Kopie van `Syllabus - Cursus webdesign `

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Syllabus - Cursus webdesign
Categorie: Automatisering > webdesign
Datum & Land: 02/02/2011, NL
Woorden: 215


AJAX
Asynchronous JavaScript and XML, is het ontwerp van interactieve webpagina's waarin asynchroon gevraagde gegevens worden opgehaald van de webserver. Daardoor hoeven pagina's niet in hun geheel ververst te worden. Ajax is een manier om interactieve web applicaties te ontwikkelen door een combinatie van technieken te gebruiken, XHTML, CSS, XM...

Ampersand
Het & teken

Apache
De meest algemeen beschikbare HTTP-server op internet. Apache ondersteunt de talen PERL en PHP

Apenstaartje
(at) Apenstaartje - Het @ teken.

Apparaatconflict
Een conflict dat optreedt wanneer dezelfde systeembron aan meerdere apparaten is toegewezen. Systeembronnen zijn onder andere IRQ's (Interrupt Request), DMA-kanalen (Direct Memory Access); I-O-poorten en geheugenadressen.

APIPA
Een voorziening van Windows XP TCP-IP waarmee automatisch een uniek IP-adres uit het bereik 169.254.0.1 tot en met 169.254.255.254 met een subnetmasker van 255.255.0.0 wordt geconfigureerd wanneer het TCP-IP-protocol wordt ingesteld voor dynamisch adresseren en er geen DHCP-protocol (Dynamic Host Configuration Protocol) beschikbaar is.

Applet
Kleine, over het net verspreidbare Java applicatie, die binnen een webbrowser wordt uitgevoerd, en die uit oogpunt van veiligheid onderworpen is aan allerhande restricties.

AppleTalk
De netwerkarchitectuur en netwerkprotocollen van Apple Computer. Een netwerk met Macintosh-clients en een computer waarop Windows 2000 Server of Windows NT Server met Services for Macintosh wordt uitgevoerd; werkt als een AppleTalk-netwerk.

Applicatie
Applicate software is de software waar je als gebruiker bepaalde taken mee kan uitvoeren

ASCII
De afkorting ASCII staat voor American Standard Code for Information Interchange. Met behulp van deze standaardcode worden letters, cijfers en leestekens worden gecodeerd. Zo heeft de letter "A" het ASCII-getal 65 en de letter "a" 97.

ASP
1. Application Service Provider. Een provider die in plaats van een website een applicatie voor je host. 2. Active Server Pages (ASP) is een door Microsoft ontwikkelde technologie om dynamisch webpaginas en complete websites te genereren. Met dynamisch wordt in dit verband bedoeld dat dezelfde code op de webserver verschillende resultaten in de bro...

ASP.NET
De opvolger van ASP. Onderdeel van het .NET Framework van Microsoft. In ASP.NET staat de communicatie met andere software en apparaten centraal en is het mogelijk om zwaardere applicaties te vervaardigen dan met ASP. Een ander groot verschil met ASP is dat u met ASP.NET ingewikkelde pagina's op een simpelere manier kunt maken.

Aspect ratio
De relatieve hoogte en breedte van een grafisch beeld. Door het aspect ratio bij het opnieuw afmeten van een grafisch beeld te bewaren, zorg je ervoor dat de afbeelding niet in elkaar wordt gedrukt.

ATA/IDE
ATA staat voor AT Attachment en IDE voor Integrated Device Electronics. Beide staan voor het zelfde begrip een standaard voor de aansluiting van harde schijven op het moederbord.

ATM
Asynchronous Transfer Mode. Internationale standaard voor telecommunicatie waarbij meerdere soorten verkeer (zoals spraak, video of data) worden omgezet in cellen met een vaste grootte van 53 Byte. Snelheden mogelijk van 155 Mbps of 622 Mbps.

Attachment
Het Engelstalige begrip voor bijlage bij het e-mail bericht.

ATX
Standaard voor formaat en indeling van een moederbord voor de pc.

Avatar
Een avatar is een klein plaatje meestal tussen de 48x48 en 125x125 pixels groot. Ze worden gebruikt als gebruikersplaatjes op fora. Ze staan meestal naast of onder de nickname van een lid.

AVI
Een videofilmpje van een bepaald bestandstype.

Bèta
In de ontwikkeling van software is Beta een aanduiding voor software die nog niet stabiel genoeg is om in productie genomen te worden: betaversie.

Bcc
Blind carbon copy. Als je dit veld invult kun je iemand een kopie sturen van het originele bericht, de geadresseerde kan dit zien

BMP - Bitmap
Een rasterafbeelding is een computerplaatje waarbij van elk pixel de kleur wordt vastgelegd.

Bps
Bits per seconde, geeft de transmissiesnelheid aan

Byte
Een byte is een groep van acht bits die samen worden gebruikt (de herkomst van het woord is het Engelse by eight dat per acht betekent). Een andere (weinig gebruikelijke) benaming van een groep van acht bits is een octet. Een byte kan 256 waarden aannemen.

C
Een programmeertaal, oorspronkelijk alleen bedoeld voor het besturingssysteem Unix, dat algemeen wordt gebruikt voor het ontwikkelen van systemen en softwareC++
Een verbeterde versie van de taal C, die objectgeoriënteerde programmeerfuncties bevat

CC
Carbon copy. Als je dit veld invult kun je iemand een kopie sturen van het originele bericht. De geadresseerde kan dit zien in zijn cc: veld

ccTLD
Country Code Top Level Domains. De landcode voor domeinnamen (.nl voor Nederland, .be voor België, .uk voor het Verenigd Koninkrijk enz.).

CD-R
Afkorting van het Engelse CD-Recordable. Beschrijfbare CD-Rom

CD-RW
Afkorting van het Engelse CD-Rewritable. Een herschrijfbare CD-Rom

CGI
De afkorting CGI staat voor Common Gateway Interface. Dankzij deze techniek kan er een verbinding tot stand worden gebracht tussen o.a. het web, software en databases. CGI-programma's kunnen worden geschreven in diverse programmeertalen als Perl en C. Een veel gebruikte toepassing van CGI zijn formulieren op webpagina's. De ingevoerde gegev...

CGI-BIN
Map op de server waarin CGI-scripts moeten worden gezet.

CGI-script
Common Gateway Interface script. Script ter aanvulling op HTML waarmee je een website dynamisch en interactief maakt. Voorbeelden van standaard CGI-scripts zijn bepaalde webformulieren, counters of een guestbook.

Class A IP-adres
Een unicast-IP-adres met een bereik van 1,0.0.1 tot en met 126.255.255.254. Het eerste octet geeft het netwerk aan en de laatste drie octets geven de host in het netwerk aan.

Class B IP-adres
Een unicast-IP-adres met een bereik van 128.0.0.1 tot en met 191.255.255.254. De eerste twee octets geven het netwerk aan en de laatste twee octets geven de host in het netwerk aan.

Class C IP-adres
Een unicast-IP-adres met een bereik van 192.0.0.1 tot en met 223.255.255.254. De eerste drie octets geven het netwerk aan en het laatste octet geeft de host in het netwerk aan. Gebruik van Network Load Balancing maakt optionele sessieondersteuning voor Class C IP-adressen mogelijk (naast ondersteuning voor enkele IP-adressen) voor clients die gebru...

Client
Een computer welk is gekoppeld aan een centrale computer (Server). De client maakt via de server gebruik van bestanden, printers e.d.

Clientsoftware
Softwareprogramma's die toegang bieden tot netwerkbronnen door een verbinding tot stand te brengen met een server (zie aldaar). Een voorbeeld van een client is een browser zoals Microsoft Internet Explorer of Netscape Navigator

Clip art
Een verzameling (soms wel bibliotheek genoemd) digitale beeldbestanden (tekeningen en-of foto's) die je kunt toevoegen aan je Internet-pagina's.

Cloaking
Letterlijk: in een mantel hullen. Google gebruikt het begrip voor pagina's die aan zoekmachines een andere inhoud voorscho- telen dan die welke de bezoekers te zien krijgen. Cloaking wordt vroeg of laat altijd ontdekt en afgestraft met verwijdering van de volledige website uit de Google-index. Voorbeelden: verborgen tekst om zoekwoorden te gene...

Cluster
Bij de opslag van gegevens is dit de kleinste hoeveelheid schijfruimte die kan worden toegewezen voor het opslaan van een bestand. In alle bestandssystemen die door Windows worden gebruikt, worden vaste schijven georganiseerd op basis van clusters. Deze clusters bestaan elk weer uit een of meer aangrenzende sectoren. Hoe kleiner de clusters zijn, d...

CMYK
Afkorting voor Cyan, Magenta, Yellow en Key (sleutelkleur), het systeem voor het mengen van verf met de verfprimairen cyaan, magenta en geel en de sleutelkleur zwart. Een ander systeem is RGB: het mengen met de lichtprimairen rood, groen en ultramarijn-blauw.

CPU
Central Processing Unit. De centrale chip die al het rekenwerk van de computer doet.

CPE
Customer Premises Equipment. Een technische aanduiding voor een ADSL-modem of ADSL-router.

CS3
Creative Suite 2, zie Adobe.

CSS
Cascading Style Sheet. opmaaksyateem voor webpagina's. Een standaard van de W3C waarin een eenvoudig mechanisme wordt beschreven voor het aanpassen van de opmaak van webpagina's, door het definiëren van lettertypen, kleuren van titels, witruimte tussen alinea's, enz

Cursief
(Engels : italic). De tekst wordt scheef gedrukt

Cursor
De knipperende aanwijzer waarmee op het beeldscherm de positie wordt aangeduid waar tekens worden ingevoegd of je een handeling kunt verrichten.

DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol. Een TCP-IP-protocol waarmee dynamisch een IP-adres wordt toegewezen aan een computer

DHTML
Dynamic HTML is een HTML-code waarmee je je website kunt laten reageren op input van de bezoeker, of waarmee je kunt zorgen dat een pagina er iedere keer anders uitziet dan bij het vorige bezoek.

DLC
(Data Link Control) Een adres dat een unieke aanduiding vormt van een knooppunt in een netwerk. Elke netwerkadapter heeft een DLC-adres of een DLC-id (DLCI). Bij bepaalde netwerkprotocollen, zoals Ethernet en Token Ring, worden uitsluitend DLC-adressen gebruikt. Bij andere protocollen, zoals TCP-IP, wordt een logisch adres in de ...

DLL, Dynamic Link Library
Een 'bibliotheek' met kleine programma's die kunnen worden gebruikt voor het uitvoeren van een groter programma. Zo'n klein DLL-programma zorgt er bijvoorbeeld voor dat het grotere programma kan communiceren met een printer of scanner. Een DLL-bestand is te herkennen aan de extensie 'dll'

DMA
(Direct Memory Access) Een methode voor geheugentoegang waarbij geen gebruik wordt gemaakt van de microprocessor. DMA wordt veel gebruikt voor de directe overdracht van gegevens tussen het geheugen en een randapparaat zoals een schijfstation.

DNS
Domain Name System. De manier waarop domeinnamen worden samengesteld. Systeem dat uit een groot aantal computers bestaat en dat ervoor zorgt dat alle op internet aangesloten domeinnamen beschikbaar zijn. DNS vertaalt de IP-adressen naar domeinnamen en vice versa.

DNS server
Domain Name System. Een computer die domeinnamen vertaalt in numerieke adressen en andersom

DPI, dots per inch
De eenheid waarmee de printerresolutie wordt uitgedrukt. Dpi staat voor het aantal beeldpuntjes per vierkante inch (Engels: dots per inch). Hoe groter het aantal puntjes, des te scherper de afdrukken.

DTD
Document Type Definition. Een document waarin de structuur van een webpagina wordt beschreven die is geschreven in XML

DTP
Het op een bureaucomputer ontwerpen en indelen van boeken en tijdschriften met speciale opmaak (desktop publishing) software

DVD
Afkorting van Digitale Video (of Versatile) Disk. De DVD heeft dezelfde afmetingen als de huidige cd maar een veel hogere opslagcapaciteit (ongeveer 25 maal dat van de gewone Compact Disc). De opslagcapaciteit is afhankelijk van het type DVD-schijfje. Er zijn DVD-schijfjes met één opslaglaag aan beide zijden en schijfjes met twee opslaglagen aan ...

Dynamische IP-adressering
Als een provider met dynamische IP-adressen werkt dan, krijg je elke keer dat je inlogt door de server een ander IP-adres toegewezen.

Dynamische pagina's
Webpagina's die automatisch worden gegenereerd door ASP, PHP of ColdFusion.

Dynamische website
Website met interactieve toepassingen zoals zoekmachines, webwinkel.

E
Electronic, bijvoorbeeld in de samenstelling e-mail, e-card, e-learning.

E-Banking
Via de computer communiceren met de bank en bankverrichtingen uitvoeren

E-Commerce
Elektronische handel. Een product of dienst verkopen via het web.

E-mail
De elektronische variant van de traditionele post (snail mail) noemt men e-mail. De meeste mensen op het Internet hebben een eigen (uniek) e-mailadres. Kenmerkend voor een e-mailadres is het apenstaartje. Bijvoorbeeld: ernie@sesamstraat.nl.

E-mail alias
Een alias is een e-mailadres dat je kunt laten verwijzen naar een bestaande e-mailbox. Als je bijvoorbeeld een e-mailbox heeft met het bijbehorende e-mailadres naam@domein.nl, dan kun je een extra alias aanvragen, bijvoorbeeld info@domein.nl. De e-mail die naar "info" wordt gestuurd komt dan in dezelfde e-mailbox terecht als "naam&qu...

E-Shoppen
Elektronisch winkelen

E-zine
Een on line tijdschrift dat wordt onderhouden door een privé-persoon.

Easter Egg
Verborgen trucjes van softwareproducenten, zoals een foto van het ontwikkelteam of de vermelding van alle namen van de medewerkers.

Easy Computing
Belgische producent van software en computerboeken en leverancier van toebehoren als papier en printerinkten. Er is een Nederlandse vestiging in Haarlem. Het bedrijf richt zich op de particuliere thuismarkt en hanteert relatief lage prijzen voor haar software. De jarenlange oneindige reeks van programma's kent een aantal flops, maar ook een aan...

EFS
(Encrypting File System) Een voorziening in deze versie van Windows waarmee gebruikers bestanden en mappen op een NTFS-volume kunnen coderen om ze te beveiligen tegen indringers.

Emoticon
Samentrekking van emotion-icon, vaker onder de verzamelnaam 'smiley' aangeduid. Het meest bekende emoticon is de Smiley, voorgesteld als :-) en waarmee een lachend gezichtje wordt uitgedrukt.

Emulator
Een emulator maakt het mogelijk om een ander of verouderd computersysteem in een eigen of nieuwe omgeving na te bootsen.

EPS
(Encapsulated PostScript) Een bestand dat wordt afgedrukt met de hoogst mogelijke resolutie die de printer ondersteunt. Een EPS-bestand kan sneller worden afgedrukt dan bestanden met andere grafische indelingen. In bepaalde grafische programma's onder Windows en andere besturingssystemen kun je EPS-bestanden importeren.

ESDI
(Enhanced Small Device Interface) Een standaard die er bij vaste schijven, diskettestations en tapestations met hoge capaciteit voor zorgt dat deze apparaten met hoge snelheid kunnen communiceren met een computer.

Ethernet
Lokaal netwerk dat meestal een doorvoer heeft van 10 Mbps of 100 Mbps

FPS
Frames per seconde. Hierin wordt de snelheid van een animatie uitgedrukt

FTP
File Transfer Protocol. Een veel gebruikte manier om bestanden te versturen of te ontvangen, met name voor het uploaden van websites.

FTP-client
Software waarmee je je site kunt uploaden naar de webhostserver van je provider, of waarmee je bestanden kunt downloaden van een server

FTP-server
Een computer of software voor het opslaan en doorsturen van gegevensbestanden.

Full-duplex
Een systeem dat gegevens in beide richtingen tegelijk kan verzenden via een communicatiekanaal.

Ghost
Norton Ghost is een hulpprogramma om een veiligeheidskopie (backup) van een gehele schijf of partitie te maken. Een zogenaamde imagekopie.

GMail
Gratis maildienst van Google.

GPRS
General Packet Radio Service. Een techniek die een uitbreiding vormt op het bestaande GSM-netwerk. Met deze technologie kan op een efficiëntere, snellere en goedkopere manier mobiele data verzonden en ontvangen worden.

GPS
Het Global Positioning System (GPS) is een wereldwijd plaatsbepalingssysteem dat is ontwikkeld door de Amerikaanse strijdkrachten. Het systeem bestaat uit minimaal 24 satellieten die in vaste banen rond de aarde draaien en elk een eigen signaal uitzenden. Met de ontvangst van minimaal vier van deze satellieten kan een GPS-ontvanger zijn positie op ...

GPU
Het hart van de grafische kaart

GSM
GSM is momenteel een afkorting voor "Global System for Mobile Communications", daarvoor was het een afkorting voor "Group Spécial Mobile". In Nederland werd het eerste GSM-netwerk in 1992 geopend; in de jaren daarna volgden er nog 4 mobiele netwerken van andere GSM-aanbieders. In België werd het eerste GSM-netwerk in 1994 opge...

GUI
Graphical User Interface, een grafische gebruikersinterface.

Hibernate
Een systeem waarbij de inhoud van het geheugen op de harde schijf wordt bewaard. Hibernate (slaapstand) wordt vooral toegepast bij notebook, om er voor te zorgen dat een lege batterij niet leidt tot verlies van gegevens.

Hijacker
Spyware waarbij de browser als het ware wordt gekaapt. De internetinstellingen zijn bijvoorbeeld ineens veranderd, zodat je een andere startpagina krijgt of vreemde url's in uw favorietenlijst.

Hit
Het aantal hits geeft het aantal bestanden aan dat op een website is opgevraagd.Hits tellen niet alleen de pagina zelf, maar ook elk plaatje en extern bestand dat in de pagina gebruikt wordt. Hierdoor is het aantal hits vaak veel groter dan het aantal pageviews, waar deze term vaak mee verward wordt.

HTML
De taal waarmee webpagina's (en dus ook homepagina's) worden gemaakt heet HyperText Markup Language, ofwel HTML. Dit is niet anders dan een bestand dat bestaat uit codes in ASCII-formaat die de browser begrijpt en gebruikt om de webpagina weer te geven.

HTML
Hypertext Markup Language, een opmaaktaal waarmee internetpagina's samengesteld worden. Hoewel onze programma's voor het ontwerpen van websites "HTML-editors" zijn, waardoor je zelf geen HTML hoeft te schrijven, heb je toch enige kennis van HTML nodig voor het toevoegen van onderdelen als formulieren, tellers, ikonen, diverse docu...

HTML-editor
Met behulp van een HTML-editor kun je HTML-documenten maken. Er zijn HTML-editors waarin je zelf HTML-code invoert, maar er zijn ook zgn. wysisyg-editors. Wysiwyg staat voor "What you see is what you get". Hierin maak je documenten op zoals ze er in een browser uit komen te zien. Het programma zet dit vervolgens om in de juiste HTML-code....

HTML Validator
Een hulpprogramma waarmee de syntaxis van HTML-pagina's kan worden gecontroleerd, afbeeldingen kunnen worden weergegeven en koppelingen kunnen worden gevalideerd voordat een site on line wordt gebracht

HTTP
Hyper Text Transfer Protocol is het protocol dat communicatie tussen de computer van de bezoeker (client) en die van de website (server of host) mogelijk maakt. De meeste adressen (URL's) op het World Wide Web beginnen dan ook met "http://".

HTTPS
Als een internetadres begint met "https://" , dan betekent dit "Secure HTTP". Dit is de beveiligde variant van het HTTP-protocol. De communicatie tussen de client (de computer van de bezoeker) en de server (de computer van de website) verloopt dan via een gecodeerde verbinding.

Hyperlink of koppeling
Tekst (hotword) of een object (hotspot) waarop je kunt klikken om een actie uit te voeren, bijvoorbeeld naar een andere webpagina gaan of een document openen.

Hypertekst
Tekst met ingesloten koppelingen