Zoek op

AOW

algemeen overheid: Volksverzekering die mensen vanaf de 65e verjaardag recht geeft op een uitkering ter hoogte van het sociaal ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=AOW

AOW

(België) algemeen Overheid: De Belgische wet die betrekking heeft op alles betreffende het arbeidsongeval in de private sector. Ze ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=AOW (België)

AOW

(Algemene Ouderdomswet) In 1947 wist de PvdA minister van Sociale Zaken, Willem Drees , een Noodwet Ouderdomsvoorziening aangenomen te krijgen waardoor alle bejaarden, of ze nu premie hadden betaald of niet, een klein ouderdomspensioentje zouden ontvangen. Deze noodwet werd in 1956 vervangen door de Algemene Ouderdomswet. Een aparte premiehe...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederland-na-1945/aow-algemene-ouderdom

AOW

de AOW zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ao'we] 1) Algemene Ouderdomswet 2) uitkering die je maandelijks van de staat krijgt als je 65 jaar of ouder bent Voorbeeld:   `Ik heb mijn AOW over juni nog niet ontvangen.`Synoniem:   AOW-uit...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/AOW

AOW

• [initiaalwoord] , [afkorting] de afkorting voor "Algemene Ouderdomswet", een regeling voor het Nederlandse verplichte, collectieve ouderdomspensioen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/AOW

AOW

Algemene ouderdomswet.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

AOW

De AOW ofwel de Algemene Ouderdomswet is een volksverzekering die Nederlanders een uitkering verschaft vanaf 65 jaar. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/aow.htm

AOW

Algemene Ouderdomswet
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10188

AOW

Algemene Ouderdomswet een volksverzekering die voor alle ingezetenen van Nederland geldt. De uitkeringen gaan in de eerste van de maand waarin iemand 65 wordt en worden levenslang uitgekeerd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

AOW

(= Algemene OuderdomsWet) Gaat in het 65e levensjaar, de officiële pensioensleefttijd, in. Net als vele andere ouderdomspensioenen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10650

AOW

Afkorting voor de algemene ouderdomswet. Het is een volksverzekering, die geldt voor alle ingezetenen van Nederland en voor degenen die in dienst zijn van een Nederlandse werkgever. De AOW voorziet in uitkeringen bij ouderdom. De uitkeringen gaan in op de eerste dag van de maand waarin de verzekerde 65 jaar wordt. 
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

AOW

Algemene Ouderdomswet
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

AOW

De AOW is de Algemene Ouderdomswet, een basisinkomen dat in Nederland door de overheid wordt uitgekeerd als iemand 65 wordt. Dat wordt gefinancierd door de groep mensen die werken en die de AOW betaalt voor een groep gepensioneerden. Voor de toekomst is te zien dat door de vergrijzing de groep gepensioneerden steeds groter wordt en de groep mensen ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/AOW

AOW

AOW is de afkorting voor de Algemene Ouderdomswet. Het is het basispensioen van de overheid. Je ontvangt deze uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vanaf de eerste dag van de maand volgend op de 65ste verjaardag (op dit moment nog, zie pensioenakkoord). Het loopt door tot overlijden. De hoogte van de AOW is afhankelijk van het aantal jare...
Gevonden op http://www.financenavigator.nl/wiki/AOW

AOW

Algemene ouderdomswet.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

AOW

Afkorting voor de Algemene Ouderdomswet.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_a.asp

AOW

(1) Algemene Ouderdomswet
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

AOW

(2) Pensioenuitkering waarop iedereen die in Nederland heeft gewoond vanaf zijn 65e recht heeft. De hoogte van de AOW is afhankelijk van je leefsituatie. Iedere burger die tussen zijn of haar 15e en 65e levensjaar in Nederland woont, bouwt jaarlijks 2% AOW op. Wanneer je gedurende deze periode in het buitenland woont, heeft dit gevolgen voor je AOW...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

AOW

is de Algemene Ouderdoms Wet
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip11.htm

AOW

is de Algemene Ouderdoms Wet(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/registe1.htm#calculatiekartel

AOW

is de Algemene Ouderdoms Wet(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

AOW

AOW is de afkorting van Algemene Ouderdomswet. De AOW is het basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt.
Gevonden op https://pensioenkijker.nl/home/begrippen/begrippen-a-e

AOW

[Maatschappijleer] Ouderenpensioen
Gevonden op https://quizlet.com/120394104/maatschappijleer-werk-3e-klas-bkgt-flash-card

AOW

Gebruikt voor: Algemene Ouderdomswet Minder specifiek: volksverzekeringen Zie ook: pensioenen pensionering
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/237
Geen exacte overeenkomst gevonden.