categorie: Management > Content management
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 22


API
Kort voor Application Programming Interface, een interface tussen softwaretoepassingen of hardware en software die bijvoorbeeld toelaat applicaties te ontwikkelen waarbij beide systemen snel en eenvoudig kunnen worden geïnterconnecteerd.

Application service provider
Afgekort: ASP. In Web Content Management gaat het om een bedrijf dat zijn WCMS aanbiedt op on-demand of op webgebaseerde basis, zonder dat er dus een serverinstallatie bij de klant gebeurt maar waarbij de software op het platform van de ASP draait en via internet tegen een bepaald bedrag (meestal huurbedrag) wordt gebruikt door de klant. Wordt ook vaak gebruikt bij Web Analytics, E-mail marketing platformen en zo meer. ASP staat ook voor Active Server Pages, een dynamische internettaal van Microsoft.

ASP
Kort voor Application Service Provider. In Web Content Management gaat het om een bedrijf dat zijn WCMS aanbiedt op on-demand of op webgebaseerde basis, zonder dat er dus een serverinstallatie bij de klant gebeurt maar waarbij de software op het platform van de ASP draait en via internet tegen een bepaald bedrag (meestal huurbedrag) wordt gebruikt door de klant. Wordt ook vaak gebruikt bij Web Analytics, E-mail marketing platformen en zo meer. ASP staat ook voor Active Server Pages, een dynamische internettaal van Microsoft.

BI
Kort voor Business Intelligence. Business Intelligence is het geheel van oplossingen en technieken voor het verzamelen, opslaan en analyseren van bedrijfskritische data uit uiteenlopende bedrijfsplatformen. Door het combineren en structuren van die data kan een geheel van dashboards worden opgesteld dat vaak op grafische wijze aan diverse types managers een individualiseerbaar instrument biedt om de performantie van het bedrijf te monitoren binnen de relevante onderdelen waarvoor die managers verantwoordelijk zijn. Die snelle toegang tot relevante parameters vormt het vertrekpunt voor een eventuele snelle bijsturing van bepaalde bedrijfsprocessen.

BPM
Afkorting voor Business Process Management. Business Proces Management gebruikt Workflow tools en Business Proces modeleertools zoals BPML voor het beheren en monitoren van zakelijke processen. Een Business Process is daarbij een abstract concept dat een bepaald aspect van de bedrijfsvoering beschrijft in diverse deelaspecten en deelstappen. Door het opsplitsen van die individuele processen in kleinere stappen kunnen ze beter worden beheerd.

Breadcrumbs
Een term uit de website-navigatie. Breadcrumbs zijn navigatieonderdelen waarbij de surfer kan zien op welk niveau van de website hij zich bevindt en waarbij hij eenvoudig kan doorklikken naar een bovenliggende structuur. Een voorbeeld van een ‘breadcrumb’ is ‘Home > Bedrijfsinfo > Persberichten’.

Business Intelligence
Afgekort: BI. Business Intelligence is het geheel van oplossingen en technieken voor het verzamelen, opslaan en analyseren van bedrijfskritische data uit uiteenlopende bedrijfsplatformen. Door het combineren en structuren van die data kan een geheel van dashboards worden opgesteld dat vaak op grafische wijze aan diverse types managers een individualiseerbaar instrument biedt om de performantie van het bedrijf te monitoren binnen de relevante onderdelen waarvoor die managers verantwoordelijk zijn. Die snelle toegang tot relevante parameters vormt het vertrekpunt voor een eventuele snelle bijsturing van bepaalde bedrijfsprocessen.

Business Process Management
Afgekort BPM. Business Proces Management gebruikt Workflow tools en Business Proces modeleertools zoals BPML voor het beheren en monitoren van zakelijke processen. Een Business Process is daarbij een abstract concept dat een bepaald aspect van de bedrijfsvoering beschrijft in diverse deelaspecten en deelstappen. Door het opsplitsen van die individuele processen in kleinere stappen kunnen ze beter worden beheerd.

Cascading Style Sheet
Kort: CSS. Een internettechniek om de vorm en inhoud van een webpagina te scheiden. Een Style Sheet beschrijft diverse vormelijke en grafische aspecten van de website die dan snel en makkelijk kunnen worden gerepliceerd binnen de hele website. Op die manier bereikt men een consistente site-opmaak. Als het ware de online variante van de stijlgidsen die auteurs van boeken en tijdschriften gebruiken.

Content
Letterlijk vertaald betekent ‘content’ inhoud. In zijn boek ‘The Content Management Bible’ wijst auteur Bob Boiko terecht op de letterlijke betekenis van het woord inhoud: iets wat vervat zit in iets anders (bijvoorbeeld de ‘inhoud’ van een fles). Door hierop de aandacht te trekken wijst Boiko op een cruciaal element van content: content is namelijk informatie die als het ware verpakt zit in een resem beschrijvende data (de ‘metadata’) die diverse parameters toevoegt aan het content-element. Die metadata kunnen bijvoorbeeld zijn: het type content (een nieuwsbericht, een persbericht, een artikel, een Frequent Asked Question, de tekst van een nieuwe webpagina…), de publicatiegegevens (datum, auteur,…), eventueel de doelgroep (wat dan weer een geïndividualiseerde benadering van de surfer toelaat in functie van diens profiel), en zo meer.

Content management
Content management is het automatische beheer van informatie, beelden, teksten en dies meer op websites en andere digitale platformen. Terwijl Content Management in de ruime zin slaat op het beheer van het productieproces, de workflow, de distributie, de aanpassing en het doorzoeken van content, richt het Web Content Management zich zoals de naam al aanduidt op deze bedrijfsprocessen binnen een specifieke omgeving: het web.

CSS
Kort voor Cascading Style Sheet. Een internettechniek om de vorm en inhoud van een webpagina te scheiden. Een Style Sheet beschrijft diverse vormelijke en grafische aspecten van de website die dan snel en makkelijk kunnen worden gerepliceerd binnen de hele website. Op die manier bereikt men een consistente site-opmaak. Als het ware de online variante van de stijlgidsen die auteurs van boeken en tijdschriften gebruiken.

DAM
Kort voor Digital Asset Management. Digital Asset Management is een vorm van content-en documentbeheer die zich specifiek richt op het beheer (opslag, opvragen, hergebruik, beheer) van multimediale bestanden zoals afbeeldingen, video en audio. Digital Asset Management bevat meestal ook aandacht voor het digitaal rechtenbeheer (Digital Rights Management) van die bestanden. Indien een DAM ook productinformatie beheert en ook toelaat om automatisch te publiceren naar papieren catalogi of e-catalogues, dan spreken we ook van een Product & Catalog Content Management systeem (PCCM) of een Product Information Management systeem (PIM).

Digital Asset Management Systeem
Afgekort: DAM. Digital Asset Management is een vorm van content-en documentbeheer die zich specifiek richt op het beheer (opslag, opvragen, hergebruik, beheer) van multimediale bestanden zoals afbeeldingen, video en audio. Digital Asset Management bevat meestal ook aandacht voor het digitaal rechtenbeheer (Digital Rights Management) van die bestanden. Indien een DAM ook productinformatie beheert en ook toelaat om automatisch te publiceren naar papieren catalogi of e-catalogues, dan spreken we ook van een Product & Catalog Content Management systeem (PCCM) of een Product Information Management systeem (PIM).

Digital Rights Management
Afgekort: DRM. Het beheer van de auteursrechten op content en allerhande relevante informatie. Maakt soms deel uit van systemen van DAM. Sommige systemen gaan hierin heel diep, bijvoorbeeld in de mediasector waar rechtengegevens worden bijgehouden over foto- en videomateriaal, wanneer en hoe deze gepubliceerd of uitgezonden mogen worden en onder welke voorwaarden.

DMS
Kort voor Document Management Systeem. Dit soort van systemen is gebouwd met als doel bedrijven en organisaties te helpen bij het creëren en beheren van documenten. Belangrijk is het installeren van een centrale databank en een strakke workflow die de business-regels van de organisatie respecteert. Metadata-informatie vormt een belangrijk informatie aspect in een DMS. Er bestaan DM systemen die enkel tot op document niveau gaan, maar ook gevorderde DM systemen die tot op paragraaf niveau beheerfuncties bieden.

Document Management Systeem
Afgekort: DMS. Dit soort van systemen is gebouwd met als doel bedrijven en organisaties te helpen bij het creëren en beheren van documenten. Belangrijk is het installeren van een centrale databank en een strakke workflow die de business-regels van de organisatie respecteert. Metadata-informatie vormt een belangrijk informatie aspect in een DMS. Er bestaan DM systemen die enkel tot op document niveau gaan, maar ook gevorderde DM systemen die tot op paragraaf niveau beheerfuncties bieden.

DRM
Afkorting van Digital Rights Management. Het beheer van de auteursrechten op content en allerhande relevante informatie. Maakt soms deel uit van systemen van DAM. Sommige systemen gaan hierin heel diep, bijvoorbeeld in de mediasector waar rechtengegevens worden bijgehouden over foto- en videomateriaal, wanneer en hoe deze gepubliceerd of uitgezonden mogen worden en onder welke voorwaarden.

ECM
Kort voor Enterprise Content Management. Dit soort van systemen beheert bedrijfscontent. Centraal in een ECM systeem vindt men WCM uitgebreid met DM en DAM functionaliteiten. Workflow en collaboratie zijn sterk aanwezig.

Enterprise search
Enterprise search is het geheel van technieken en tools die het voor bedrijven mogelijk maken om op een efficiënte, snelle en intelligente wijze in reële tijd toegang te krijgen tot informatie, die informatie op te halen en ze te analyseren. De systemen werken daarbij onafhankelijk van het dataformaat of ondersteunen een brede waaier aan dataformaten.

WCM
Koer voor Web Content Management De meest voorkomende categorie binnen de CMS-wereld en daarom vaak gewoon ‘CMS’ genoemd, wat eigenlijk een verzamelnaam is. Web content management betreft het beheer van alle informatie op een website: zowel de tekstuele content of inhoud, als audiovisuele content, marketingmateriaal… Naast het beheer, de plaatsing en het updaten van de webcontent, maken de meeste WCMS-applicaties het mogelijk om diverse beheerprofielen af te bakenen (zo heeft een webmaster klassiek meer rechten dan een contributor), om de workflow te beheren (versiebeheer, wanneer gaat wat online en welke controles moeten worden uitgevoerd), de navigatiestructuur vast te leggen, enzovoort. High-end systemen maar ook meer en meer low end systemen voorzien functies voor multisite-beheer, multi-language beheer (diverse websites met diverse talen binnen één WCSM-omgeving), evenals de integratie met andere bedrijfstoepassingen zoals CRM (klantenrelatiebeheer), marketing-communicatie… Het CMS speelt vaak een centrale rol waarop e-mail platformen, marketing automation en aanverwante worden aangesloten.

Web Content Management Systeem
Afgekort: WCM. De meest voorkomende categorie binnen de CMS-wereld en daarom vaak gewoon ‘CMS’ genoemd, wat eigenlijk een verzamelnaam is. Web content management betreft het beheer van alle informatie op een website: zowel de tekstuele content of inhoud, als audiovisuele content, marketingmateriaal… Naast het beheer, de plaatsing en het updaten van de webcontent, maken de meeste WCMS-applicaties het mogelijk om diverse beheerprofielen af te bakenen (zo heeft een webmaster klassiek meer rechten dan een contributor), om de workflow te beheren (versiebeheer, wanneer gaat wat online en welke controles moeten worden uitgevoerd), de navigatiestructuur vast te leggen, enzovoort. High-end systemen maar ook meer en meer low end systemen voorzien functies voor multisite-beheer, multi-language beheer (diverse websites met diverse talen binnen één WCSM-omgeving), evenals de integratie met andere bedrijfstoepassingen zoals CRM (klantenrelatiebeheer), marketing-communicatie… Het CMS speelt vaak een centrale rol waarop e-mail platformen, marketing automation en aanverwante worden aangesloten.