Kopie van `FysiWikia - termen uit de foutentheorie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


FysiWikia - termen uit de foutentheorie
Categorie: Wiskunde > Meettechniek
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 4


absolute meetfout
de helft van het interval rond de centrale meetwaarde waarbinnen de werkelijke waarde van de grootheid met een bepaalde waarschijnlijkheid ligt; dit interval geeft de meetonzekerheid aan

oorzaak van meetfout
te zoeken bij meetinstrument, meetmethode, waarnemer of externe factoren

systematische meetfout
afwijking, meestal in dezelfde zin en dikwijls van dezelfde grootte (met daarboven op nog een toevallige meetfout)

theoretische waarde
waarde berekend met een theoretische formule