Zoek op

aanbesteding

aanbestedingsrecht: procedure waarbij een opdrachtgever een uit te voeren werk tegen een bepaalde prijs aan een opdrachtnemer ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=aanbesteding

aanbesteding

In de bouwkunde een opdracht van een werk, meestal na vergelijking van inschrijvingen door meerdere aannemers.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/bouwkunde/aanbesteding

aanbesteding

de aanbesteding zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['ambəstedɪŋ] Verbuigingen:   aanbesteding|en (meerv.) officiële bekendmaking van werk dat gedaan moet worden, met het verzoek aan bedrijven om een offerte in te dienen Voorbeeld:   `Bij aanbesteding gaat h...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aanbesteding

AANBESTEDING

1) Daad van aanbesteden 2) Gunning 3) Handeling van aanbesteden 4) Het aanbestede werk 5) Het laten doen van een prijsopgave van een bouwwerk 6) Laten doen van een prijsopgave van een bouwwerk 7) Opdracht 8) Tender 9) Uitnodiging tot prijsopgave
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AANBESTEDING/1

Aanbesteding

Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. In die offertes staat onder andere welke prijs het bedrijf voor de uitvoering van de opdracht vraagt. Op een voorafbepaalde datum sluit de inschrijving en selecteert de opdrachtgever het ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aanbesteding

aanbesteding

•een kans om uitgekozen te worden voor een werk of levering.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/aanbesteding

Aanbesteding

Het gunnen door een opdrachtgever aan een uitvoerend bouwbedrijf van een bepaald werk tegen een bepaalde prijs.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Aanbesteding

Aanbesteding is het door een opdrachtgever aan een uitvoerend bouwbedrijf toewijzen van een bepaald werk tegen een bepaalde prijs.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Aanbesteding

Een aanbesteding is een opdracht. Volgens een aantal Europese richtlijnen zijn overheden verplicht om aanstaande leveringen, diensten of werken die een drempelbedrag te boven gaan openbaar aan te besteden. Dat betekent dat ze bekend moeten maken dat ze voornemens zijn om goederen of diensten in te kopen, waarna bedrijven op de opdracht kunnen insch...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10352

Aanbesteding

Uitgifteprocedure waarbij effecten te koop worden aangeboden en het aan de koper wordt overgelaten een prijs en dus een aankoopkoers voor te stellen. De verkoop gebeurt zoals bij een veiling en de deelnemers zijn niet op de hoogte van de door de overige bieders voorgestelde voorwaarden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10365

Aanbesteding

Bij een aanbesteding offreren verschillende partijen voor een opdracht. De beste optie wordt uiteindelijk gekozen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

aanbesteding

Def.: aanbesteden wil zeggen dat een opdrachtgever een nader omschreven (hoeveelheid) werk op de markt brengt en uitvoerende partijen in de gelegenheid stelt hiervoor een aanbieding (offerte) te doen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Aanbesteding

Een aanbesteding is het verkrijgen van prijsopgaven voor de uitvoer of het onderhoud van werken. De uitvoering van een werk of een levering wordt in het openbaar beschikbaar gesteld. Het proces van aanbesteding geschiedt op uitnodiging, onderhands of bij openbare inschrijving. In Nederland zijn het Rijk, de provincie en de gemeenten tot openbare aa...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Aanbesteding

Aanbesteding

het gunnen door een opdrachtgever aan een uitvoerend bouwbedrijf van een bepaald werk tegen een bepaalde prijs.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/A

Aanbesteding

(1) Bijzondere vorm van transactie, waarbij opdrachtgever ('aanbesteder') specificaties en voorwaarden opstelt en gegadigden uitnodigt een offerte ('inschrijving') uit te brengen voor een uit te besteden werk of levering van goederen. De laagste inschrijving krijgt de opdracht.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Aanbesteding

(2) Verkoop-/inkoopsysteem (een marktvorm) waarbij één vrager tegenover meer aanbieders staat. De vrager verzoekt de aanbieders, uitgaande van een product- en leveringsspecificatie, prijsopgave te doen. De levering wordt in principe gegund aan de aanbieder met de laagste prijs.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.