Kopie van `Golfclub De Groene Ster Leeuwarden`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Golfclub De Groene Ster Leeuwarden
Categorie: Sport, welzijn en vrije tijd > Golf
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 21


Abnormale terreinomstandigheden
Elk tijdelijk water, elk stuk grond in bewerking of gat, hoop of spoor op de baan gemaakt door een gravend dier, een reptiel of een vogel.

Air-shot
Wanneer bij een poging tot het slaan van de bal, deze volledige gemist wordt.

Approach shot
Uitdrukking meestal gebruikt voor een korte slag naar de green.

Bunker
Een met zand of ander materiaal gevulde hindernis, meestal een kuil, geplaatst op de fairway of dicht bij de green.

Clubs
De ijzers en woods die een speler gebruikt bij het golfspel. Iedere spelers mag maximaal 14 clubs meenemen op de baan tijdens een wedstrijd.

Cut
Een bepaalde score die het aantal spelers in een toernooi terugbrengt tot een vooraf bepaald aantal. De `cut` volgt meestal na de tweede dag van een toernooi. Er wordt de volgende dag verder gespeeld met de spelers die niet meer slagen dan deze score nodig hebben gehad tijdens de eerste twee dagen.

Eagle
Een score van twee slagen onder de par van de hole.

Eer
Deze term wordt gebruikt om aan te geven dat een bepaalde speler als eerste mag spelen vanaf de afslagplaats. (Deze speler `heeft de eer`). De volgorde van indeling bij een wedstrijd bepaalt wie op de eerste hole de `eer` heeft. Vanaf de tweede hole heeft de speler die de vorige hole heeft gewonnen de `eer` op de eerst volgende hole.

Fore
Waarschuwing die geroepen wordt wanneer u ziet dat een door u geslagen bal mogelijk gevaar kan opleveren voor andere personen op de baan.

Forecaddie
Een forecaddie is een persoon die de spelers tijdens het spel wijst waar hun ballen liggen. Een forecaddie wordt aangesteld door de Commissie.

Foursome
Een partij waarbij twee spelers spelen tegen twee andere spelers, waarbij iedere kant met één bal speelt. De spelers moeten om beurten afslaan van de afslagplaatsen en om beurten slaan bij het spelen van de hole.

Obstakel
Met een obstakel worden alle voorwerpen op de baan bedoeld die `kunstmatig` zijn, zoals bijvoorbeeld ook kunstmatig aangelegde paden en wegen. Uitzondering zijn de voorwerpen die de grenzen van `out of bounds` aangeven zoals bijvoorbeeld een hek of een muur.

Offset hosel
Een golfclub waarbij de kop van de club achter de shaft staat, gezien vanaf de zijkant of bovenzijde van de club.

Out
De eerste negen holes van een achttien holes golfbaan.

Out of bounds (buiten de baan)
Een bal is `out of bounds` wanneer deze zich buiten de grenzen van de baan bevindt, zoals die zijn afgebakend door middel van bijvoorbeeld paaltjes, een lijn of een hek. Tevens geldt als `out of bounds` elk deel van de baan dat door de Commissie als `out of bounds` wordt aangemerkt. De grens van de baan wordt hierbij bepaald door de binnenzijde van deze paaltjes of de rechte palen van het hek (uitgezonderd zijn de schuinstaande steunpalen). Wanneer de grens van de baan wordt afgebakend door een lijn dan is de lijn zelf dus `buiten de baan`.
De grens van `out of bounds` loopt loodrecht omhoog en omlaag, waardoor punten boven of onder de grenslijn tevens als grenslijn gelden.

Outside Agency
Dit is elk voorwerp of levend wezen dat geen deel uit maakt van de partij in matchplay of, in strokeplay, geen deel uitmaakt van de kant van de competitor. Hiermee wordt ook bedoeld een marker, een forecaddie, referee of waarnemer.

Single
Een partij waarbij één enkele speler tegen één andere speler speelt.

Slice
Een bal zo slaan, dat hij door zijdelingse spin een bocht of curve maakt van links naar rechts bij een rechtshandige speler en van rechts naar links bij een linkshandige speler.

Slope rating (SR)
Dit is een beoordeling van de relatieve moeilijkheid van een golfbaan voor een hogere handicap speler ten opzichte van een 0-handicap speler.( ten opzichte van de Course Rating ).
De laagste `Slope Rating` is 55 en de hoogste 155. Een golfbaan met een gemiddelde moeilijkheidsgraad heeft een `Slope Rating` van 113.
Wanneer een `Slope Rating` hoog is, bijvoorbeeld 130, dan betekent dit dat de baan voor een hogere handicap speler relatief moeilijker is dan voor een 0-handicap speler als wanneer de `Slope Rating` bijvoorbeeld 110 zou zijn. Hoe hoger de `Slope Rating`, des te meer slagen zal een speler van zijn totale score mogen aftrekken.

Sweetspot
Het punt van het blad van de golfclub dat wanneer het daar geraakt wordt met een scherp voorwerp het blad van de club niet doet draaien, het `centrale` punt van het clubblad. Het is de optimale plaats waar de bal de club moet raken. Clubs met een oversized blad hebben een grotere sweetspot en geven u dus meer kans de bal goed te raken.

Threesome
Een partij waarbij één enkele speler tegen twee andere spelers speelt, waarbij iedere kant met één bal speelt. De spelers moeten om beurten afslaan van de afslagplaatsen en om beurten slaan bij het spelen van de hole.