Kopie van `Ondernemend Vlaanderen - Ondernemen glossarium`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Ondernemend Vlaanderen - Ondernemen glossarium
Categorie: Handel en distributie > Ondernemen
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 6


ambulante handel
Een verkoop is ambulant als die gebeurt buiten de hoofdzetel of vestiging van een bedrijf of buiten de woonplaats van een fysieke persoon. Ambulante handel kan bv. plaatsvinden in het huis van de koper, op de openbare weg, op openbare markten. Hiervoor moet een leurkaart aangevraagd worden bij het gemeentebestuur.

Dna-cheque
Dnacheque staat voor durf-na-advies. Deze cheque maakt professioneel advies goedkoop voor personen die de stap naar het ondernemerschap willen wagen. Prestarters moeten op een doordachte manier aan een onderneming beginnen. Een goed uitgedacht ondernemingsplan en een haalbaarheidsstudie door een gespecialiseerde en erkende adviesinstantie verhogen de slaagkansen van de ondernemer.

Een bedrijvencentrum biedt
kantoren in een aantrekkelijk bedrijfsgebouw, een `all-in` dienstenpakket en coaching en advies.

KMO-programma
Vlaamse KMO`s die willen innoveren in hun producten, processen of diensten, en die voor de realisatie van deze innovatie geconfronteerd worden met nader uit te werken technologische vernieuwingen, kunnen hiervoor financiële steun aanvragen bij IWT-Vlaanderen.

octrooi
Een octrooi is een wettelijk document dat een industrieel eigendomsrecht beschermt met als doel de economische exploitatie ervan veilig te stellen en de onderzoeks- en ontwikkelingsinvesteringen terug te winnen. Het octrooi verbiedt immers aan derden gedurende een bepaalde periode en binnen een bepaalde regio de uitvinding zonder toestemming te vervaardigen, te gebruiken of te verkopen. Een octrooi wordt aangevraagd bij de Dienst voor Intellectuele Eigendom van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

U neemt best volgende gegevens mee
Rijksregisternummer, bankrekeningnummer, vestigingsadres, commerciële benaming, omschrijving van de activiteit, diploma-bewijs van praktijkervaring dat basiskennisbedrijfsbeheer bewijst, diploma-bewijs van praktijkervaring dat eventuele nodige beroepskennis bewijst.