Zoek op

ADNR

ADNR (Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin) was het Europees verdrag over het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de Rijn. Het ADNR was het meest invloedrijke verdrag waar de meeste Europese riviercommissies en staten zich op baseren. Het ADNR is opgehouden...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/ADNR

ADNR

reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn. Classificatie vervoer gevaarlijke stoffen over de binnenwateren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11076
Geen exacte overeenkomst gevonden.